Trenutno u Ekspertu

Propisa: 78454

Službenih mišljenja: 12267

Sudske prakse: 7236

Modela akata: 610

Obrazaca: 21829

Podzakonskih akata: 56931

Prečišć. tekstova: 17702

Propisa CG: 1045

Propisa R.Srpske: 1511

Pravilnik o planu podračuna konsolidovanog računa trezora

Na osnovu člana 96. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/09),

Ministar finansija je doneo:


PRAVILNIK
O PLANU PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA


 

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 42/10, na snazi je od 26.06.2010.,
a primenjuje se od 26.06.2010.

 

 Kompletan tekst Pravilnika, možete pronaći u Ekspert-u . (Besplatno probno korišćenje)