Trenutno u Ekspertu

Propisa: 108105

Službenih mišljenja: 15218

Sudske prakse: 8625

Modela akata: 784

Obrazaca: 30700

Podzakonskih akata: 79909

Prečišć. tekstova: 24337

Propisa CG: 1628

Propisa R.Srpske: 2002

NOVO: Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs