Trenutno u Ekspertu

Propisa: 97630

Službenih mišljenja: 14320

Sudske prakse: 8086

Modela akata: 709

Obrazaca: 27670

Podzakonskih akata: 71891

Prečišć. tekstova: 21826

Propisa CG: 1412

Propisa R.Srpske: 1815

Tehnički preduslovi

Mogućnosti pristupa Ekspertu (Internet verziji) su neograničene, tj. moguće je pristupiti sa bilo kog računara (bez obzira na njegovu konfiguraciju), PDA uređaja, mobilnog telefona... odnosno bilo kog uređaja koji poseduje neki od standardnih Internet browser-a i naravno da postoji Internet konekcija.

 

Za optimalno funkcionisanje Ekspert-a (Internet i CD verzija), preporučujemo najnovije verzije Internet browser-a:

  • Google Chrome (28 i novije verzije)
  • Mozilla Firefox (22 i novije verzije)
  • Internet Explorer (8 i novije verzije)
  • Safari (5 i novije verzije).