Trenutno u Ekspertu

Propisa: 109443

Službenih mišljenja: 15297

Sudske prakse: 8676

Modela akata: 791

Obrazaca: 31082

Podzakonskih akata: 80862

Prečišć. tekstova: 24724

Propisa CG: 1637

Propisa R.Srpske: 2016

NOVO: Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs