Trenutno u Ekspertu

Propisa: 125960

Službenih mišljenja: 16396

Sudske prakse: 9318

Modela akata: 853

Obrazaca: 36868

Podzakonskih akata: 93433

Prečišć. tekstova: 28427

Propisa CG: 1855

Propisa R.Srpske: 2252

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 02.08.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 2.08.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 104/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 7/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/20

"Sl. list APV" 47/20

"Sl. list grada Beograda" 87/20

"Sl. list grada Čačka" 17/20

"Sl. gl. grada Jagodina" 16/20

"Sl. list grada Kikinde" 2/20

"Sl. list grada Kragujevca" 16/20

"Sl. list grada Kraljeva" 18/20

"Sl. list grada Kruševca" 9/20

"Sl. gl. grada Leskovca" 2/20

"Sl. list grada Loznice" 17/20

"Sl. list grada Niša" 56/20

"Sl. list grada Novog Sada" 32/20

"Sl. list grada Pančeva" 37/20

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/20

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/20

"Sl. list grada Smedereva" 8/20

"Sl. list grada Sombora" 18/20

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 15/20

"Sl. list grada Subotice" 28/20

"Sl. list grada Užica" 15/20

"Sl. glasnik grada Valjeva" 7/20

"Sl. glasnik grada Vranja" 20/20

"Sl. list grada Vršca" 6/20

"Sl. list grada Zaječara" 27/20

"Sl. list grada Zrenjanina" 17/20

"Sl. list opština Srema" 21/20

"Sl. list opštine Beočin" 7/20

"Sl. list opštine Inđija" 13/20

"Sl. list CG" 77/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 58/20

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 104/20 od 31. jula 2020. godine

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama u 2020. godini

Uredba o uslovima i načinu ostvarivanja naučnoistraživačke delatnosti u oblasti odbrane

Uredba o utvrđivanju lučkog područja pristaništa za posebne namene - marine u Golupcu

Pravilnik o bližim uslovima o sadržaju, načinu prikupljanja i dostave podataka neophodnih za izradu Centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda vozila

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima za određivanje visine troškova overavanja merila

Pravilnik o stručnom ispitu za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

Odluka Ustavnog suda IUo-6/2019 (odnosi se na Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd")

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, Milena Kojić)

Odluka (o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, Hazbija Alibašić)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o spajanju uz pripajanje Visoke škole tehničkih strukovnih studija Čačak Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta "Izgradnja beogradskog metroa"

Odluka o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u ...

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Akademije strukovnih studija Šabac

Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine

Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd - Južni Jadran, deonica Beograd- Požega

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene turističke destinacije Kučajske planine

Odluka o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti i utvrđivanje potreba mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini koje rade laboratorijska ispitivanja na prisustvo virusa SARS-CoV-2

Odluka o obrazovanju Radne grupe za unapređenje načina finansiranja zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Aca Prodanović)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Srđan Veljković)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Branislav Bašić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Ljubivoje Kovačević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Mihailo Rajić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Nena Milenković)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Sonja Pavlović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Svetlana Begović Pantić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Verica Vasojević)

Odluka o utvrđivanju Profesorske kolonije u Beogradu za prostorno kulturno-istorijsku celinu

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "MONUS MASSIMO GRANDE")

Rešenje (o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda privrednog subjekta "BH tobacco" d.o.o. Beograd - Zemun)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6003/2020)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6127/2020)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6128/2020)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6129/2020)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6130/2020)

Rešenje o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća "Nacionalni park Fruška gora" Sremska Kamenica za period 2019-2028. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Parka prirode "Mokra Gora" d.o.o. za 2020. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje razvojem turističkog prostora "Park Palić", Palić za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti DTD VD "Srednja Bačka" d.o.o. Bečej za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva "Srednji Banat" društvo s ograničenom odgovornošću Zrenjanin za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone "Beograd" u Beogradu

Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone "Novi Sad" u Novom Sadu

Rešenje o imenovanju članova Saveta Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd

Rešenje o imenovanju članova Saveta Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd

Rešenje o imenovanju članova Saveta Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu (Miloš Milosavljević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Čedomir Belić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Ljubiša Mihajlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalno osiguranje (Zoran Panović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za razminiranje (Jelena Krstić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Centra za razminiranje (Tijana Cvetković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Nikola Petrović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu (Ana Šarenac)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu (Milan Latinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (Đorđije Roganović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Danka Garić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Jelena Matić Varenica)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Miljana Kuzmanović Kostić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Saša Đurović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Aleksandar Nišavić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Goran Mihajlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Goran Pejanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Slavimir Stevanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Ivana Vukašinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Vesna Pantelić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima (Nada Vuković Rakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Aleksandra Mičeta)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Dragica Vićentijević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Marko Gvero)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu (Aleksandra Mihailović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Marko Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Vojislav Lazarević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Veljko Kovačević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Zoran Pavlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta (Uroš Pribićević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Aleksandar Starčević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dr Marina Soković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dr Saša Stojanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Spomenka Simonić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Svetozar Radić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za evropske integracije (Miroslava Đurović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Sanja Mešanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca - zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (Zorana Jadrijević Mladar)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu (Dragutin Karanović)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Anita Božinović)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Dragan Kujundžić)

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za transfuziju krvi Srbije (prim. dr Sanja Stanković)

Rešenje o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija (Jelena Tanasković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Branimir Filipović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Dejan Ralević)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6111/2020)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6113/2020)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6114/2020)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6115/2020)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6131/2020)

Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u julu 2020. godine

Godišnji izveštaj o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti naoružanja i vojne opreme za 2018. godinu

Zaključak (Vlade 05 broj 401-6052/2020, o dodatnim direktnim davanjima iz budžeta Republike Srbije i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru, radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 104/20)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Dinamic Tobacco d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 104/20)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 7/20 od 2. jula 2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj baletskoj školi

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za klasičnu katoličku gimnaziju

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za sport

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/20 od 5. marta 2020. godine

Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru ...

Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka

Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih ...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije,

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 47/20 od 22. jula 2020. godine

Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti

"Sl. list grada Beograda", br. 87/20 od 15. jula 2020. godine

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje privredne zone "Auto-put" u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu, za blokove 42 i 48 u okviru bloka 53, Gradska opština …

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju cevovoda čiste vode fi 1.200 duž ulica Nikole Dobrovića, Partizanske avijacije i Peđe Milosavljevića, gradska opština Novi Beograd

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u junu 2020. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 17/20 od 7. jula 2020. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Čačak

Aneks IV Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje "Čačak" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/20 od 26. juna 2020. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu zaposlenih u organima grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/20 od 10. marta 2020. godine

Odluka o lokalnom ombudsmanu grada Kikinde

Kadrovski plan za 2020. godinu (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 16/20 od 19. juna 2020. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 18/20 od 9. juna 2020. godine

Rešenje o utvrđivanju visine iznosa neprofitne zakupnine (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 9/20 od 7. jula 2020. godine

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Industrijske zone K2" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Pejton 1" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Pejton 2" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Pejton 3" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Proširenja Novog groblja" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "ISTOČNA OBILAZNICA ul. Bivoljski most - Parunovački most" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "ISTOČNA OBILAZNICA ul. Kneza Miloša-Mudrakovački most" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "ISTOČNA OBILAZNICA ul. Železnička - Bivoljski most" u Kruševcu na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/20 od 11. februara 2020. godine

Odluka o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 17/20 od 29. juna 2020. godine

Odluka o utvrđivanju ekonomskih mera podrške privredi za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom

"Sl. list grada Niša", br. 56/20 od 15. juna 2020. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - opštine Merošina za 2017. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 32/20 od 16. jula 2020. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima i postupku za ostvarivanje prava na naknadu troškova za uslugu personalne asistencije (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 37/20 od 24. juna 2020. godine

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa "Vetroelektrana" na području katastarskih opština Starčevo i Pančevo na teritoriji grada Pančeva na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području katastarske opštine Banatsko Novo Selo na teritoriji grada Pančeva na životnu sredinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo od 11.05.2020. godine

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/20 od 11. marta 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o određivanju područja mesnih zajednica i naziva ulica i trgova na području Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/20 od 7. marta 2020. godine

Odluka o finansiranju programa preporučene aktivne imunizacije protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima na teritoriji grada Šapca

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/20 od 10. juna 2020. godine

Odluka o oslobađanju od plaćanja dela izvornih javnih prihoda Grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 18/20 od 3. jula 2020. godine

Rešenje o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora u školskoj 2020/2021. godini

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 15/20 od 12. juna 2020. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 28/20 od 9. juna 2020. godine

Odluka o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebno" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za obavljanje dimničarskih usluga "Dimničar" Subotica (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Palić-Ludaš" Palić (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 15/20 od 24. marta 2020. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 7/20 od 1. juna 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva ...

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 20/20 od 19. juna 2020. godine

Odluka o utvrđivanju vrste materijalne podrške porodici za novorođenu decu u 2020. godini (grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 6/20 od 9. maja 2020. godine

Odluka o dopuni Odluke o pijacama (grad Vršac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 27/20 od 28. maja 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 17/20 od 16. juna 2020. godine

Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (prečišćen tekst)

Statut grada Zrenjanina (prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 21/20 od 26. juna 2020. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o opštinskom pravobranilaštvu opštine Pećinci

"Sl. list opštine Beočin", br. 7/20 od 22. maja 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, trgovinskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 13/20 od 20. maja 2020. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima, službama i organizacijama opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 77/20 od 29. jula 2020. godine

Zakon o alternativnom rješavanju sporova

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 58/20 od 18. juna 2020. godine

Pravilnik o kućnom redu u odjeljenju za izvršenje mjere pritvora

Pravilnik o kućnom redu za izdržavanje kazne zatvora