Trenutno u Ekspertu

Propisa: 78375

Službenih mišljenja: 12258

Sudske prakse: 7236

Modela akata: 610

Obrazaca: 21804

Podzakonskih akata: 56876

Prečišć. tekstova: 17673

Propisa CG: 1044

Propisa R.Srpske: 1510

Uredba o klasifikaciji delatnosti

Na osnovu člana 3. Zakona o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada je donela:


UREDBU
O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI


 

Uredba je objavljena u "Sl. glasniku RS" br. 54/10, na snazi je od 12.08.2010.
i primenjuje se od 12.08.2010. godine.

 

Ovom uredbom propisuje se Klasifikacija delatnosti sa nazivima, šiframa i opisima delatnosti.

Klasifikacija je opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti.

Klasifikacija je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
 

Napomena Ekspert-a:

Klasifikacija delatnosti utvrđena Zakonom o Klasifikaciji delatnosti i o Registru jedinica razvrstavanja ("Službeni list SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99) primenjivaće se do kraja 2010. godine shodno članu 10. stav 2. Zakona o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 104/09):

- prilikom donošenja i praćenja mera ekonomske i socijalne politike;

- u statistici i vođenju evidencija;

- prilikom prikupljanja, obrađivanja i objavljivanja podataka prema delatnostima i izvršavanja međunarodnih obaveza, kao i

- u naučnoistraživačkom i analitičkom radu.

 

 Kompletan tekst Uredbe, dostupan je svim pretplatnicima "Ekspert"-a. (Besplatno probno korišćenje)