Trenutno u Ekspertu

Propisa: 111927

Službenih mišljenja: 15431

Sudske prakse: 8796

Modela akata: 805

Obrazaca: 32015

Podzakonskih akata: 82767

Prečišć. tekstova: 25261

Propisa CG: 1686

Propisa R.Srpske: 2069

Tehnički preduslovi

Mogućnosti pristupa Ekspertu (Internet verziji) su neograničene, tj. moguće je pristupiti sa bilo kog računara (bez obzira na njegovu konfiguraciju), PDA uređaja, mobilnog telefona... odnosno bilo kog uređaja koji poseduje neki od standardnih Internet browser-a i naravno da postoji Internet konekcija.

 

Za optimalno funkcionisanje Ekspert-a (Internet i CD verzija), preporučujemo najnovije verzije Internet browser-a:

  • Google Chrome (28 i novije verzije)
  • Mozilla Firefox (22 i novije verzije)
  • Internet Explorer (8 i novije verzije)
  • Safari (5 i novije verzije).