Trenutno u Ekspertu

Propisa: 78202

Službenih mišljenja: 12250

Sudske prakse: 7230

Modela akata: 609

Obrazaca: 21780

Podzakonskih akata: 56720

Prečišć. tekstova: 17651

Propisa CG: 1041

Propisa R.Srpske: 1509

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 10.11.2010.

Ekspert Internet je ažuriran 10.11.2010. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 82/10

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 10/10

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 9/10

"Sl. vojni list" 27/10

"Sl. list APV" 19/10

"Sl. list grada Beograda" 35/10

"Sl. list grada Novog Sada" 44/10

"Sl. list grada Niša" 76/10

"Sl. list grada Kragujevca" 27/10

"Sl. list grada Čačka" 8/10

"Sl. list grada Kruševca" 3/10

"Sl. list grada Kraljeva" 20/10

"Sl. list grada Užica" 20/10

"Sl. list grada Pančeva" 19/10

"Sl. list grada Zrenjanina" 18/10

"Sl. list grada Sombora" 7/10

"Sl. list grada Smedereva" 6/10

"Sl. list grada Loznice" 8/10

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/10

"Sl. list grada Zaječara" 15/10

"Sl. list grada Subotice" 32/10

"Sl. l.gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 19/10

"Sl. glasnik grada Požarevca" 6/10

"Sl. glasnik grada Jagodina" 9/10

"Sl. glasnik grada Leskovca" 16/10

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/10

"Sl. glasnik grada Vranja" 2/10

"Sl. list opština Srema" 26/10

"Sl. list opštine Kikinda" 17/10

"Sl. list CG" 57/10

"Sl. glasnik Republike Srpske" 101/10

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 82/10 od 6. novembra 2010. godine

Spisak klasifikovanih supstanci

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 10/10 od 31. avgusta 2010. godine

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplov i motor

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil novinar saradnik

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil saradnik u dramskoj umetnosti

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil saradnik u muzičkoj umetnosti

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 9/10 od 25. oktobra 2010. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za nosioce diplomatskih ili službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Federativne Republike Brazila o ukidanju viza za njihove državljane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom ukidanju viza

"Sl. vojni list", br. 27/10 od 18. oktobra 2010. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ovlašćenjima za raspolaganje i zamenu pokretnih stvari i nabavku radova i usluga u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije

"Sl. list APV", br. 19/10 od 29. oktobra 2010. godine

Pokrajinska uredba o izmenama i dopunama Pokrajinske uredbe o platama pokrajinskih službenika na izvršilačkim radnim mestima i nameštenika

Pokrajinska uredba o izmenama i dopunama Pokrajinske uredbe o platama postavljenih lica i pokrajinskih službenika na rukovodećim radnim mestima

Pokrajinska uredba o zaduženju Autonomne Pokrajine Vojvodine (prihvatanju obaveze otplate duga) za projekte u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije

Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

Rešenje (o prestanku važenja Rešenja o utvrđivanju Programa selekcijskih mera za unapređenje stočarstva u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period 2008-2012. godine)

"Sl. list grada Beograda", br. 35/10 od 30. oktobra 2010. godine

Pravilnik o korišćenju Kuće kralja Petra

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije (JKP "Beogradske elektrane")

Odluka o izmeni Statuta gradske opštine Savski venac

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika usluga Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"

"Sl. list grada Novog Sada", br. 44/10 od 28. oktobra 2010. godine

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja stanova i porodičnih stambenih zgrada namenjenih za privremeno stanovanje dece i omladine bez roditeljskog staranja (Grad Novi Sad)

"Sl. list grada Niša", br. 76/10 od 28. oktobra 2010. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda Grada Niša

"Sl. list grada Kragujevca", br. 27/10 od 15. oktobra 2010. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Čačka", br. 8/10 od 11. juna 2010. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pogrebnih usluga i održavanja groblja (grad Čačak)

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga iznošenja i deponovanja smeća (grad Čačak)

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2010. godini (grad Čačak)

Odluka o sakupljanju, dopremanju i odlaganju čvrstog komunalnog otpada (sa teritorije grada Čačka)

Akcioni plan zapošljavanja grada Čačka za 2010. godinu

"Sl. list grada Kruševca", br. 3/10 od 28. aprila 2010. godine

Odluka (o pruhvatanju Memoranduma o razumevanju i saradnji u okviru realizacije projekta stambene podrške ugroženim kategorijama stanovništva tokom 2010/2011. godine)

Odluka o matičnim područjima grada Kruševca

Odluka o zaduživanju za finansiranje infrastrukturnih projekata (grad Kruševac)

Program budžetskog Fonda za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Kruševca u 2010. godini

Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kruševca za 2010. godinu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 20/10 od 17. septembra 2010. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Putevi" Kraljevo

Kolektivni ugovor za JP "Opštinska stambena agencija" - Kraljevo

Odluka o boji i načinu označavanja vozila i opreme komunalne policije (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskoj upravi grada Kraljeva

Odluka o komunalnoj policiji (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka o matičnim područjima (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka o merama za zaštitu od buke (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Kraljeva

Odluka o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje Odeljenja komunalne policije i inspekcijskih službi grada Kraljeva

Odluka o postavljanju kioska na javnim površinama (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka o radnom vremenu u trgovinskim, zanatskim i ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Kraljeva

Odluka o stipendiranju studenata grada Kraljeva

Odluka o uniformi i oznakama komunalnih policajaca (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2010. godini (na teritoriji grada Kraljeva)

Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Kraljeva

Odluka o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Užica", br. 20/10 od 24. septembra 2010. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih javnih prihoda jedinice lokalne samouprave (grad Užice)

"Sl. list grada Pančeva", br. 19/10 od 27. septembra 2010. godine

Odluka o Gradskoj upravi grada Pančeva (prečišćen tekst)

Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (prečišćen tekst)

Odluka o određivanju i obeležavanju naziva ulica i trgova i određivanju kućnih brojeva i obeležavanju zgrada brojevima (prečišćen tekst)

Odluka o raspolaganju stanovima grada Pančeva (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 18/10 od 28. oktobra 2010. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Zrenjanina

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (na teritoriji grada Zrenjanina)

"Sl. list grada Sombora", br. 7/10 od 18. juna 2010. godine

Sporazum o osnivanju, delokrugu i načinu rada Socijalno- ekonomskog saveta Grada Sombora

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/10 od 4. avgusta 2010. godine

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Badljevica (grad Smederevo)

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Drugovac (grad Smederevo)

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Landol (grad Smederevo)

Odluka o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Vrbovac (grad Smederevo)

Zaključak (o utvrđivanju polaznih osnovica za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica u 2010. godini, na teritoriji grada Smedereva)

"Sl. list grada Loznice", br. 8/10 od 20. septembra 2010. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Loznice

Odluka o komunalnoj inspekciji (na teritoriji grada Loznice)

Ispravka Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Loznice)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/10 od 6. septembra 2010. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o uslovima i merama za uklanjanje objekta (na teritoriji grada Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Zaječara", br. 15/10 od 18. avgusta 2010. godine

Pravilnik o službenim putovanjima (grad Zaječar)

"Sl. list grada Subotice", br. 32/10 od 4. oktobra 2010. godine

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu Odluke o osnivanju Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice (prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 19/10 od 7. septembra 2010. godine

Odluka o prvoj izmeni Statuta Opštine Bogatić

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/10 od 2. jula 2010. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji Gradske opštine Kostolac

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/10 od 30. jula 2010. godine

Pravinik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi (grad Jagodina)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine (na teritoriji grada Jagodine)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Jagodine)

Odluka o prestanku važenja Odluke o pomoći opštine Jagodina u zapošljavanju bračnih parova

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Jagodine)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Jagodina

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 16/10 od 15. septembra 2010. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta (na teritoriji opštine Bojnik)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću (na teritoriji opštine Vlasotince)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (na teritoriji opštine Lebane)

Odluka o pravima iz socijalne zaštite građana na teritoriji opštine Vlasotince

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Lebane za 2011. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene nepokretnosti za 2010. godinu (na teritoriji opštine Vlasotince)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/10 od 20. oktobra 2010. godine

Odluka o dopunskim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 2/10 od 2. februara 2010. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na području opštine Trgovište)

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Trgovište za 2009. godinu

Odluka o visini naknade za izvršene usluge Opštinske uprave (opština Trgovište)

"Sl. list opština Srema", br. 26/10 od 6. septembra 2010. godine

Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu lokalnog akcionog plana za mlade za period 2011-2015. (na teritoriji opštine Pećinici)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 17/10 od 22. oktobra 2010. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih lokalnih javnih prihoda (na teritoriji opštine Kikinda)

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2011. godinu (na teritoriji opštine Kikinda)

"Sl. list CG", br. 57/10 od 1. oktobra 2010. godine

Pravilnik o određivanju kategorija korisnika povoljnosti u korišćenju usluga Univerzalnog servisa

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 101/10 od 12. oktobra 2010. godine

Pravilnik o dodjeli studentskih stipendija