Trenutno u Ekspertu

Propisa: 124834

Službenih mišljenja: 16297

Sudske prakse: 9266

Modela akata: 845

Obrazaca: 36407

Podzakonskih akata: 92553

Prečišć. tekstova: 28212

Propisa CG: 1833

Propisa R.Srpske: 2231

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 02.04.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 2.04.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 48/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 1/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/20

"Sl. list APV" 19/20

"Sl. list grada Beograda" 33/20

"Sl. list grada Čačka" 18/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 17/19

"Sl. list grada Kikinde" 1/20

"Sl. list grada Kragujevca" 33/19

"Sl. list grada Kraljeva" 1/20

"Sl. list grada Kruševca" 16/2/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 36/19

"Sl. list grada Loznice" 21/19

"Sl. list grada Niša" 44/19

"Sl. list grada Novog Sada" 9/20

"Sl. list grada Pančeva" 34/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 17/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 20/19

"Sl. list grada Smedereva" 4/19

"Sl. list grada Sombora" 3/20

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/20

"Sl. list grada Subotice" 1/20

"Sl. list grada Užica" 32/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 21/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 7/20

"Sl. list grada Vršca" 16/19

"Sl. list grada Zaječara" 32/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 6/20

"Sl. list opština Srema" 37/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 1/20

"Sl. list CG" 20/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 6/20

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 48/20 od 31. marta 2020. godine

Uredba o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti ...

Uredba o izmenama Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog preduzeća NOVI SAD-GAS za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje, Novi Sad

Odluka o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću

Odluka o uslovima za izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu

Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja (Predrag Kostić)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-2935/2020)

Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u januaru, februaru i martu 2020. godine

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-204/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-205/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-206/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-207/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-208/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-209/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-210/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-211/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-212/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-213/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-214/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-215/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-216/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-217/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-218/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-219/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-220/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-221/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-222/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-223/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-224/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-225/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-226/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-227/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-228/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-229/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-230/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-231/2020-1)

Zaključak (Komisije za zaštitu konkurencije, Broj 4/0-01-232/2020-1)

Zaključak (Vlade 05 broj 53-2928/2020, informisanju stanovništva o stanju i posledicama zarazne bolesti)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 1/20 od 21. januara 2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/20 od 5. marta 2020. godine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru ...

Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih ...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije,

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 19/20 od 18. marta 2020. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korišćenja mobilnih telefona za službene potrebe

Odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Kadrovskom planu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 33/20 od 18. marta 2020. godine

Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Stari grad, raspisanih za 26. april 2020. godine

"Sl. list grada Čačka", br. 18/19 od 7. decembra 2019. godine

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 17/19 od 30. septembra 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o vodovodu i kanalizaciji (grad Jagodina)

Odluka o utvrđivanju visine doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta kod izgradnje objekata od posebnog značaja za razvoj grada Jagodine

Ispravka (Odluke o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene)

"Sl. list grada Kikinde", br. 1/20 od 17. januara 2020. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 33/19 od 30. decembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 1/20 od 8. januara 2020. godine

Rešenje (o utvrđivanju iznosa jednokratne novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva za kalendarsku 2020. godinu)

"Sl. list grada Kruševca", br. 16/2/19 od 26. decembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 36/19 od 23. decembra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Leskovac)

Kadrovski plan organa opštine Crna Trava za 2020. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 21/19 od 23. decembra 2019. godine

Odluka o usvajanju Kadrovskog plana organa grada Loznice za 2020. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 44/19 od 13. juna 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Niša za 2017.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Pantelej

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske Opštine Pantelej

"Sl. list grada Novog Sada", br. 9/20 od 5. marta 2020. godine

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet javnih službi u Zmaj Jovinoj ulici i dr.)

Odluka o izradi Plana generalne regulacije Almaškog kraja u Novom Sadu

Odluka o izradi Plana generalne regulacije pijace u Futogu sa kompatibilnim namenama

Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana (grad Novi Sad)

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije Almaškog kraja u Novom Sadu na životnu sredinu

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije pijace u Futogu sa kompatibilnim namenama na životnu sredinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 34/19 od 25. novembra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Pančevo)

Odluka o dopuni Odluke o dimničarskim uslugama (grad Pančevo)

Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o održavanju čistoće i upravljanju otpadom (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o pijacama (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o sahranjivanju i grobljima (grad Pančevo)

Odluka o izmeni Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmeni Odluke o zelenim površinama na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za dogradnju i rekonstrukciju DV 110 kV br. 151/2 TS Pančevo 2 - TS Alibunar, deonica od TS Pančevo 2 do stuba broj 99 na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju dva jednostruka priključna 110 kV dalekovoda za priključenje transformatorske stanice "TS - Pančevo 6" u naseljenom mestu Pančevo

Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Pančeva

Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja (grad Pančevo)

Odluka o prestanku važenja Odluke o zaštiti spomenika prirode "Kesten Ćurčina u Pančevu"

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog nepokretnosti na osnovu kojih je za 2019. godinu utvrđena osnovica za porez na imovinu u najopremljenijoj zoni za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige i o koeficijentima za zone (grad Pančevo)

Odluka o prosečnim cenama metra kvadratnog odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu januar-septembar 2019. godine (grad Pančevo)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 17/19 od 19. novembra 2019. godine

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 20/19 od 25. septembra 2019. godine

Rešenje o javnim parkiralištima (grad Šabac)

Rešenje o zoniranju javnih parkirališta (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/19 od 16. decembra 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 3/20 od 10. februara 2020. godine

Rešenje o određivanju iznosa prava na roditeljski dodatak za prvorođeno dete i iznosa jednokratne finansijske pomoć za nezaposlene porodilje (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/20 od 16. marta 2020. godine

Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštine grada Sremska Mitrovica, raspisanih za 26. april 2020. godine

"Sl. list grada Subotice", br. 1/20 od 17. januara 2020. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2020. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2020. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 32/19 od 20. septembra 2019. godine

Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Aerodrom Ponikve" Užice na Republiku Srbiju

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na građevinskom zemljištu)

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na nepokretnostima)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 21/19 od 30. decembra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Valjevo)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Valjeva

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom (grad Valjevo)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 7/20 od 16. marta 2020. godine

Pravilnik o materijalnoj podršci porodici sa duplim blizancima i trojkama (grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 16/19 od 21. decembra 2019. godine

Odluka o gradskim administrativnim taksama (grad Vršac)

Kadrovski plan Gradske uprave grada Vršca za 2020. godinu

"Sl. list grada Zaječara", br. 32/19 od 25. decembra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 6/20 od 23. marta 2020. godine

Odluka (da se za vreme trajanja vanrednog stanja ne primenjuju st. 2, 3. i 4. člana 17. Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina)

"Sl. list opština Srema", br. 37/19 od 17. decembra 2019. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave i Opštinskog pravobranilaštva opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Beočin)

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 1/20 od 17. januara 2020. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 20/20 od 20. marta 2020. godine

Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu vršenja kvalifikovanih usluga certifikovanja za organe državne uprave

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 6/20 od 28. januara 2020. godine

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku, načinu obračuna i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa