Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156096

Službenih mišljenja: 17820

Sudske prakse: 10366

Modela akata: 951

Obrazaca: 45386

Podzakonskih akata: 116887

Prečišć. tekstova: 34947

Propisa CG: 2308

Propisa R.Srpske: 2842

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 01.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 1.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 128/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 16/14

"Sl. list APV" 43/14

"Sl. list grada Beograda" 81/14

"Sl. list grada Novog Sada" 57/14

"Sl. list grada Niša" 85/14

"Sl. list grada Kragujevca" 37/14

"Sl. list grada Čačka" 10/14

"Sl. list grada Kruševca" 4/14

"Sl. list grada Kraljeva" 24/14

"Sl. list grada Užica" 34/14

"Sl. list grada Pančeva" 19/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 25/14

"Sl. list grada Sombora" 11/14

"Sl. list grada Smedereva" 5/14

"Sl. list grada Loznice" 8/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/14

"Sl. list grada Zaječara" 47/14

"Sl. list grada Subotice" 34/14

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 18/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 9/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 18/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/14

"Sl. list opština Srema" 22/14

"Sl. list opštine Kikinda" 16/14

"Sl. list opštine Inđija" 5/14

"Sl. list CG" 48/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 83/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 128/14 od 26. novembra 2014. godine

Zakon o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje

Zakon o zapošljavanju stranaca

Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda

Zakon o zaštiti uzbunjivača

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini

Uredba o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene dela industrijske zone sektor severoistok u Smederevu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o vođenju posebne evidencije javnobeležničkih zapisa o ugovorima o prometu nepokretnosti

Pravilnik o obrascu ugovora o pristupanju aukcijskoj platformi

Odluka o izboru javnih tužilaca za Apelaciona javna tužilaštva (RS broj 85 od 25. novembra 2014. godine)

Odluka o izboru predsednika sudova (RS broj 87 od 25. novembra 2014. godine)

Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju (RS broj 86 od 25. novembra 2014. godine)

Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju (RS broj 88 od 25. novembra 2014. godine)

Rešenje (Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-00132/2014-08, Ljiljana Mujagić)

Rešenje (o razvrstavanju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Next by Dubliss" (Blue, 100s))

Rešenje (o razvrstavanju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Next by Dubliss" (Red, 100s))

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2013. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Arilje, Republika Srbija i grada Koprivnice, Republika Hrvatska

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost "Panorama" za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Programe aktivnosti Društva Srbije za borbu protiv raka i Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka za 2014. godinu

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beočin", Beočin (Luka Apić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Uprava Banje", Vranjska Banja (Goran Marković)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (dr Radoljupka Radosavljević)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (dr Snežana Manić)

Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u oktobru 2014. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 13/14 od 4. novembra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar za održavanje objekata

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 16/14 od 26. novembra 2014. godine

Sporazum između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Programu Evropske unije "Carina 2020"

Zakon o potvrđivanju Drugog amandmana na Ugovor o saradnji između Vlade Republike Srbije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT)

Zakon o potvrđivanju Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu reke Save

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola

"Sl. list APV", br. 43/14 od 29. oktobra 2014. godine

Pokrajinska uredba o korišćenju, održavanju i upravljanju nepokretnim stvarima u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine

Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za škole za srednje obrazovanje i vaspitanje na teritoriji ...

Pravilnik o dodeli budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za ustanove učeničkog standarda na teritoriji Autonomne ...

Ispravka Odluke o postupku prenosa imovine, obaveza i arhive fonda za razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine broj: 025-43/2013 od 28. juna 2013. godine

"Sl. list grada Beograda", br. 81/14 od 31. oktobra 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu odnosno gradskim opštinama u 2014. godini

Odluka o rebalansu budžeta Grada Beograda za 2014. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 57/14 od 31. oktobra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o rezervaciji parking-mesta na javnim parkiralištima

Plan generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom

"Sl. list grada Niša", br. 85/14 od 14. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Niša za 2014. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada Niša

"Sl. list grada Kragujevca", br. 37/14 od 6. novembra 2014. godine

Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

"Sl. list grada Čačka", br. 10/14 od 9. juna 2014. godine

Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

"Sl. list grada Kruševca", br. 4/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o isplati naknade štete Narodnom univerzitetu u Kruševcu

Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Kruševca

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Narodnog univerziteta u Kruševcu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/14 od 3. oktobra 2014. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda grada Kraljeva

Odluka o stavljanju van snage pojedinih odluka Skupštine opštine Kraljevo i Skupštine grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 34/14 od 9. septembra 2014. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (Gradska uprava grada Užice)

"Sl. list grada Pančeva", br. 19/14 od 24. oktobra 2014. godine

Pravilnik o popisu nepokretnosti u javnoj svojini grada Pančeva, uspostavljanju jedinstvene evidencije nepokretnosti i upisu nepokretnosti u javne knjige

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

Odluka o izmenama Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Odluka o poveravanju "Domu omladine" Pančevo, funkcije upravljanja nepokretnošću u državnoj svojini RS, sa pravom korišćenja grada Pančeva, objekat bivšeg "Crvenog signala" u ul. Zmaj Jovina br. 24v u Pančevu

Odluka o poveravanju Centru za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo, funkcije upravljanja, bez prava raspolaganja, nepokretnošću u javnoj svojini grada Pančeva, stambene zgrade za kolektivno stanovanje - objekat stanovanja u zaštićenim uslovima

Odluka o poveravanju Centru za socijalni rad "Solidarnost" Pančevo, funkcije upravljanja, bez prava raspolaganja, nepokretnošću u javnoj svojini grada Pančeva, zgrade za socijalnu zaštitu - SIGURNA KUĆA u Pančevu

Odluka o raspolaganju stanovima grada Pančeva

Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančeva

Tarifni sistem za obračun isporučene količine toplotne energije kupcima na području grada Pančeva

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 25/14 od 17. oktobra 2014. godine

Odluka o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 11/14 od 16. jula 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/14 od 7. oktobra 2014. godine

Odluka o snabdevanju grada Smedereva toplotnom energijom

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo

Prečišćen tekst Poslovnika Skupštine grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 8/14 od 2. oktobra 2014. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/14 od 17. juna 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 47/14 od 19. novembra 2014. godine

Zaključak o privremenoj obustavi isplate dodatnih oblika zaštite porodilja

"Sl. list grada Subotice", br. 34/14 od 25. septembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu (Grad Subotica)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 18/14 od 31. avgusta 2014. godine

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Toplana-Šabac" na povećanje cene grejanja)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/14 od 15. aprila 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/14 od 27. avgusta 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/14 od 4. septembra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritorije opštine Vlasotince)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopuni Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja

Odluka o izmenama i dopunama Tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije i izvršenih usluga

"Sl. list opština Srema", br. 22/14 od 6. oktobra 2014. godine

Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (Skupština opštine Stara Pazova)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 16/14 od 27. juna 2014. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu Cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog Preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 5/14 od 26. maja 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 48/14 od 13. novembra 2014. godine

Odluka o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 83/14 od 23. septembra 2014. godine

Zakon o dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske