Trenutno u Ekspertu

Propisa: 115551

Službenih mišljenja: 15623

Sudske prakse: 8953

Modela akata: 813

Obrazaca: 33381

Podzakonskih akata: 85599

Prečišć. tekstova: 26041

Propisa CG: 1721

Propisa R.Srpske: 2104

Najnovija štampana izdanja iz "Cekos in"-ove edicije "Propisi"

Zakon o učeničkom i studentskom standardu (prečišćen tekst, februar 2019.)
Datum izdanja: 21.02.2019
Cena: 220,00 RSD
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (prečišćen tekst, februar 2019.)
Datum izdanja: 21.02.2019
Cena: 385,00 RSD
       
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje 2019
Datum izdanja: 19.02.2019
Cena: 165,00 RSD
Osnovno obrazovanje i vaspitanje 2019
Datum izdanja: 19.02.2019
Cena: 242,00 RSD
       
Zakon o duvanu 2018
Datum izdanja: 26.12.2018
Cena: 330,00 RSD
Zakon o državnim službenicima 2018
Datum izdanja: 17.12.2018
Cena: 440,00 RSD
       
Zakon o zaposlenim u AP i jedinicam lokalne samouprave 2018
Datum izdanja: 17.12.2018
Cena: 330,00 RSD
Porez na dobit 2018
Datum izdanja: 13.12.2018
Cena: 385,00 RSD
       
Poreski postupak 2018
Datum izdanja: 13.12.2018
Cena: 880,00 RSD
Datum izdanja: 10.12.2018
Cena: 660,00 RSD
       

 

Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs