Trenutno u Ekspertu

Propisa: 97630

Službenih mišljenja: 14320

Sudske prakse: 8086

Modela akata: 709

Obrazaca: 27670

Podzakonskih akata: 71891

Prečišć. tekstova: 21826

Propisa CG: 1412

Propisa R.Srpske: 1815

Pravilnik o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta

Na osnovu člana 201. tačka 9) Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 81/09 - ispravka),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja doneo je:


PRAVILNIK
O NAČINU JAVNE PREZENTACIJE URBANISTIČKOG PROJEKTA


 

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 43/10, na snazi je od 3.07.2010.,
a primenjuje se od 3.07.2010.

 

 Kompletan tekst Pravilnika, možete pronaći u Ekspert-u . (Besplatno probno korišćenje)