Trenutno u Ekspertu

Propisa: 153147

Službenih mišljenja: 17691

Sudske prakse: 10293

Modela akata: 942

Obrazaca: 44514

Podzakonskih akata: 114429

Prečišć. tekstova: 34444

Propisa CG: 2263

Propisa R.Srpske: 2814

Izgled i upravljanje dokumentima

Izgledu dokumenata u Ekspertu je posvećena posebna pažnja, a sve u cilju preglednosti i apsolutne funkcionalnosti.
 
Navodimo neke od karakteristika vezanih za izgled i upravljanje dokumentima:
  • Za svaki propis (važeći i nevažeći) je prikazana preambula, iz koje se može videti koji je pravni akt osnov za donošenje konkretnog propisa (postoji direktna veza - link sa tim propisom), a ispod naslova propisa su nabrojana glasila u kojima je objavljen (sa svim izmenama i dopunama) i veoma važna odredba - od kada je propis na snazi, a od kada u primeni.
  • Kod svake izmene/dopune propisa nabrojani su članovi koji su tom izmenom/dopunom menjani, tako da odmah ("jednim klikom") možete pristupiti promenjenom članu.
  • Sve poslednje izmene/dopune su u tekstu naglašene (date su jačim crnim slovima - bold), pa ih lako možete uočiti.
  • Svaki propis ima sadržaj iz koga takođe možete "jednim klikom" na određeni naslov ili član otići na traženo.
  • U okviru člana svi stavovi su numerisani, što je u svakodnevnom korišćenju propisa veoma korisno.
  • Nevažeći propis, pored odredbe da je nevažeći, ima i odredbu: "prestao da važi" sa brojem glasila  u kome je objavljen propis koji je uticao na prestanak važenja propisa. "Jednim klikom" na broj glasila otvarate važeći propis.
  • Vizuelnom izgledu dokumenta i njegovom formatiranju je posvećena posebna pažnja.
  • Za sva dokumenta je omogućen prikaz na latinici ili ćirilici.
  • Ukoliko imate potrebe za štampanim materijalom u mogućnosti ste da svaki dokument ili deo dokumenta lako odštampate.