Trenutno u Ekspertu

Propisa: 87893

Službenih mišljenja: 12779

Sudske prakse: 7555

Modela akata: 655

Obrazaca: 24164

Podzakonskih akata: 64542

Prečišć. tekstova: 19476

Propisa CG: 1207

Propisa R.Srpske: 1612

Pravilnik o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta

Na osnovu člana 201. tačka 9) Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 81/09 - ispravka),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja doneo je:


PRAVILNIK
O NAČINU JAVNE PREZENTACIJE URBANISTIČKOG PROJEKTA


 

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 43/10, na snazi je od 3.07.2010.,
a primenjuje se od 3.07.2010.

 

 Kompletan tekst Pravilnika, možete pronaći u Ekspert-u . (Besplatno probno korišćenje)