Trenutno u Ekspertu

Propisa: 122129

Službenih mišljenja: 16122

Sudske prakse: 9195

Modela akata: 835

Obrazaca: 35510

Podzakonskih akata: 90640

Prečišć. tekstova: 27463

Propisa CG: 1812

Propisa R.Srpske: 2190

Tehnički preduslovi

Mogućnosti pristupa Ekspertu (Internet verziji) su neograničene, tj. moguće je pristupiti sa bilo kog računara (bez obzira na njegovu konfiguraciju), PDA uređaja, mobilnog telefona... odnosno bilo kog uređaja koji poseduje neki od standardnih Internet browser-a i naravno da postoji Internet konekcija.

 

Za optimalno funkcionisanje Ekspert-a (Internet i CD verzija), preporučujemo najnovije verzije Internet browser-a:

  • Google Chrome (28 i novije verzije)
  • Mozilla Firefox (22 i novije verzije)
  • Internet Explorer (8 i novije verzije)
  • Safari (5 i novije verzije).