Trenutno u Ekspertu

Propisa: 146070

Službenih mišljenja: 17381

Sudske prakse: 10099

Modela akata: 922

Obrazaca: 42725

Podzakonskih akata: 108829

Prečišć. tekstova: 33068

Propisa CG: 2184

Propisa R.Srpske: 2713

Tehnički preduslovi

Mogućnosti pristupa Ekspertu (Internet verziji) su neograničene, tj. moguće je pristupiti sa bilo kog računara (bez obzira na njegovu konfiguraciju), PDA uređaja, mobilnog telefona... odnosno bilo kog uređaja koji poseduje neki od standardnih Internet browser-a i naravno da postoji Internet konekcija.

 

Za optimalno funkcionisanje Ekspert-a (Internet i CD verzija), preporučujemo najnovije verzije Internet browser-a:

  • Google Chrome (28 i novije verzije)
  • Mozilla Firefox (22 i novije verzije)
  • Internet Explorer (8 i novije verzije)
  • Safari (5 i novije verzije).