Trenutno u Ekspertu

Propisa: 158089

Službenih mišljenja: 17912

Sudske prakse: 10432

Modela akata: 957

Obrazaca: 45721

Podzakonskih akata: 118553

Prečišć. tekstova: 35246

Propisa CG: 2343

Propisa R.Srpske: 2867

NOVO: za korisnike Ekspert-a omogućeno je korišćenje obračuna drugih prihoda

Svi korisnici Ekspert-a mogu da na našem sajtu www.prihodi.rs vrše obračune za 4 najčešće korišćene vrste drugih prihoda i to:

 • Prihodi od autorskih honorara
  (obračun za naknade ugovorene u bruto i neto iznosu, izbor plaćanja doprinosa, izbor stopa normiranih troškova po vrsti autorskog dela, izbor između normiranih, stvarnih troškova ili slučaja kada se troškovi ne priznaju, obračun autorskih ugovora za strane državljane uz automatsku proveru postojanja ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i ugovora o socijalnom osiguranju uz preuzimanje odgovarajućih stopa - za sve zemlje)

 • Prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova
  (obračuni za: nezaposlena lica, zaposlena lica koja rade nepuno radno vreme, penzionere, rad preko omladinske ili studentske zadruge, obračun naknade ugovorene u neto i bruto iznosu, automatsko preuzimanje najniže osnovice i računanje srazmernog iznosa najniže osnovice u odnosu na broj sati rada u mesecu, automatsko preuzimanje najviše osnovice)

 • Prihodi od ugovora o delu
  (obračuni za samostalne umetnike i sva ostala lica, obračuni za naknade ugovorene u neto i bruto iznosu, obračuni za domaća i strana lica, automatsko preuzimanje stope ukoliko se radi o stranim licima u zavisnosti od toga da li postoji ili ne ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sporazum o socijalnom osiguranju)

 • Prihodi od zakupa ili podzakupa nepokretnosti
  (obračuni za izdavanje u zakup sopstvene nepokretnosti i obračuni za izdavanje u podzakup zakupljene nepokretnosti, izbor plaćanja boravišne takse, iskazivanje obračuna u RSD i EUR, mogućnost unosa stvarnih troškova, mogućnost unosa troškova na koje se obavezao zakupac, automatsko preuzimanje normiranih troškova)

Na koji način se pristupa servisima za obračune drugih prihoda?

 • Prvi način je da se ulogujete na sajtu www.prihodi.rs sa istim korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup Ekspert-u (Log in blok na desnoj strani sajta).

 • Drugi način je da pristupite određenom obračunu direktno iz Ekspert-a preko ikone plavog kalkulatora: 

Ova ikona se pojavljuje:

 • u meniju dokumenta Zakona o porezu na dohodak građana (kojim su propisani obračuni drugih prihoda) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (kojim su propisane stope doprinosa),

 • uz član propisa kojim je propisan ili utvrđen odgovarajući obračun .

Klikom na ikonu kalkulatora bićete prosleđeni do Log in forme na sajtu www.prihodi.rs u koju unosite korisničko ime lozinku koje koristite za logovanje na Ekspert. Nakon logovanja otvara se strana sa odgovarajućim servisom za obračun prihoda.

Ukoliko koristite ikonu iz osnovnog menija propisa gde postoje više različitih obračuna drugih prihoda, bićete prosleđeni do naslovne strane www.prihodi.rs gde ćete izabrati odgovarajući obračun.

Sve dok se ne odjavite sa sajta www.prihodi.rs nije potrebno ponovno logovanje za korišćenje servisa za obračun drugih prihoda.

Uz svaki obračun drugih prihoda na sajtu www.prihodi.rs postoji detaljno Uputstvo za korišćenje i kompletna stručna objašnjenja sa primerima i knjiženjima. Linkovi u tekstovima objašnjenja za svaku vrstu drugih prihoda direktno vas preusmeravaju na digitalnu bazu Ekspert na odgovarajući akt i zbog toga je neophodno da ste ulogovani u Ekspert u okviru istog browsera u kome ste ulogovani na sajt www.prihodi.rs.