Trenutno u Ekspertu

Propisa: 119303

Službenih mišljenja: 15971

Sudske prakse: 9071

Modela akata: 827

Obrazaca: 34582

Podzakonskih akata: 88469

Prečišć. tekstova: 26838

Propisa CG: 1786

Propisa R.Srpske: 2148

Najnovija štampana izdanja iz "Cekos in"-ove edicije "Propisi"

PDV Zakon i podzakonska akta

Zakon o porezu na dodatu vrednost sa podzakonskim aktima (prečišćeni tekstovi, jul 2019.)

Datum izdanja: 01.07.2019
Cena: 990,00 RSD

PKU za državne organe, PKU za zaposlene u jedinicama lok. samouprave

PKU za državne organe, PKU za zaposlene u jedinicama lok. samouprave

Datum izdanja: 13.06.2019
Cena: 220,00 RSD

       
Zakon o inspekcijskom nadzoru (prečišćen tekst, maj 2019.) Zakon o inspekcijskom nadzoru (prečišćen tekst, maj 2019.)
Datum izdanja: 31.05.2019
Cena: 220,00 RSD 
Carinski zakon (2019.) Carinski zakon (maj 2019.)
Datum izdanja: 30.05.2019
Cena: 440,00 RSD 
       
Krivični zakonik (prečišćen tekst, maj 2019.)
Datum izdanja: 28.05.2019
Cena: 660,00 RSD
Zakonik o krivičnom postupku (prečišćen tekst, maj 2019.)
Datum izdanja: 28.05.2019
Cena: 693,00 RSD
       
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 2019
Datum izdanja: 09.04.2019
Cena: 550,00 RSD
Zakon o zdravstvenom osiguranju 2019
Datum izdanja: 09.04.2019
Cena: 550,00 RSD
       
Zakon o akcizama sa podzakonskim aktima (prečišćeni tekstovi, april 2019.)
Datum izdanja: 05.04.2019
Cena: 660,00 RSD
Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (prečišćen tekst, april 2019.)
Datum izdanja: 03.04.2019
Cena: 1.540,00 RSD
       

Zakon o platnim uslugama 2019

Datum izdanja: 13.03.2019

Cena: 550,00 RSD

 

Zakon o učeničkom i studentskom standardu (prečišćen tekst, februar 2019.)

Zakon o učeničkom i studentskom standardu (prečišćen tekst, februar 2019.)

Datum izdanja: 21.02.2019

Cena: 220,00 RSD

 

 

 

 

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (prečišćen tekst, februar 2019.)

 

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (prečišćen tekst, februar 2019.)

Datum izdanja: 21.02.2019

Cena: 385,00 RSD

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje 2019

 

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (prečišćen tekst, februar 2019.)

Datum izdanja: 19.02.2019

Cena: 165,00 RSD

 

 

 

 

 

Navedene knjige predstavljaju 14 poslednjih naslova iz "Cekos in"-ove edicije "Propisi". Knjige iz ove edicije su uključene u pretplatu na stručne časopise "Informator" i/ili "PDV", a moguće ih je poručiti i zasebno. 

Na našem sajtu www.cekos.rs možete pogledati i ostale knjige iz ove edicije kao i ostala "Cekos in"-ova izdanja i usluge.