Trenutno u Ekspertu

Propisa: 75986

Službenih mišljenja: 12027

Sudske prakse: 7087

Modela akata: 600

Obrazaca: 21142

Podzakonskih akata: 55095

Prečišć. tekstova: 17067

Propisa CG: 999

Propisa R.Srpske: 1461

Pravilnik o planu podračuna konsolidovanog računa trezora

Na osnovu člana 96. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/09),

Ministar finansija je doneo:


PRAVILNIK
O PLANU PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA


 

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 42/10, na snazi je od 26.06.2010.,
a primenjuje se od 26.06.2010.

 

 Kompletan tekst Pravilnika, možete pronaći u Ekspert-u . (Besplatno probno korišćenje)