Trenutno u Ekspertu

Propisa: 112724

Službenih mišljenja: 15487

Sudske prakse: 8842

Modela akata: 808

Obrazaca: 32281

Podzakonskih akata: 83366

Prečišć. tekstova: 25448

Propisa CG: 1690

Propisa R.Srpske: 2074

NOVO: Korišćenje servisa za obračun kamate

Od 14. decembra 2017. godine omogućili smo svim korisnicima Ekspert-a pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Pristup Ekspertu

Pristup Log in strani
za pretplatnike na
Ekspert Internet i
korisnike koji imaju Ime i Lozinku za besplatno probno korišćenje

Besplatno korišćenje

NOVI SAJT ZA OBRAČUNE KAMATA:

www.kamata.rs