Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157487

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10420

Modela akata: 956

Obrazaca: 45612

Podzakonskih akata: 118041

Prečišć. tekstova: 35166

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 01.05.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 1.05.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 33/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/23

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/23

"Sl. list APV" 13/23

"Sl. list grada Beograda" 23/23

"Sl. list grada Bora" 6/23

"Sl. list grada Čačka" 4/23

"Sl. gl. grada Jagodina" 5/23

"Sl. list grada Kikinde" 3/23

"Sl. list grada Kragujevca" 7/23

"Sl. list grada Kraljeva" 10/23

"Sl. list grada Kruševca" 3/23

"Sl. gl. grada Leskovca" 7/23

"Sl. list grada Loznice" 1/23

"Sl. list grada Niša" 30/23

"Sl. list grada Novog Sada" 17/23

"Sl. list grada Pančeva" 6/23

"Sl. gl. grada Požarevca" 21/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 34/22

"Sl. list grada Smedereva" 8/22

"Sl. list grada Sombora" 3/23

"Sl. l. gr. Sremska Mitrovica" 17/22

"Sl. list grada Subotice" 4/23

"Sl. list grada Užica" 7/23

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 4/23

"Sl. list grada Vršca" 3/23

"Sl. list grada Zaječara" 5/23

"Sl. list grada Zrenjanina" 9/23

"Sl. list opština Srema" 5/23

"Sl. list opštine Beočin" 16/22

"Sl. list opštine Inđija" 4/23

"Sl. list opštine Šid" 6/23

"Sl. list CG" 45/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 28/23

"Sl. glasnik BiH" 14/23

"Sl. novine Federacije BiH" 9/23

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 33/23 od 26. aprila 2023. godine

Uredba o utvrđivanju Plana upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2027. godine (sa Planom)

Odluka (o davanju saglasnosti na Pravila o radu sistema za transport nafte naftovodom, TRANSNAFTA AD Pančevo)

Rešenje (direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-46-00-0319/22-08)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Aleksić Svetlana)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Alivodić Nadija)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Bojović Injac Jelena)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Dabić Biljana)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Dauti Mensel)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Grujić Aleksandra)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Jovanović Maja)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Kojić Ivana)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Lilić Miona)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Pandžić Slobodanka)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Perović Aleksandra)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Polak Jana)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Radojčić Dragana)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Radojković Aleksandar)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Zarković Branislav)

Rešenje (o postavljenju stalnog sudskog prevodioca za ruski jezik, Zarković Jovan)

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2023. godine

Program razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2023. do 2025. godine sa Akcionim planom za njegovo sprovođenje

Zaključak (predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-01-464/2023-1)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/23 od 27. aprila 2023. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Dekorater zidnih površina" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Polagač obloga" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Policajac" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Pravno-poslovni tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Veterinarski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Izmena kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/23 od 3. marta 2023. godine

Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza (usvojenih na Kongresu Svetskog poštanskog saveza u Abidžanu, 26. avgusta 2021. godine)

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno- tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju programa AEO Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća ...

"Sl. list APV", br. 13/23 od 22. marta 2023. godine

Rešenje o naknadi predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 23/23 od 13. aprila 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode"

Odluka o izmeni Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda (U PRIMENI: od 1. jula 2023. godine)

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd" - Beograd

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za spajanje toplovodnih mreža grejnih područja Karaburme, toplane "Mirijevo" i toplane "Višnjička banja", gradske opštine Palilula i Zvezdara

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za spajanje toplovodnih mreža grejnih područja Karaburme, toplane "Mirijevo" i toplane "Višnjička banja", gradske opštine Palilula i Zvezdara

Autentično tumačenje odredaba člana 23. st. 1. i 24. Odluke o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini Grada Beograda, odnosno na kojima Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja ("Službeni list Grada Beograda", br. 63/16, ...

