Trenutno u Ekspertu

Propisa: 106210

Službenih mišljenja: 15043

Sudske prakse: 8506

Modela akata: 770

Obrazaca: 30187

Podzakonskih akata: 78521

Prečišć. tekstova: 23858

Propisa CG: 1580

Propisa R.Srpske: 1955

NOVO: Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs