Trenutno u Ekspertu

Propisa: 151192

Službenih mišljenja: 17638

Sudske prakse: 10251

Modela akata: 938

Obrazaca: 44027

Podzakonskih akata: 112833

Prečišć. tekstova: 34133

Propisa CG: 2250

Propisa R.Srpske: 2793

Odluka o izvozu šećera u zemlje Evropske unije

Na osnovu člana 23. stav 4. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 36/09) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada je donela


ODLUKU O IZVOZU ŠEĆERA U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE


 

Odluka je objavljena u "Sl. glasniku RS" br. 60/10, na snazi je od 28.08.2010.
i primenjuje se od 28.08.2010. godine.

 

 Kompletan tekst Odluke, dostupan je svim pretplatnicima "Ekspert"-a. (Besplatno probno korišćenje)