Trenutno u Ekspertu

Propisa: 153147

Službenih mišljenja: 17691

Sudske prakse: 10293

Modela akata: 942

Obrazaca: 44514

Podzakonskih akata: 114429

Prečišć. tekstova: 34444

Propisa CG: 2263

Propisa R.Srpske: 2814

Pretraživač Eksperta

Pretraživanje dokumenata u programu "Ekspert" je veoma brzo, lako i logično, zahvaljujući posebnom pretraživaču koji je delo razvojnog tima preduzeća CEKOS IN. Kao osnovni (ne i jedini) način pronalaženja/pristupanja određenim dokumentima koncipiran je tako da pre svega bude jednostavan za upotrebu, a sa druge strane da odgovori na sve zahteve korisnika.
 
Pretraživanje je omogućeno kroz pretraživače koje korisnik selektuje u zavisnosti od njegovih potreba, pa u skladu sa tim razlikujemo:

- Pretraživanje propisa Republike Srbije

- Pretraživanje službenih mišljenja Republike Srbije

- Pretraživanje sudske prakse Republike Srbije

- Pretraživanje modela akata Republike Srbije

- Pretraživanje obrazaca Republike Srbije

- Pretraživanje propisa Republike Srpske

- Pretraživanje propisa Crne Gore

 
Pretraživači se međusobno razlikuju po poljima kojima se zadaju bliži uslovi pretrage, zbog različitosti dokumenata i njihovih obeležja. (Pogledajte sliku različitih pretraživača)
 
Međutim, kod svih pretraživača neka obeležja su zajednička:
 • dokument možete brzo pronaći unosom naziva, dela naziva, skraćenice (i bez zadavanja dodatnih kriterijuma),
 • polja za dodatne uslove pretrage su veoma korisna u cilju da dobijete što bolje rezultate pretrage,
 • polja za dodatne uslove pretrage imaju svoju funkciju i za neke opšte upite (npr. propisi iz određene oblasti, propisi objavljeni u određenom glasilu, službena mišljenja vezana za određeni period, itd.),
 • pretraživanje je moguće vršiti po bilo kom kriterijumu (uslovima pretrage), odnosno moguće je postaviti više uslova pretraživanja koji će se međusobno ukrštati i na taj način ćete dobiti veoma precizne rezultate.
 
Pretraživanje je izuzetno brzo i precizno, a dobijeni rezultati pretrage su dati u preglednoj formi iz koje se na lak način vrši odabir traženog dokumenta.
 
Neke od mogućnosti pretraživanja:
 

Pretragu propisa
moguće je vršiti po:

Pretragu službenih mišljenja
moguće je vršiti po:

Pretragu sudske prakse
moguće je vršiti po:

Pretragu modela akata
moguće je vršiti po:

 • nazivu propisa ili zadatoj reči,

 • naslovu ili tekstu,
 • oblastima,
 • nazivu, broju i godini glasila,
 • vrsti propisa,
 • dejstvu propisa (da li je na snazi ili ne),
 • vremenskoj odrednici objavljivanja propisa,
 • kombinaciji više kriterijuma.
 • zadatoj reči, izrazu ili broju,
 • naslovu ili tekstu,
 • donosiocu,
 • oblasti,
 • zakonima,
 • danu, mesecu i godini,
 • vremenskoj odrednici objavljivanja dokumenta,
 • kombinaciji više kriterijuma.
 • zadatoj reči ili izrazu,
 • donosiocu sudske prakse,
 • oblasti,
 • zakonu na koji se odnosi,
 • vrsti dokumenta,
 • vremenskoj odrednici objavljivanja dokumenta,
 • kombinaciji više kriterijuma.
 • zadatoj reči ili izrazu,
 • oblasti,
 • zakonu na koji se odnosi,
 • vrsti dokumenta,
 • kombinaciji više kriterijuma.