Trenutno u Ekspertu

Propisa: 78202

Službenih mišljenja: 12250

Sudske prakse: 7230

Modela akata: 609

Obrazaca: 21780

Podzakonskih akata: 56720

Prečišć. tekstova: 17651

Propisa CG: 1041

Propisa R.Srpske: 1509

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 01.05.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 1.05.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 28/11

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/11

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/11

"Sl. list APV" 5/11

"Sl. list grada Beograda" 10/11

"Sl. list grada Novog Sada" 13/11

"Sl. list grada Niša" 2/11

"Sl. list grada Kragujevca" 10/11

"Sl. list grada Čačka" 4/11

"Sl. list grada Kruševca" 1/11

"Sl. list grada Kraljeva" 27/10

"Sl. list grada Užica" 4/11

"Sl. list grada Pančeva" 5/11

"Sl. list grada Zrenjanina" 5/11

"Sl. list grada Sombora" 2/11

"Sl. list grada Smedereva" 1/11

"Sl. list grada Loznice" 12/10

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 1/11

"Sl. list grada Zaječara" 7/11

"Sl. list grada Subotice" 5/11

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 4/11

"Sl. glasnik grada Požarevca" 12/10

"Sl. glasnik grada Jagodina" 1/11

"Sl. glasnik grada Leskovca" 2/11

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/11

"Sl. glasnik grada Vranja" 3/11

"Sl. list opština Srema" 6/11

"Sl. list opštine Kikinda" 5/11

"Sl. list CG" 19/11

"Sl. glasnik Republike Srpske" 42/11

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 28/11 od 26. aprila 2011. godine

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "Nedelja Crvenog krsta"

Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa proizvedenih u Republici Srbiji u 2011. godini

Pravilnik o dopuni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu naplate i rokovima plaćanja sredstava koja se usmeravaju kao namenski prihod Budžetskog fonda za vanredne situacije

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini osnovnih informacija o biocidnom proizvodu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o biocidnim proizvodima

Pravilnik o programu i načinu sprovođenja obuke za obavljanje poslova redara na sportskoj priredbi

Pravilnik o sadržini ovlašćenja za prevoz životinja, kao i o elementima za određivanje dužeg i kraćeg prevoza životinja

Pravilnik o Stalnom izbranom sudu (arbitraža) pri Privrednoj komori Srbije

Odluka o dopuni Odluke o proglašenju 2011. godinom "Dositej - godina znanja"

Odluka o izdavanju nekamatonosne i neprenosive obveznice na poziv radi održavanja vrednosti kapitala Republike Srbije u kapitalu Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Odluka o učešću Republike Srbije u opštem povećanju kapitala Evropske banke za obnovu i razvoj po osnovu rezolucija Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj br. 126 i 128

Odluka o utvrđivanju standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova

Odluka o visini naknada za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda za 2011. godinu (Skupština Lekarske komore Srbije)

Odluka o visini naknade za članarinu za 2011. godinu (Skupština Lekarske komore Srbije)

Odluka o visini naknade za izdavanje licence za 2011. godinu (Skupština Lekarske komore Srbije)

Odluka o visini naknade za upis u Imenik Komore za 2011. godinu (Skupština Lekarske komore Srbije)

Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći (sa primenom počev od utvrđivanja prava za april 2011. godine)

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u martu 2011. godine

Podatak o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u prvom kvartalu 2011. godine

Smernice za procenu biocidnog proizvoda na osnovu tehničkog dosijea

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/11 od 18. aprila 2011. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/11 od 4. aprila 2011. godine

Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka

Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Saveta ministara Republike Albanije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o regulisanju…

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o veterinarskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Veća ministara Bosne i Hercegovine o policijskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o predaji i prihvatu lica čiji je ulazak ili boravak nelegalan sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o sprovođenju Sporazuma…

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o regulisanju režima pograničnog saobraćaja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kreditu između Evropske unije i Republike Srbije i Narodne banke Srbije

Zakon o potvrđivanju Trećeg dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izmenama i dopunama Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o izručenju

Zakon o potvrđivanju Ugovora kojim se reguliše odgovornost za naknadu troškova između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 5/11 od 15. aprila 2011. godine

Odluka o prestanku važenja Odluka o obrazovanju stalnih radnih tela Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine

Odluka o utvrđivanju naziva visokih škola strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina

"Sl. list grada Beograda", br. 10/11 od 12. aprila 2011. godine

Odluka o dopuni odluke o lokalnim administrativnim taksama

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Odluka o komunalnom redu (na teritoriji grada Beograda)

Pokazatelj rasta potrošačkih cena u martu 2011. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 13/11 od 6. aprila 2011. godine

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju Radne organizacije Sportski i poslovni centar "Vojvodina" u osnivanju kao javnog preduzeća

Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2011. godinu

Odluka o prestanku rada Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Novog Sada

"Sl. list grada Niša", br. 2/11 od 24. januara 2011. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i merilima za kategorizaciju i ocenu programa sportskih organizacija na teritoriji Grada Niša

Odluka o osnivanju Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu (Prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Istorijskog arhiva Niš u Nišu (Prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Narodne biblioteke "Stevan Sremac" u Nišu (Prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Narodnog muzeja u Nišu (Prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Narodnog pozorišta u Nišu (Prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Niškog simfonijskog orkestra u Nišu (Prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Pozorišta lutaka u Nišu (Prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Ustanove Niški kulturni centar (Prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar "Čair" (Prečišćen tekst)

Odluka o zaštitniku građana (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 10/11 od 14. aprila 2011. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja

Statut o izmeni i dopuni Statuta grada Kragujevca

"Sl. list grada Čačka", br. 4/11 od 17. marta 2011. godine

Statut (Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka")

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/11 od 29. januara 2011. godine

Odluka o organizaciji, delokrugu i radu zaštitnika građana grada Kruševca

Program uređivanja građevinskog zemljišta i ulaganja u komunalne objekte, puteve i drugo za 2011. godinu (na teritoriji grada Kruševca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 27/10 od 29. decembra 2010. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Kraljeva

Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2011. godinu (na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Užica", br. 4/11 od 2. marta 2011. godine

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom "Ponikve" u Užicu i obavljanje aerodromskih usluga

"Sl. list grada Pančeva", br. 5/11 od 11. marta 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivača Ustanove "Centar za kulturu Pančeva" Pančevo

Odluka o promeni osnivača Gradske biblioteke Pančeva

Odluka o promeni osnivača Istorijskog arhiva u Pančevu

Odluka o promeni osnivača Narodnog muzeja Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 5/11 od 7. aprila 2011. godine

Zaštitnik građana Grada Zrenjanina (Sedmi godišnji izveštaj)

"Sl. list grada Sombora", br. 2/11 od 9. februara 2011. godine

Rešenje o obrazovanju cena iznošenja smeća u gradu i naseljenim mestima (grad Sombor)

Rešenje o odobravanju cena vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka u Somboru, Rastini, Gakovu, Čonoplji i prigradskom naselju Lugovo koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

"Sl. list grada Smedereva", br. 1/11 od 1. marta 2011. godine

Odluka o načinu ostvarivanja i korišćenja prava na besplatnu i povlašćenu vožnju (na teritoriji grada Smedereva)

Rešenje o utvrđivanju vrednosti boda za obračun naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Smedereva)

Zaključak (o utvrđivanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2011. godinu, na teritoriji grada Smedereva)

"Sl. list grada Loznice", br. 12/10 od 31. decembra 2010. godine

Odluka o potvrđivanju članstva Grada Loznice u Stalnoj konferenciji gradova i opština - Savezu gradova i opština Srbije

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/11 od 25. februara 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće (na teritoriji grada Sremska Mitrovica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima za držanje i zaštitu domaćih i egzotičnih životinja (na teritoriji grada Sremska Mitrovica)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o gradskoj plaži (na teritoriji grada Sremska Mitrovica)

Odluka o mreži Predškolske ustanove "Pčelica" u Sremskoj Mitrovici

Odluka o uvođenju samodoprinosa na području Mesne zajednice Radenković za period od 01.02.2011. do 31.01.2016. godine

Program uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2011. godini

Izmene Akcionog plana zapošljavanja grada Sremske Mitrovice za 2011. godinu

Zaključak (o donošenju Programa održavanja čistoće na javnim površinama za 2011. godinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica)

Zaključak (o dopuni Lokalnog akcionog plana za rešavanje problema izbeglih, prognanih i interno raseljenih lica na teritoriji grada Sremska Mitrovica za period 2009-2013. godina)

"Sl. list grada Zaječara", br. 7/11 od 10. marta 2011. godine

Odluka o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Zaječara

Odluka o izmenama Odluke o Gradskom veću Grada Zaječara

Odluka o potvrđivanju članstva grada Zaječara u Stalnoj konferenciji gradova i opština - Savezu gradova i opština Srbije

