Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157487

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10420

Modela akata: 956

Obrazaca: 45612

Podzakonskih akata: 118041

Prečišć. tekstova: 35166

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 01.02.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 1.02.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 5/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 19/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 8/20

"Sl. list APV" 3/21

"Sl. list grada Beograda" 1/21

"Sl. list grada Čačka" 31/20

"Sl. gl. grada Jagodina" 30/20

"Sl. list grada Kikinde" 26/20

"Sl. list grada Kragujevca" 36/20

"Sl. list grada Kraljeva" 1/21

"Sl. list grada Kruševca" 14/20

"Sl. gl. grada Leskovca" 50/20

"Sl. list grada Loznice" 30/20

"Sl. list grada Niša" 121/20

"Sl. list grada Novog Sada" 1/21

"Sl. list grada Pančeva" 72/20

"Sl. gl. grada Požarevca" 32/20

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/20

"Sl. list grada Smedereva" 17/20

"Sl. list grada Sombora" 28/20

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 30/20

"Sl. list grada Subotice" 61/20

"Sl. list grada Užica" 1/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 24/20

"Sl. glasnik grada Vranja" 42/20

"Sl. list grada Vršca" 15/20

"Sl. list grada Zaječara" 66/20

"Sl. list grada Zrenjanina" 34/20

"Sl. list opština Srema" 44/20

"Sl. list opštine Beočin" 32/20

"Sl. list opštine Inđija" 30/20

"Sl. list CG" 4/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 4/21

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 5/21 od 22. januara 2021. godine

Uredba o izmeni Uredbe o platama policijskih službenika

Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave oštećene ili porušene usled dejstva poplava u junu 2020. godine

Uredba o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2021. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2021. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2021. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2021. godini

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utiskivanju identifikacionih oznaka

Pravilnik o izmenama Pravilnika o likvidnosti brokersko-dilerskog društva

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor trgovine, ugostiteljstva i turizama

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor poslovne administracije

Odluka o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje postupka izbora strateškog partnera na projektu rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica - Horgoš - granica sa Mađarskom (Segedin)

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Odluka o promeni naziva Arhiva Srbije

Odluka o promeni naziva Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje

Odluka o promeni naziva Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć

Odluka o promeni naziva Gradskog zavoda za kožno-venerične bolesti

Odluka o promeni naziva Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica"

Odluka o promeni naziva Kliničkog centra Kragujevac

Odluka o promeni naziva Kliničkog centra Niš

Odluka o promeni naziva Kliničkog centra Srbije

Odluka o promeni naziva Klinike za stomatologiju Niš

Odluka o promeni naziva Specijalne bolnice za endemsku nefropatiju Lazarevac

Odluka o promeni naziva Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

Odluka o promeni naziva Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš

Rešenje (o davanju saglasnosti da organizacija Sportsko planinarsko udruženje "Srbija u pedalj" u svom nazivu sadrži naziv "Srbija")

Rešenje (o davanju saglasnosti na kandidaturu Kendo savezu Srbije za organizovanje 28. Evropskog prvenstva u kendo katama - Iaido, u Beogradu 2021. godine)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-265/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-267/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-320/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-467/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-472/2021)

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za privredne registre za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada i finansijskog poslovanja R.P. "Feldspat" d.o.o. Bujanovac za 2020. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Studentskog centra u Čačku o obavljanju druge delatnosti

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2020. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja "Koridori Srbije" društvo s ograničenom odgovornošću Beograd za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Zavod za udžbenike", Beograd za 2021. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti "Transnafta" AD Pančevo za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva "Gornji Banat" društvo sa ograničenom odgovornošću, Kikinda za 2019. godinu

Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja (sportisti Draganu Stankoviću)

Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja (sportisti Marku Marjanoviću)

Rešenje o dodeli nacionalnog sportskog priznanja (sportisti Stjepanu Janiću)

Rešenje o imenovanju članova Saveta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Republičke ustanove Filmske novosti

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Fonda za nauku Republike Srbije

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Aerodrom Ponikve" Užice

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Aerodrom Rosulje" sa po Kruševac

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog muzeja u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Republičke ustanove Filmske novosti

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Srećno" u Ćupriji

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Instituta za transfuziju krvi Srbije (prim. dr sci. med. Vojislav Radosavljević)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom (Branislav Nedimović)

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za životnu sredinu Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo (Darko Radojičić)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija (Jelica Ćirović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade (Nebojša Skorić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za železnice (Lazar Mosurović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog seizmološkog zavoda (Branko Dragičević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Nebojša Milosavljević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije (Aleksandar Milanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Dušan Purtić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Ivana Zlatanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Lazar Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Dragica Jorgović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Nemanja Pejčić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Veljko Kovačević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Aleksandar Bogićević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za javne nabavke (Ivana Đenić)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom (Nemanja Stevanović)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti člana i člana Upravnog odbora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla "Proteinka", Sombor

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo (Darko Radojičić)

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Doma zdravlja Zvečan (dr Ivan Vasić)

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Republičke ustanove Filmske novosti (Tijana Despotović)

Rešenje o razrešenju članova i vršioca dužnosti člana Saveta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Narodnog muzeja u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Aerodrom Ponikve" Užice

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Aerodrom Rosulje" sa po Kruševac

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Republičke ustanove Filmske novosti

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Srećno" u Ćupriji

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za transfuziju krvi Srbije (prim. dr sci. med. Vojislav Radosavljević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija (Jelica Ćirović)

