Trenutno u Ekspertu

Propisa: 97630

Službenih mišljenja: 14320

Sudske prakse: 8086

Modela akata: 709

Obrazaca: 27670

Podzakonskih akata: 71891

Prečišć. tekstova: 21826

Propisa CG: 1412

Propisa R.Srpske: 1815

Obrasci

Obrasci

U Ekspert-u se nalaze obrasci koji su propisani određenim pravnim aktima.

Obrasci koji se najčešće koriste u obavljanju administrativnih, finansijskih i knjigovodstvenih poslova dati su u formi da se mogu popunjavati na računaru, a zatim tako popunjene štampati i arhivirati.

Obrascima možete pristupiti na tri načina:

- preko Pretraživača obrazaca

- preko funkcije Obrasci/prilozi kada se nalazite u propisu

- preko tekstualnog linka na obrazac u okviru dokumenta.
 

 Ikona koja se nalazi uz tekstualni link, ukazuje da je za taj obrazac omogućeno popunjavanje.

 

Primer obrasca kod koga je omogućeno popunjavanje