Trenutno u Ekspertu

Propisa: 132944

Službenih mišljenja: 16737

Sudske prakse: 9593

Modela akata: 876

Obrazaca: 38790

Podzakonskih akata: 98812

Prečišć. tekstova: 30061

Propisa CG: 1918

Propisa R.Srpske: 2373

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 03.05.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 3.05.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 44/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 7/21

"Sl. list APV" 18/21

"Sl. list grada Beograda" 25/21

"Sl. list grada Čačka" 6/21

"Sl. glasnik grada Jagodina" 9/21

"Sl. list grada Kikinde" 6/21

"Sl. list grada Kragujevca" 7/21

"Sl. list grada Kraljeva" 13/21

"Sl. list grada Kruševca" 1/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 10/21

"Sl. list grada Loznice" 30/20

"Sl. list grada Niša" 28/21

"Sl. list grada Novog Sada" 12/21

"Sl. list grada Pančeva" 9/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 30/20

"Sl. list grada Smedereva" 1/21

"Sl. list grada Sombora" 4/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 4/21

"Sl. list grada Subotice" 2/21

"Sl. list grada Užica" 6/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 5/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 3/21

"Sl. list grada Vršca" 3/21

"Sl. list grada Zaječara" 9/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 7/21

"Sl. list opština Srema" 5/21

"Sl. list opštine Beočin" 34/20

"Sl. list opštine Inđija" 1/21

"Sl. list CG" 41/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 28/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 44/21 od 29. aprila 2021. godine

Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju

Zakon o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o Registru administrativnih postupaka

Uputstvo o dopunama Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/21 od 13. aprila 2021. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu

Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju stručnog saradnika u predškolskoj ustanovi i njegovog profesionalnog razvoja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 7/21 od 12. aprila 2021. godine

Memorandum o razumevanju u oblasti sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Opšte uprave za sport Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije Bosne i Hercegovine

"Sl. list APV", br. 18/21 od 14. aprila 2021. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2020/2021. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 25/21 od 16. aprila 2021. godine

Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Strategije razvoja sistema javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda za period do 2033. godin 2027. godine

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u martu 2021. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 6/21 od 22. marta 2021. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

Kolektivni ugovor Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve "Gradac" Čačak

Odluka o dopuni Odluke o rasporedu radnog vremena u gradskim upravama (grada Čačka)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/21 od 1. aprila 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 6/21 od 30. marta 2021. godine

Odluka o zaštiti poljoprivrednih imanja na teritoriji grada Kikinde

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Gradu Kikindi

"Sl. list grada Kragujevca", br. 7/21 od 26. marta 2021. godine

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 13/21 od 18. aprila 2021. godine

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/21 od 11. februara 2021. godine

Rešenje o usvajanju finansijskih planova direktnih korisnika budžeta za 2021. godinu (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 10/21 od 30. marta 2021. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Vlasotince

Odluka o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji opštine Vlasotince

"Sl. list grada Loznice", br. 30/20 od 30. decembra 2020. godine

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta grada Loznice

Odluka o utvrđivanju fiskalnih mera podrške ugostiteljskoj i turističkoj privredi za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 28/21 od 5. aprila 2021. godine

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bela Palanka

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u opštini Bela Palanka

"Sl. list grada Novog Sada", br. 12/21 od 31. marta 2021. godine

Rešenje (o utvrđivanju vrednosti boda za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada za mesec april 2021. godine)

Program prevencije zloupotebe droga za 2021. godinu (na teritoriji Grada Novog Sada)

"Sl. list grada Pančeva", br. 9/21 od 22. marta 2021. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Glogonj na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Starčevo na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone 3 u Pančevu na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/21 od 11. februara 2021. godine

Odluka o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o izmenama Odluke o Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 30/20 od 17. novembra 2020. godine

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone za utvrđivanje poreza na imovinu na teritoriji opštine Koceljeva

"Sl. list grada Smedereva", br. 1/21 od 12. februara 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Prečišćen tekst Statuta Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u organima grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 4/21 od 25. marta 2021. godine

Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa/projekata koji podstiču rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih saveza na teritoriji grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 4/21 od 16. marta 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 2/21 od 22. januara 2021. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2021. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2021. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 6/21 od 12. februara 2021. godine

Odluka o besplatnom sedištu za bebe (grad Užice)

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u upravi Gradske opštine Sevojno

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 5/21 od 19. marta 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 3/21 od 1. marta 2021. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca za Javno preduzeće "Uprava Banje" Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 3/21 od 25. marta 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Grada Vršca

Odluka o izmeni Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom na teritoriji Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 9/21 od 12. februara 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 7/21 od 31. marta 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Zrenjaninu

"Sl. list opština Srema", br. 5/21 od 1. aprila 2021. godine

Odluka o mesnim zajednicama (opština Stara Pazova)

"Sl. list opštine Beočin", br. 34/20 od 18. decembra 2020. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 1/21 od 27. januara 2021. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 41/21 od 20. aprila 2021. godine

Uredba o načinu sprovođenja nabavki za vojno-diplomatske predstavnike i jedinice Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i mirovnim misijama

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 28/21 od 31. marta 2021. godine

Zakon o notarskoj službi u Republici Srpskoj