Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156096

Službenih mišljenja: 17820

Sudske prakse: 10366

Modela akata: 951

Obrazaca: 45386

Podzakonskih akata: 116887

Prečišć. tekstova: 34947

Propisa CG: 2308

Propisa R.Srpske: 2842

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 01.04.2024.

Ekspert Internet je ažuriran 1.04.2024. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 25/24

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/24

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 7/23

"Sl. list APV" 12/24

"Sl. list grada Beograda" 20/24

"Sl. list grada Bora" 48/23

"Sl. list grada Čačka" 2/24

"Sl. gl. grada Jagodina" 27/23

"Sl. list grada Kikinde" 3/24

"Sl. list grada Kragujevca" 37/23

"Sl. list grada Kraljeva" 43/23

"Sl. list grada Kruševca" 21/23

"Sl. gl. grada Leskovca" 9/24

"Sl. list grada Loznice" 13/23

"Sl. list grada Niša" 13/24

"Sl. list grada Novog Sada" 11/24

"Sl. list grada Pančeva" 7/24

"Sl. gl. grada Požarevca" 1/24

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 3/24

"Sl. list grada Smedereva" 6/23

"Sl. list grada Sombora" 15/23

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 1/24

"Sl. list grada Subotice" 1/24

"Sl. list grada Užica" 46/23

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/24

"Sl. glasnik grada Vranja" 2/24

"Sl. list grada Vršca" 13/23

"Sl. list grada Zaječara" 48/23

"Sl. list grada Zrenjanina" 30/23

"Sl. list opština Srema" 40/23

"Sl. list opštine Beočin" 15/23

"Sl. list opštine Inđija" 4/24

"Sl. list opštine Šid" 26/23

"Sl. list CG" 22/24

"Sl. glasnik Republike Srpske" 13/24

"Sl. glasnik BiH" 18/24

"Sl. novine Federacije BiH" 13/24

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 25/24 od 26. marta 2024. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju i obeležavanju prepreka u vazdušnom saobraćaju

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova priključenja tipskim priključcima na sistem za distribuciju prirodnog gasa JKP "TOPLANA - ŠABAC" ŠABAC

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "DAVIDOFF LILAC")

Rešenje (o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "COHIBA SHORT YEAR OF THE DRAGON")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Adalya Chewinggum Cinnamon 1000g")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Blue Horse No Woman No Cry 1000g")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "HOLSTER Tobacco !CE 200gr")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rillos Blond")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rillos Classic")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Rillos Sweets")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Villiger Black Mini Filter")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Villiger Mini Espresso")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Villiger Premium No 1")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Villiger Premium No 3")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Villiger Premium No 7")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Villiger Premium No 8")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Villiger Red Mini Filter")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "VILLIGER RED MINI")

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o utvrđivanju teritorije Zavoda za zaštitu spomenika kulture

Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije - šefa Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu (Danijel Apostolović)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Mađarskoj (Aleksandra Đurović)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Turskoj (Aca Jovanović)

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za januar 2024. godine

Program za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji za period 2024-2029. godine

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Borolini exclusive d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 25/24)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/24 od 19. marta 2024. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (U PRIMENI: od školske 2024/2025. godine)

Pravilnik o izmenama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Elektrotehničar računara" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Mašinski tehničar motornih vozila" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Mehaničar optike" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Saradnik u novinarstvu" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar optike" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Vozač motornih vozila" (sa Standardom kvalifikacije)

Dopuna Kataloga udžbenika za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi, drugi, treći i četvrti razred srednje škole - gimnazije i srednje stručne škole

Dopuna Kataloga udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmena i dopuna Kataloga udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmena i dopuna Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 7/23 od 28. decembra 2023. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva sporta Republike Srbije i Ministarstva sporta Kraljevine Saudijske Arabije o saradnji u oblasti sporta

Memorandum o razumevanju između Ministarstva sporta Republike Srbije i Opšte uprave za sport Kraljevine Bahrein u oblasti sporta

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti sporta

Memorandum o razumevanju u oblasti sporta između Ministarstva sporta Republike Srbije i Ministarstva turizma i sporta Republike Kazahstan

Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Nacionalnog instituta za diplomatiju i međunarodne odnose Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Kraljevine Kambodže

Protokol o fitosanitarnim uslovima za izvoz svežih jabuka iz Republike Srbije u Narodnu Republiku Kinu između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola iz 1988. na Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru, 1974

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije "Carina" o saradnji u oblasti carina

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o mehanizmima prehrambene sigurnosti na Zapadnom Balkanu

"Sl. list APV", br. 12/24 od 28. februara 2024. godine

Pravilnik o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite,...

"Sl. list grada Beograda", br. 20/24 od 14. marta 2024. godine

Odluka o utvrđivanju sadržaja i vrednosti finansijske pomoći za decu i porodicu iz budžeta gradske opštine Vračar za 2024. godinu

Odluka o vrsti, obimu i kriterijumima za nagrađivanje učenika i studenata iz budžeta Gradske opštine Vračar za 2024. godinu

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u februaru 2024. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Bora", br. 48/23 od 27. decembra 2023. godine

Odluka o izmeni Odluke o stipendiranju i nagrađivanju sportista (grad Bor)

"Sl. list grada Čačka", br. 2/24 od 9. februara 2024. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak

Odluka (o određivanju cena časa usluge pomoć u kući, za 2024. godinu, grad Čačak)

Odluka (o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u Prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici i nezbrinuta lica, za korisnike koji žive van teritorije grada Čačka, za 2024. godinu)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 27/23 od 20. decembra 2023. godine

Odluka o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2024. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci porodicama u 2024. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj pomoći u slučaju smrti u 2024. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Jagodina)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 3/24 od 28. februara 2024. godine

Pravilnik o subvencionisanoj potrošnji za pružene komunalne usluge isporuke vode i odvođenje upotrebljenih voda (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 37/23 od 15. decembra 2023. godine

Zaključak o utvrđivanju visine solidarne pomoći za očuvanje i poboljšanje radne sposobnosti zaposlenih za 2023. godinu (grad Kragujevac)

Metodologija obračuna prihoda prevoznika i obračuna izmene jediničnih cena (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 43/23 od 20. decembra 2023. godine

Kadrovski plan u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i Službi grada Kraljeva za 2024. godinu

"Sl. list grada Kruševca", br. 21/23 od 23. decembra 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 9/24 od 15. februara 2024. godine

Kadrovski plan organa opštine Crna Trava za 2024. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 13/23 od 30. novembra 2023. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu na teritoriji grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 13/24 od 14. februara 2024. godine

Odluka o izradi Generalnog urbanističkog plana Niša

Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja (grad Niš)

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Generalnog urbanističkog plana Niša na životnu sredinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 11/24 od 6. marta 2024. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Klisanskog puta u Novom Sadu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana detaljne regulacije Klisanskog puta u Novom Sadu na životnu sredinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 7/24 od 20. marta 2024. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Pančeva

Odluka o komunalnoj miliciji Gradske uprave grada Pančeva

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/24 od 26. januara 2024. godine

Kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Usklađeni dinarski iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 3/24 od 9. februara 2024. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Šapca

Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Šapca

Kadrovski plan za Gradsku upravu grada Šapca i posebne organizacije grada Šapca za 2024. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/23 od 30. novembra 2023. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima grada Smedereva

Odluka o izmeni Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Zaključak (o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike koji ne vode poslovne knjige u 2024. godini)

"Sl. list grada Sombora", br. 15/23 od 21. decembra 2023. godine

Odluka o petim izmenama Odluke o uređenju grada (grad Sombor)

Kadrovski plan Gradske uprave grada Sombora za 2024. godinu

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/24 od 2. februara 2024. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima grada Sremske Mitrovice

"Sl. list grada Subotice", br. 1/24 od 18. januara 2024. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2024. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2024. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 46/23 od 20. decembra 2023. godine

Odluka o izmeni Odluke o građevinskom zemljištu (grad Užice)

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (grad Užice)

Kadrovski plan Gradskih uprava, Gradskog pravobranilaštva i Službe interne revizije grada Užica za 2024. godinu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/24 od 2. februara 2024. godine

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Valjeva (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 2/24 od 22. januara 2024. godine

Pravilnik o materijalnoj podršci porodici sa duplim blizancima i trojkama (na teritoriji grada Vranja)

Odluka o utvrđivanju vrste i visine materijalne podrške porodici za novorođenu decu u 2024. godini (na teritoriji grada Vranja)

"Sl. list grada Vršca", br. 13/23 od 21. decembra 2023. godine

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Vršac)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (grad Vršac)

Kadrovski plan Gradske uprave grada Vršca, Službe interne revizije i Službe građanskog branioca - ombudsmana za 2024. godinu

"Sl. list grada Zaječara", br. 48/23 od 11. decembra 2023. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 30/23 od 27. decembra 2023. godine

Pravilnik o kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na povlašćen prevoz na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Zrenjanin)

Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Zrenjanin)

Odluka o ostvarivanju prava na povlašćen prevoz na teritoriji grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 40/23 od 15. decembra 2023. godine

Odluka o regresiranju troškova boravka u Dečijoj ustanovi "Dečija radost" Irig za treće i svako naredno dete po redu rođenja (opština Irig)

Kadrovski plan Opštinske uprave Opštine Irig i Opštinskog pravobranilaštva Opštine Irig (za 2024. godinu)

"Sl. list opštine Beočin", br. 15/23 od 15. decembra 2023. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Beočin i Pravobranilaštva opštine Beočin za 2024. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 4/24 od 14. februara 2024. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list opštine Šid", br. 26/23 od 15. decembra 2023. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva i stručnih službi opštine Šid za 2024. godinu

"Sl. list CG", br. 22/24 od 15. marta 2024. godine

Pravilnik o bližim kriterijumima za izradu smjernica za analizu rizika i smjernica za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma

Pravilnik o bližim uslovima, načinu sprovođenja i obuci za sprovođenje video-elektronske identifikacije klijenta

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 13/24 od 9. februara 2024. godine

Odluka Ustavnog suda U-19/23 (odnosi se na Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske)

"Sl. glasnik BiH", br. 18/24 od 15. marta 2024. godine

Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (U PRIMENI: od 24. septembra 2024. godine)

"Sl. novine Federacije BiH", br. 13/24 od 16. februara 2024. godine

Zakon o posebnom Registru lica pravomoćno osuđenih za krivična djela protiv polne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine