Trenutno u Ekspertu

Propisa: 136351

Službenih mišljenja: 16927

Sudske prakse: 9742

Modela akata: 890

Obrazaca: 40113

Podzakonskih akata: 101393

Prečišć. tekstova: 30905

Propisa CG: 2001

Propisa R.Srpske: 2470

Od septembra 2019. godine EKSPERT je unapređen novim opcijama

Poštovani, želimo da vas obavestimo o novinama u našoj digitalnoj bazi "Ekspert":

 • u kartici Obrasci/prilozi uz propis dodata je kolona "Napomena".
  U svim propisima koji sadrže obrasce, u gornjem meniju, iznad propisa, postoji kartica Obrasci/prilozi. Klikom na nju otvara se tabelarni prikaz, koji sadrži informacije o: nazivu obrasca/priloga (skraćenom i punom nazivu), članu/tački kojima je propisan i datumu primene obrasca.
  Sada smo ovaj tabelarni prikaz proširili, tj. dodali smo kolonu "Napomena", u kojoj dajemo informacije koje smatramo da će biti od koristi u radu.
  Na primer, kod Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 108/13, 118/13, 101/17, 48/18, 104/18) u kartici Obrasci/prilozi u novododatoj koloni "Napomena" dajemo informaciju o tome kako se podnosi određeni obrazac (u elektronskom ili papirnom obliku), kome se podnosi (preko portala Poreske uprave ili Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije), rokovima za podnošenje.
  Kod svih obrazaca koji se podnose preko portala Poreske uprave kolonu "Napomena" smo popunili sa odgovarajućim podacima.

 • za obrasce koji se podnose u elektronskom obliku (npr. preko portala Poreske uprave, Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije, Agencije za zaštitu životne sredine), uz propis kojim je propisan obrazac prikazana su korisnička uputstva za elektronsko podnošenje obrazaca, koja su doneli nadležni organi.
  Na primer, Pravilnikom o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca ("Sl. glasnik RS", br. 48/19) u članu 2. je propisan Obrazac JLS-1.
  Klikom na [1] koja se nalazi uz oznaku za obrazac, u "Napomeni Ekspert"-a dajemo informacije o Uputstvu za popunjavanje obrasca za dostavljanje podataka za proračun visine naknade na osnovu izvršenih merenja i upravljanja otpadom, a klikom na link otvara se tekst navedenog uputstva u pdf formatu.

 

Verujemo da će vam ove novine u Ekspert-u biti od koristi. Ukoliko želite, pošaljite vaš komentar o utiscima vezanim za Ekspert na redakcija@ekspert.rs.