Odluka o utvrđivanju visine boravišne takse (na teritoriji grada Zaječara)

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Fonda za razvoj poljoprivrede grada Zaječara

Statut Fonda za razvoj poljoprivrede grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 5/11 od 8. marta 2011. godine

Zaključak o utvrđivanju Programa za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2011. godini (na teritoriji Grada Subotice)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 4/11 od 15. marta 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Vladimirci

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i oblicima socijalne zaštite koji se ostvaruju u opštini Vladimirci

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Vladimirci

Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta (na teritoriji opštine Vladimirci)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 12/10 od 23. decembra 2010. godine

Odluka o izmeni Odluke o prihvatanju inicijative i pristupanju osnivanju Regionalne razvojne agencije za Braničevsko-Podunavski region

Odluka o komunalnoj policiji (na teritoriji grada Požarevca)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Požarevca)

Odluka o novčanoj naknadi za prvorođeno dete u 2011. godini (na teritoriji grada Požarevca)

Odluka o potvrđivanju članstva grada Požarevca u Stalnoj konferenciji gradova i opština - Savezu gradova i opština Srbije

Odluka o regresiranju boravka trećeg i svakog narednog deteta u Ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dečiji vrtić "Ljubica Vrebalov" Požarevac u 2011. godini

Odluka o utvrđivanju namene poslovnog prostora na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o utvrđivanju zakupa na površinama javne namene za manje privremene montažne objekte (na teritoriji grada Požarevca)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 1/11 od 8. marta 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine (na teritoriji grada Jagodine)

Odluka o izmenama Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Jagodine)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj pomoći nezaposlenim trudnicama i porodiljama (na teritoriji grada Jagodine)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (na teritoriji grada Jagodine)

Odluka o određivanju Gradskog veća grada Jagodina za davanje saglasnosti na cene komunalnih proizvoda i komunalnih usluga koje plaćaju neposredni korisnici

Odluka o potvrđivanju članstva grada Jagodine u Stalnoj konferenciji gradova i opština - Savezu gradova i opština Srbije

Odluka o stavljanju hipoteke (nad objektom Gradski stadion u Jagodini)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/11 od 29. januara 2011. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grada Leskovca)

Odluka o stavljanju van snage Odluke o dopunskoj zaštiti i drugim pravima učesnika narodnooslobodilačkog i ranijih ratova kao i ratnih vojnih invalida iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine (grad Leskovac)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/11 od 9. februara 2011. godine

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Valjeva

Odluka o usvajanju Obračuna cena za isporučenu toplotnu energiju (JKP "Toplana-Valjevo")

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku UO JKP "Toplana- Valjevo" o usvajanju obračuna za isporučenu toplotnu energiju)

Rešenje o utvrđivanju cene usluga u Predškolskoj ustanovi "Milica Nožica" u Valjevu (za period 01.01-28.02.2011. godine)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 3/11 od 4. marta 2011. godine

Odluka o izmeni i dopuni odluka kojima su utvrđene novčane kazne za prekršaje

"Sl. list opština Srema", br. 6/11 od 3. marta 2011. godine

Odluka o javnoj kanalizaciji (na teritoriji opštine Inđija)

Odluka o javnom vodovodu (na teritoriji opštine Inđija)

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Inđija za 2011. godinu (opštine Inđija)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 5/11 od 24. marta 2011. godine

Odluka o određivanju građevinskog zemljišta za izgradnju stanova za socijalno stanovanje (na teritoriji opštine Kikinda)

Odluka o uslovima i načinu držanja pasa i mačaka na teritoriji opštine Kikinda

"Sl. list CG", br. 19/11 od 7. aprila 2011. godine

Uredba o izmjeni Uredbe o načinu i postupku prijave stavljanja ambalaže i upakovanih proizvoda na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 42/11 od 15. aprila 2011. godine

Uredba o uslovima za osnivanje i početak rada ustanova studentskog standarda i o postupku za utvrđivanje ispunjenosti uslova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o principima, uslovima i kriterijumima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj u 2011. godini

Pravilnik o načinu i postupku osposobljavanja radnika za bezbjedan i zdrav rad

Odluka o uslovima i kriterijumima za dodjelu dijela sredstava po osnovu subvencija za podsticaj izvoza privrednim subjektima koji ostvaruju izvoz, a pogođeni su prirodnim nepogodama ili drugim izuzetnim događajima