Trenutno u Ekspertu

Propisa: 131868

Službenih mišljenja: 16684

Sudske prakse: 9559

Modela akata: 873

Obrazaca: 38547

Podzakonskih akata: 97991

Prečišć. tekstova: 29803

Propisa CG: 1910

Propisa R.Srpske: 2362

Tehnički preduslovi

Mogućnosti pristupa Ekspertu (Internet verziji) su neograničene, tj. moguće je pristupiti sa bilo kog računara (bez obzira na njegovu konfiguraciju), PDA uređaja, mobilnog telefona... odnosno bilo kog uređaja koji poseduje neki od standardnih Internet browser-a i naravno da postoji Internet konekcija.

 

Za optimalno funkcionisanje Ekspert-a (Internet i CD verzija), preporučujemo najnovije verzije Internet browser-a:

  • Google Chrome (28 i novije verzije)
  • Mozilla Firefox (22 i novije verzije)
  • Internet Explorer (8 i novije verzije)
  • Safari (5 i novije verzije).