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za životnu sredinu Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - nesagorevajući duvan, uvoznika BAT SEE d.o.o ("Sl. glasnik RS", br. 5/21)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - nesagorevajući duvan, uvoznika Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 5/21)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - rezani duvan, proizvođača BAT Vranje a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 5/21)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - rezani duvan, uvoznika BAT SEE d.o.o ("Sl. glasnik RS", br. 5/21)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača BAT Vranje a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 5/21)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 5/21)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika BAT SEE d.o.o ("Sl. glasnik RS", br. 5/21)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 5/21)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 19/20 od 29. decembra 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Armirač - betonirac" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Električar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Elektrotehničar procesnog upravljanja" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Finansijsko-računovodstveni tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Građevinski tehničar za hidrogradnju" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Kulinarski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Nautički tehničar - rečni smer" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Pedikir - manikir" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Rudarski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar štampe" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar vuče" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar za dizajn u mašinstvu" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar za industrijsku robotiku" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar za zaštitu životne sredine" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tesar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Trgovinski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Zidar" (sa Standardom kvalifikacije)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 8/20 od 31. decembra 2020. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova i trgovine Mađarske o zajedničkom korišćenju prostorija diplomatsko-konzularnih predstavništava dve države

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o kinematografskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Japana o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Izgradnja autoputa E-80 Niš-Merdare, deonica Niš-Pločnik, faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 3/21 od 20. januara 2021. godine

Zaključak o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 1/21 od 12. januara 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o budžetskom računovodstvu i računovodstvenim politikama (grad Beograd)

Instrukcija o izmenama Instrukcije o postupanju budžetskih korisnika i gradskih opština grada Beograda u postupku pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja

"Sl. list grada Čačka", br. 31/20 od 29. decembra 2020. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Čačak)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka

Kadrovski plan gradskih uprava grada Čačka, Službe za budžetsku inspekciju grada Čačka, Službe za internu reviziju grada Čačka i Gradskog pravobranilaštva grada Čačka za 2021. godinu

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 30/20 od 18. decembra 2020. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju ustanove kulture "Muzej voštanih figura" (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci porodicama u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj pomoći u slučaju smrti u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Jagodina)

Kadrovski plan u organizacionim jedinicama grada Jagodine (gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine) za 2021. godinu

"Sl. list grada Kikinde", br. 26/20 od 19. decembra 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o tarifi komunalnih taksi (grad Kikinda)

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde

Odluka o radnim telima gradonačelnika i Gradskog veća grada Kikinde

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2021. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 36/20 od 27. novembra 2020. godine

Odluka o dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kragujevca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Kragujevca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnoj samoupravi (grad Kragujevac)

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Kragujevac

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac, Kragujevac

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o visini stope poreza na imovinu (grad Kragujevac)

Program o izmenama Programa ekonomskih mera podrške privredi (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 1/21 od 12. januara 2021. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Kraljeva (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 14/20 od 21. septembra 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 50/20 od 30. decembra 2020. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Bojnik

Kadrovski plan Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Bojnik za 2021. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 30/20 od 30. decembra 2020. godine

Odluka o utvrđivanju fiskalnih mera podrške ugostiteljskoj i turističkoj privredi za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 121/20 od 28. decembra 2020. godine

Odluka (Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš o određivanju fiksnog dela cene snabdevanja toplotnom energijom za krajnje kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne energije)

Odluka (Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš, broj 5788/2)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš o određivanju fiksnog dela cene snabdevanja toplotnom energijom za krajnje kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne energije)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 1/21 od 14. januara 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2021. godinu (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 72/20 od 25. decembra 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi Lokalnog ...

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 32/20 od 20. novembra 2020. godine

Odluka o izmeni Odluke o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Požarevca

Sporazum o međuopštinskoj saradnji na razvijanju geografskog informacionog sistema

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/20 od 7. marta 2020. godine

Odluka o finansiranju programa preporučene aktivne imunizacije protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima na teritoriji grada Šapca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 17/20 od 30. novembra 2020. godine

Zaključak (o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2021. godini, grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 28/20 od 30. decembra 2020. godine

Predlog odluke za izdavanje saglasnosti o promeni cene isporuke toplotne energije (za grejnu sezonu 2020/2021. godine, JKP "Energana" Sombor)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni obrazovanja cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP "Energana" Sombor za grejnu sezonu 2020/2021. godine

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 30/20 od 27. novembra 2020. godine

Odluka o gradskim upravama grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 61/20 od 29. decembra 2020. godine

Odluka o cenama čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda (JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica)

Odluka o cenama usluga Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama pogrebnih usluga i usluga pri sahranjivanju i održavanju groblja (JKP "Pogrebno" Subotica)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda (JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama pogrebnih usluga i usluga pri sahranjivanju i održavanju groblja (JKP "Pogrebno" Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 1/21 od 8. januara 2021. godine

Odluka o pravu na jednokratni novčani iznos za rođenje deteta (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 24/20 od 28. decembra 2020. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece (grad

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Valjevo)

Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi (grad Valjevo)

Kadrovski plan za 2021. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština: Lajkovac, Ljig i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 42/20 od 21. decembra 2020. godine

Odluka o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (opština Bosilegrad)

Kadrovski plan za 2021. godinu (opština Bosilegrad)

"Sl. list grada Vršca", br. 15/20 od 31. oktobra 2020. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Vršca

Poslovnik Gradskog veća Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 66/20 od 26. novembra 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara

Odluka o pristupanju grada Zaječara u članstvo Udruženja "Pokret za decu tri plus" iz Čačka

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2020. god. utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni (Grad Zaječar)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu (Grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 34/20 od 18. decembra 2020. godine

Pravilnik o učeničkim i studentskim stipendijama grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 44/20 od 2. decembra 2020. godine

Izmene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u Opštini Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 32/20 od 30. novembra 2020. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 30/20 od 29. decembra 2020. godine

Poslovnik Skupštine opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 4/21 od 13. januara 2021. godine

Odluka o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 4/21 od 20. januara 2021. godine

Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika za osnovnu školu

Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika za srednju školu