Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157487

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10420

Modela akata: 956

Obrazaca: 45612

Podzakonskih akata: 118041

Prečišć. tekstova: 35166

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 01.04.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 1.04.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 30/15

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/15

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 6/15

"Sl. list APV" 8/15

"Sl. list grada Beograda" 13/15

"Sl. list grada Novog Sada" 4/15

"Sl. list grada Niša" 9/15

"Sl. list grada Kragujevca" 43/14

"Sl. list grada Čačka" 5/15

"Sl. list grada Kruševca" 4/14

"Sl. list grada Kraljeva" 3/15

"Sl. list grada Užica" 41/14

"Sl. list grada Pančeva" 1/15

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/14

"Sl. list grada Sombora" 17/14

"Sl. list grada Smedereva" 6/14

"Sl. list grada Loznice" 9/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 10/14

"Sl. list grada Zaječara" 4/15

"Sl. list grada Subotice" 5/15

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 27/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 10/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 10/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 21/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 10/14

"Sl. list opština Srema" 30/14

"Sl. list opštine Kikinda" 6/15

"Sl. list opštine Inđija" 11/14

"Sl. list CG" 8/15

"Sl. glasnik Republike Srpske" 21/15

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 30/15 od 27. marta 2015. godine

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija

Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2015. godini

Pravilnik o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stručnim osposobljenostima, znanjima i veštinama koje se proveravaju u izbornom postupku, načinu njihove provere i merilima za izbor na radna mesta

Pravilnik o izmeni Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu

Pravilnik o legitimaciji i opremi urbanističkog i građevinskog inspektora

Pravilnik o načinu izvršenja vanzavodskih sankcija i mera i organizaciji i radu Poverenika

Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude u vršenju poslova privatnog obezbeđenja

Pravilnik o određivanju sidrišta

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i održavanja fonda zvaničnih meteoroloških i hidroloških podataka i informacija, kao i metodama kontrole kvaliteta i verifikacije pouzdanosti podataka i načinu njihovog objavljivanja i korišćenja

Pravilnik o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode "Jerma"

Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Strogog rezervata prirode "Kukavica"

Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada

Odluka o bližim uslovima i načinu obavljanja privremene uprave u banci

Odluka o bližim uslovima i načinu pribavljanja i izbora ponuda za preuzimanje, odnosno prodaje akcija, imovine i obaveza banke u restrukturiranju

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nezavisne procene vrednosti imovine i obaveza banke radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za pokretanje postupka restrukturiranja

Odluka o bližim uslovima konverzije elemenata dopunskog kapitala banke, odnosno banke u restrukturiranju i bližim uslovima i načinu vršenja otpisa i konverzije obaveza banke u restrukturiranju

Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti (datum dospeća 6. april 2017. godine)

Odluka o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe

Odluka o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije korisnika penzija za 2015. godinu

Odluka o izmenama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za transport prirodnog gasa

Odluka o izmeni i dopuni Kodeksa ponašanja državnih službenika

Odluka o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija) na životnu sredinu

Odluka o minimalnom zahtevu za kapitalom i podobnim obavezama banke

Odluka o obrazovanju Radne grupe za upravljanje procesom strateškog razvoja AD Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Ivan Rakić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Milan Stojković)

Odluka o sadržini dokumenata i dokaza koji se podnose uz zahtev za davanje dozvole za rad i davanje pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije banci za posebne namene, kao i o bližim uslovima i načinu davanja pojedinih saglasnosti i ...

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva (Društvo sa ograničenom odgovornošću "PERFOM", Požega)

Rešenje (Agencije za borbu protiv korupcije, 014-07-00-01021/2013-11)

Rešenje (Agencije za borbu protiv korupcije, 014-07-00-01716/2013-11)

Rešenje (Agencije za borbu protiv korupcije, 014-404-00-00036/2014-08)

Rešenje (o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreacioni centar "Bačka tvrđava", Bač, Marko Stojić)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-2793/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-2882/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-2886/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-2915/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-2916/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-2975/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-3066/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2795/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2859/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2884/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2885/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2917/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2918/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2919/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2920/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2921/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2922/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2923/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2924/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2925/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2973/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2976/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2977/2015)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-3015/2015)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Bajina Bašta, Republika Srbija i opštine Menzel Burgiba, Republika Tunis

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje opštine Tutin, Republika Srbija sa opštinom Gaziosmanpaša, Republika Turska

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Šar planina" za 2014. godinu

Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima (R. broj 1115/53-51-02/2015)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje i urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola (Ivanič Zoltan)

Rešenje o imenovanju direktora JKP "Grocka" (Đorđe Jevtić)

Rešenje o postavljenju na položaj zamenika direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova (Ivica Lazović)

Rešenje o prestanku rada na položaju zamenika direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova (Vladimir Perić)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-3327/2015)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-3329/2015)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-3330/2015)

Naredba o merama zaštite i sanacije šuma oštećenih ledolomima i ledoizvalama

Ukaz o dodeli odlikovanja (KO PR broj 42)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Maldivi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Nju Delhiju (Jovan Mirilović)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije - stalnog predstavnika Republike Srbije pri Ekonomskoj zajednici država Zapadne Afrike (ECOWAS), sa sedištem u Abudži (Jovan Marić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Islamskoj Republici Avganistan, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Nju Delhiju (Vladimir Marić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Maldivi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Nju Delhiju (Vladimir Marić)

Izmene i dopune Statuta Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije (broj 1816 od 16. decembra 2014. godine)

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u februaru 2015. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/15 od 2. marta 2015. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 6/15 od 23. marta 2015. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u sprečavanju, istraživanju i suzbijanju carinskih prekršaja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije, u iznosu do 15.000.000 evra za Projekat "Energetske efikasnosti u javnim objektima"

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u borbi protiv kriminala

"Sl. list APV", br. 8/15 od 4. marta 2015. godine

Kolektivni ugovor za organe Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 13/15 od 9. marta 2015. godine

Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 4/15 od 4. februara 2015. godine

Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća Grada Novog Sada

"Sl. list grada Niša", br. 9/15 od 9. februara 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Niša za 2015. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 43/14 od 12. decembra 2014. godine

Odluka o budžetu grada Kragujevca za 2015. godinu

"Sl. list grada Čačka", br. 5/15 od 14. marta 2015. godine

Pravilnik o finansijskoj podršci porodici za novorođenu decu u 2015. godini (na teritoriji grada Čačka)

"Sl. list grada Kruševca", br. 4/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o isplati naknade štete Narodnom univerzitetu u Kruševcu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na teritoriji grada Kruševca

Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Kruševca

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Narodnog univerziteta u Kruševcu

Zaključak o ispravci greške (u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama)

Zaključak o ispravci greške (u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o pijacama)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 3/15 od 29. januara 2015. godine

Odluka o vodovodu i kanalizaciji (na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Užica", br. 41/14 od 10. decembra 2014. godine

Poslovnik Skupštine grada Užica (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Pančeva", br. 1/15 od 26. januara 2015. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Stručne službe Zaštitnika građana grada Pančeva

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije - celina 5 - Kudeljarac i Novoseljanski put iza Nadela na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije celina 2 Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom na životnu sredinu

Poslovnik Skupštine grada Pančeva (prečišćen tekst)

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u istorijskom arhivu u Pančevu

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 28/14 od 30. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Zrenjanina

Odluka o pravobranilaštvu grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 17/14 od 27. decembra 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj pomoći nezaposlenim trudnicama i porodiljama i isplati roditeljskog dodatka za prvorođeno dete (grad Sombor)

Odluka o uređenju grada (grad Sombor)

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/14 od 14. novembra 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine stopa poreza na imovinu, visini stope amortizacije i utvrđivanju zona sa koeficijentima za nepokretnosti u zonama za grad Smederevo

"Sl. list grada Loznice", br. 9/14 od 7. novembra 2014. godine

Pravilnik o radnim odnosima (Gradska uprava grada Loznice)

Odluka o radno-pravnom statusu izabranih i postavljenih lica od strane organa grada Loznice

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 10/14 od 27. novembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 4/15 od 21. januara 2015. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Gradskoj upravi Grada Zaječara

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Gradskoj upravi grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 5/15 od 11. februara 2015. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2015. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2015. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 27/14 od 27. novembra 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o visini stope poreza na imovinu u gradu Šapcu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 10/14 od 5. novembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Požarevca

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Požarevca

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 10/14 od 10. oktobra 2014. godine

Pravilnik o službenoj legitimaciji poreskog inspektora terenske kontrole, inspektora naplate, izvršitelja prinudne naplate i poreskog kontrolora lokalnih javnih prihoda

Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Jagodina

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/14 od 10. oktobra 2014. godine

Odluka o dopuni Statuta opštine Lebane

Odluka o komunalnim delatnostima (na teritoriji opštine Lebane)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/14 od 28. novembra 2014. godine

Odluka o određivanju zona za obračun poreza na imovinu na teritoriji grada Valjeva i utvrđivanju koeficijenta za zone

Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji grada Valjeva

"Sl. list opština Srema", br. 30/14 od 23. decembra 2014. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj pomoći nezaposlenim trudnicama i porodiljama (na teritoriji opštine Stara Pazova)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 6/15 od 24. februara 2015. godine

Kolektivni ugovor za ustanove kulture i fizičke kulture opštine Kikinda za period 2015-2017. godina

Poseban kolektivni ugovor za javna komunalna preduzeća Opštine Kikinda za period 2015-2017. godine

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/14 od 17. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu (opština Inđija)

Odluka o određivanju Opštinskog veća opštine Inđija kao organa nadležnog za davanje prethodne saglasnosti za upis prava svojine na objektima koji su izgrađeni na površinama javne namene

Odluka o pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 8/15 od 27. februara 2015. godine

Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o porezu na kafu

Pravila o izmjeni Pravila o obavljanju kastodi poslova

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 21/15 od 19. marta 2015. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama