Trenutno u Ekspertu

Propisa: 122514

Službenih mišljenja: 16137

Sudske prakse: 9206

Modela akata: 836

Obrazaca: 35599

Podzakonskih akata: 90927

Prečišć. tekstova: 27568

Propisa CG: 1816

Propisa R.Srpske: 2193

Najnovija štampana izdanja iz "Cekos in"-ove edicije "Propisi"

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (prečišćen tekst, decembar 2019)

Datum izdanja: 13.12.2019
Cena: 440,00 RSD

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst, decembar 2019.)

Datum izdanja: 12.12.2019
Cena: 880,00 RSD

 

 

 

 

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst, decembar 2019.)

Datum izdanja: 11.12.2019
Cena: 330,00 RSD

Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst, decembar 2019.)

Datum izdanja: 11.12.2019
Cena: 330,00 RSD

 

 

 

 

Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćeni tekstovi, decembar 2019.)

Datum izdanja: 08.12.2019
Cena: 660,00 RSD

Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji (oktobar 2019.)

Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji (oktobar 2019.)

Datum izdanja: 13.10.2019
Cena: 495,00 RSD

 

 

 

 

Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, oktobar 2019.)

Zakon o budžetskom sistemu (prečišćen tekst, oktobar 2019.)

Datum izdanja: 10.10.2019
Cena: 550,00 RSD

 

Zakon o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst, oktobar 2019.)

Zakon o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst, oktobar 2019.)

Datum izdanja: 09.10.2019
Cena: 220,00 RSD

       
Zakon o autorskom i srodnim pravima 2019

Zakon o autorskom i srodnim pravima (prečišćen tekst, septembar 2019.)

Datum izdanja: 25.09.2019
Cena: 264,00 RSD

Zakon o izvršenju i obezbeđenju 2019

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (prečišćen tekst, avgust 2019.)

Datum izdanja: 12.08.2019
Cena: 550,00 RSD

       
Zakon o inspekcijskom nadzoru (prečišćen tekst, maj 2019.)

Zakon o inspekcijskom nadzoru (prečišćen tekst, maj 2019.)
Datum izdanja: 31.05.2019
Cena: 220,00 RSD 

Carinski zakon (2019.)

Carinski zakon (maj 2019.)
Datum izdanja: 30.05.2019
Cena: 440,00 RSD 

       
Krivični zakonik (prečišćen tekst, maj 2019.)

Krivični zakonik (prečišćen tekst, maj 2019.)

Datum izdanja: 28.05.2019
Cena: 660,00 RSD

Zakonik o krivičnom postupku (prečišćen tekst, maj 2019.)

Datum izdanja: 28.05.2019
Cena: 693,00 RSD

 

Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs