Trenutno u Ekspertu

Propisa: 148780

Službenih mišljenja: 17552

Sudske prakse: 10189

Modela akata: 930

Obrazaca: 43374

Podzakonskih akata: 110959

Prečišć. tekstova: 33647

Propisa CG: 2226

Propisa R.Srpske: 2744

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 03.02.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 3.02.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 7/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 16/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 7/22

"Sl. list APV" 2/23

"Sl. list grada Beograda" 118/22

"Sl. list grada Bora" 46/22

"Sl. list grada Čačka" 24/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 21/22

"Sl. list grada Kikinde" 2/23

"Sl. list grada Kragujevca" 40/22

"Sl. list grada Kraljeva" 37/22

"Sl. list grada Kruševca" 18/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 38/22

"Sl. list grada Loznice" 12/22

"Sl. list grada Niša" 139/22

"Sl. list grada Novog Sada" 67/22

"Sl. list grada Pančeva" 37/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 18/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 17/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 9/22

"Sl. l. gr. Sremska Mitrovica" 13/22

"Sl. list grada Subotice" 34/22

"Sl. list grada Užica" 52/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 26/22

"Sl. list grada Vršca" 13/22

"Sl. list grada Zaječara" 40/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 2/23

"Sl. list opština Srema" 41/22

"Sl. list opštine Beočin" 16/22

"Sl. list opštine Inđija" 18/22

"Sl. list opštine Šid" 28/22

"Sl. list CG" 8/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 2/23

"Sl. glasnik BiH" 3/23

"Sl. novine Federacije BiH" 104/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 7/23 od 31. januara 2023. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Rešenje (o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje i razvoj infrastrukturnih objekata Rača, Gorica Tanasijević)

Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika ADALYA TOBACCO DOO ("Sl. glasnik RS", br. 7/23)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Yala Habibi d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 7/23)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 16/22 od 30. decembra 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 7/22 od 28. decembra 2022. godine

Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zakon o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zakon o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zakon o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Instituta za diplomatske studije Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Države Libije

"Sl. list APV", br. 2/23 od 18. januara 2023. godine

Pravilnik o kriterijumima i načinu nagrađivanja darovitih učenika (na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine)

Pravilnik o uslovima i načinu dodele budžetskih sredstava za finansiranje potreba i interesa mladih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 118/22 od 28. decembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Rakovica

"Sl. list grada Bora", br. 46/22 od 30. decembra 2022. godine

Odluka o vrednosti boda za obračun zakupnine polovnog prostora i garaža (grad Bor)

"Sl. list grada Čačka", br. 24/22 od 30. novembra 2022. godine

Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2022. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni (grad Čačak)

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 21/22 od 16. decembra 2022. godine

Odluka o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2023. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci porodicama u 2023. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj pomoći u slučaju smrti u 2023. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Jagodine

Odluka o izmenama Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Jagodina)

Odluka o izmenama Odluke o pijacama (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/23 od 18. januara 2023. godine

Pravilnik o studentskim stipendijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 40/22 od 30. decembra 2022. godine

Zaključak o utvrđivanju visine solidarne pomoći za očuvanje i poboljšanje radne sposobnosti zaposlenih za 2022. godinu (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 37/22 od 27. decembra 2022. godine

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 18/22 od 10. novembra 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 38/22 od 15. decembra 2022. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu, opštine Vlasotince

"Sl. list grada Loznice", br. 12/22 od 27. decembra 2022. godine

Aneks 1 Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 139/22 od 28. decembra 2022. godine

Odluka o dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Niša

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o manifestacijama i programima u oblasti kulture od značaja za grad (grad Niš)

Odluka o ukidanju ustanove "Narodni univerzitet" Niš

"Sl. list grada Novog Sada", br. 67/22 od 30. decembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (grad Novi Sad)

Odluka o prestanku važenja Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju i radu Službe za budžetsku inspekciju (grad Novi Sad)

Odluka o prodajnoj ceni proizvodnje i isporuke toplotne energije za grejanje prostorija i prodajne cene za utrošenu toplotnu energiju za pripremu tople potrošne vode (grad Novi Sad)

Rešenje o izmenama Mera za unapređenje podrške podsticajnom roditeljstvu i ranom razvoju dece (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2023. godinu (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju cene časa usluge pomoći u kući (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju cene usluge Dnevnog boravka za stara i odrasla lica, u mesečnom iznosu po korisniku (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći za prvo dete, novčane pomoći za trojke, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčanog poklona povodom dana grada, za 2023. godinu (grad Novi Sad)

Mere za unapređenje podrške podsticajnom roditeljstvu i ranom razvoju dece za 2023. godinu (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 37/22 od 27. decembra 2022. godine

Odluka o izmeni Statuta Doma omladine Pančevo

Odluka o izmeni Statuta Gradske biblioteke Pančevo

Odluka o izmeni Statuta Kulturnog centra Pančeva

Odluka o izmeni Statuta Narodnog muzeja Pančevo

Odluka o izmeni Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Doma omladine Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Gradske biblioteke Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Kulturnog centra Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Narodnog muzeja Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva u Pančevu

Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana grada Pančeva (Jelena Stojković Sokolović)

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata lokalnog ombudsmana grada Pančeva (Jelena Stojković Sokolović)

Statut Istorijskog arhiva u Pančevu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 18/22 od 18. novembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 17/22 od 30. juna 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/22 od 29. juna 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,... (grad Smederevo)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne… (grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 9/22 od 23. novembra 2022. godine

Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju grada Sombora

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju Grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/22 od 30. avgusta 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 34/22 od 1. decembra 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom (na teritoriji Grada Subotice)

"Sl. list grada Užica", br. 52/22 od 24. novembra 2022. godine

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/22 od 9. decembra 2022. godine

Poslovnik Skupštine grada Valjeva (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 26/22 od 14. decembra 2022. godine

Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave u Gradskoj opštini Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 13/22 od 29. oktobra 2022. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, …

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu …

Odluka o javnom vodosnabdevanju (grad Vršac)

Odluka o usvajanju Cenovnika toplotne energije (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Vršca

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika toplotne energije

"Sl. list grada Zaječara", br. 40/22 od 28. novembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zaječara

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada Savetnika za zaštitu prava pacijenata (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 2/23 od 9. januara 2023. godine

Pravilnik o učeničkim i studentskim stipendijama grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 41/22 od 28. decembra 2022. godine

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Pećinci

"Sl. list opštine Beočin", br. 16/22 od 16. decembra 2022. godine

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Beočin

Kadrovski plan Opštine Beočin i Pravobranilaštva opštine Beočin za 2023. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 18/22 od 30. decembra 2022. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2023. godinu

"Sl. list opštine Šid", br. 28/22 od 7. septembra 2022. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i stručnim službama opštine Šid

"Sl. list CG", br. 8/23 od 23. januara 2023. godine

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o viznom režimu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 2/23 od 12. januara 2023. godine

Poslovnik o organizaciji i radu komisije za žalbe

"Sl. glasnik BiH", br. 3/23 od 13. januara 2023. godine

Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i ...

Odluka o obliku izjave o ispunjenju uslova iz člana 51. stav (1) tač. c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i ...

"Sl. novine Federacije BiH", br. 104/22 od 30. decembra 2022. godine

Uredba o kriterijima za obračun i način plaćanja naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni otpad i električni i elektronski otpad