"Sl. list grada Bora", br. 6/23 od 28. februara 2023. godine

Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža (grad Bor)

Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga (grad Bor)

Odluka o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata i drugih objekata privremenog karaktera na javnim i drugim površinama na teritoriji grada Bora

"Sl. list grada Čačka", br. 4/23 od 18. marta 2023. godine

Strategija razvoja kulture Grada Čačka za period 2023-2027. godine

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 5/23 od 21. marta 2023. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, …

"Sl. list grada Kikinde", br. 3/23 od 1. februara 2023. godine

Odluka o izmeni Odluke o odvođenju atmosferskih voda (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 7/23 od 27. marta 2023. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama toplotne energije (primenjuje se počev od grejne sezone za 2023/24 godinu)

Rešenje o ukidanju Rešenja broj 352-381/08-III/14 od 14. aprila 2008. godine

"Sl. list grada Kraljeva", br. 10/23 od 17. marta 2023. godine

Rešenje o utvrđivanju pojedinačnog mesečnog iznosa za dodelu stipendija za školsku 2022/2023. godinu (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 3/23 od 9. marta 2023. godine

Odluka o iznosu novčane naknade po nezaposlenoj porodilji u 2023. godini (grad Kruševac)

Odluka o iznosu poklon čestitke u okviru akcije "Treće dete" u 2023. godini (grad Kruševac)

Odluka o iznosu poklon čestitke za 3. i svakog narednog đaka u 2023. godini (grad Kruševac)

Odluka o iznosu poklon čestitke za đake prvake u 2023. godini (grad Kruševac)

Odluka o iznosu poklon čestitke za novorođenčad u 2023. godini (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/23 od 3. aprila 2023. godine

Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 1/23 od 17. marta 2023. godine

Pravilnik o službenoj legitimaciji poreskog inspektora za poslove kontrole, poreskog inspektora naplate i poreskog izvršitelja u odeljenju za finansije i lokalnu poresku administraciju (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 30/23 od 31. marta 2023. godine

Odluka o usvajanju Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti Skupštine opštine Žitorađa

Odluka o visini naknade za rad predsednika Saveta za međunacionalne odnose (opština Žitorađa)

Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti Skupštine opštine Žitorađa (Skupština opštine Žitorađa)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 17/23 od 13. aprila 2023. godine

Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2023. godinu (Grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 6/23 od 7. marta 2023. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Narodnom muzeju Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Narodnom muzeju Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 21/22 od 14. decembra 2022. godine

Kolektivni ugovor o dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Usklađeni dinarski iznosi lokalnih komunalnih taksi za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 34/22 od 30. decembra 2022. godine

Odluka o prestanku sa radom Službe za budžetsku inspekciju grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/22 od 26. decembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Smedereva

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2023. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 3/23 od 20. januara 2023. godine

Pravilnik o radu Službe za internu reviziju Grada Sombora

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Službe za internu reviziju grada Sombora)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/22 od 23. decembra 2022. godine

Odluka o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Sremska Mitrovica)

Kadrovski plan organa Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 4/23 od 10. februara 2023. godine

Pravilnik o budžetskom računovodstvu i računovodstvenim politikama (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 7/23 od 22. februara 2023. godine

Odluka o besplatnom i regresiranom prevozu (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/22 od 9. decembra 2022. godine

Poslovnik Skupštine grada Valjeva (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 4/23 od 27. marta 2023. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u upravi Gradske opštine Vranjska Banja

Odluka o proglašenju predela izuzetnih odlika "Vardenik" (opština Surdulica)

"Sl. list grada Vršca", br. 3/23 od 1. marta 2023. godine

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave (Grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 5/23 od 21. februara 2023. godine

Odluka o utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 9/23 od 30. marta 2023. godine

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pijace i parkinzi" Zrenjanin (Prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 5/23 od 3. marta 2023. godine

Odluka o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost (Skupština opštine Pećinci)

"Sl. list opštine Beočin", br. 16/22 od 16. decembra 2022. godine

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Beočin

Kadrovski plan Opštine Beočin i Pravobranilaštva opštine Beočin za 2023. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 4/23 od 20. marta 2023. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o javnom vodovodu (opština Inđija)

"Sl. list opštine Šid", br. 6/23 od 7. aprila 2023. godine

Odluka o pokretanju postupka pripajanja Javnog komunalnog preduzeća "Javna rasveta, usluge i održavanje" Šid Javnom preduzeću "Zavod za urbanizam" Šid

"Sl. list CG", br. 45/23 od 26. aprila 2023. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 28/23 od 23. marta 2023. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske

Zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece

"Sl. glasnik BiH", br. 14/23 od 3. marta 2023. godine

Obavještenje o primjeni naloga visokog predstavnika od 12. aprila 2022. godine na zakon Republike Srpske o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti

"Sl. novine Federacije BiH", br. 9/23 od 8. februara 2023. godine

Uredba o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju