Trenutno u Ekspertu

Propisa: 155109

Službenih mišljenja: 17770

Sudske prakse: 10328

Modela akata: 949

Obrazaca: 45013

Podzakonskih akata: 116025

Prečišć. tekstova: 34802

Propisa CG: 2301

Propisa R.Srpske: 2829

Uputstvo za instalaciju

Automatska instalacija

Na većini računara (sa Windows operativnim sistemom) program za instalaciju Eksperta pokreće se automatski; u protivnom - sledite Uputstvo za ručnu instalaciju programa.
Program za instalaciju je tipa "korak po korak", u okviru koga prihvatate licencu, birate lokaciju na kojoj će se program instalirati i pokrećete snimanje podataka na vaš računar. Za instaliranje Eksperta neophodno je imati administratorska prava. Skrećemo pažnju da trajanje instalacije zavisi od performansi vašeg računara. Ažuriranje programa traje znatno kraće u odnosu na prvu instalaciju.
Po završenoj instalaciji na vašem desktopu pojaviće se ikona Eksperta. Prilikom prvog pokretanja programa biće vam zatražen Aktivacioni broj, koji možete dobiti pozivom na tel. 011/32 44 014.

Bez Aktivacionog broja nećete moći da koristite program.

 

Ručna instalacija

U nekim slučajevima, usled specifičnosti instaliranog Windowsa, instalacija Eksperta se neće pokrenuti automatski. Tada je potrebno da izvršite ručnu instalaciju, na sledeći način:

  • Otvorite My Computer sa desktopa ili iz Start menija (u XP-u).
  • Kliknite desnim tasterom miša na ikonu vašeg CD (ili DVD) uređaja u koji ste ubacili disk. Odaberite opciju Open.
  • Pokrenite program setup.exe. Program se dalje instalira kako je opisano na početku ovog uputstva.

 

Sve potrebne informacije vezane za instalaciju (uključujući i pristupne šifre) možete dobiti na tel.:
011/32-44-014