Trenutno u Ekspertu

Propisa: 146070

Službenih mišljenja: 17381

Sudske prakse: 10099

Modela akata: 922

Obrazaca: 42725

Podzakonskih akata: 108829

Prečišć. tekstova: 33068

Propisa CG: 2184

Propisa R.Srpske: 2713

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 03.10.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 3.10.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 109/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 3/22

"Sl. list APV" 40/22

"Sl. list grada Beograda" 82/22

"Sl. list grada Čačka" 17/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 13/22

"Sl. list grada Kikinde" 21/22

"Sl. list grada Kragujevca" 28/22

"Sl. list grada Kraljeva" 25/22

"Sl. list grada Kruševca" 15/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 19/22

"Sl. list grada Loznice" 6/22

"Sl. list grada Niša" 90/22

"Sl. list grada Novog Sada" 41/22

"Sl. list grada Pančeva" 25/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/22

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 7/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 6/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 9/22

"Sl. list grada Subotice" 24/22

"Sl. list grada Užica" 35/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 10/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 15/22

"Sl. list grada Vršca" 6/22

"Sl. list grada Zaječara" 27/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 21/22

"Sl. list opština Srema" 25/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 11/22

"Sl. list CG" 96/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 93/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 109/22 od 23. septembra 2022. godine

Uredba o izmeni Uredbe o proglašenju Specijalnog rezervata prirode "Osredak"

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (JP "Srbijagas" Novi Sad)

Odluka o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa (JP "Srbijagas" Novi Sad)

Odluka o promeni granice katastarskih opština Kamenica i Niš "Crveni krst"

Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2023. godini (za javne usluge koje pruža Antidoping agencija Republike Srbije)

Rešenje o davanju saglasnosti na Akt o visini zarada zaposlenih u Fondu za nauku Republike Srbije

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora Fonda solidarnosti (Milica Lukešević)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2022. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o razrešenju direktora Fonda solidarnosti (Milica Lukešević)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Prijepolje, Republika Srbija i opštine Karačabej, region Bursa, Republika Turska

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd za 2022.

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Dejanu Jovičiću, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Marku Žderu, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Miloradu Dokmancu, treneru)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Dejanu Majstoroviću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Marku Brankoviću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Matu Nemešu)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Mihailu Vasiću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Stevanu Micicu)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Strahinji Stojačiću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Zurabiju Datunašviliju)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (Vojislavu Trajkoviću, treneru)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Milan Cvetkov)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom (Nedeljko Tenjović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Dunja Cicmil)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija (doc. dr Željko Radovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Saša Stamatović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (prof. dr Saša Perišić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Snežana Veličković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Aleksandar Nišavić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Goran Pejanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija (Dragana Dejanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Nenad Vujović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Dušan Vučković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dr Saša Lazović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (prof. dr Bojan Tubić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Milan Milanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Dunja Đenić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Dušan Čarkić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Miroslav Gačević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Miljan Ranđelović)

Rešenje o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (Stanija Višekruna)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Poplavski (Poplawski) Andžej (Andrzej))

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Popova (Valentin) Manana)

Rešenje o razrešenju i imenovanju generalnog sekretara Komisije Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu - UNESKO

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7474/2022)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-7476/2022)

Rešenje o usklađivanju prava na nacionalno sportsko priznanje (sportisti Živku Gociću)

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period od 2022-2030. godine, za period 2022-2023. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 13/22 od 20. septembra 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju…

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 3/22 od 6. jula 2022. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede i agrarne reforme Sirijske Arapske Republike o saradnji u oblasti poljoprivrede

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Indonezije o političkim konsultacijama

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o razmeni iskustava o razvoju i modernizaciji

Memorandum o razumevanju o bilateralnim konsultacijama između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Narodne Republike Bangladeš

Memorandum o razumevanju o političkim konsultacijama između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, saradnje i zajednica Demokratske Republike Sao Tome i Prinsipe

Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije "Hose Sesilio del Valje" Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras i Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije o akademskoj saradnji

Okvirni sporazum o saradnji između Republike Srbije i Kneževine Monako

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Okvirnog sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Kneževine Monako

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o graničnim

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima i Aneksa Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i ...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata

"Sl. list APV", br. 40/22 od 21. septembra 2022. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

"Sl. list grada Beograda", br. 82/22 od 16. septembra 2022. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje... (opština Obrenovac)

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu... (opština Obrenovac)

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Stari grad (drugi prečišćen tekst)

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima (na teritoriji grada Beograda)

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u avgustu 2022. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 17/22 od 19. avgusta 2022. godine

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Doma kulture Čačak

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis"

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora JKP "Komunalac" Čačak

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Međuopštinskog istorijskog arhiva za grad Čačak i opštine Gornji Milanovac i Lučani

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Narodnog muzeja Čačak

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/22 od 24. avgusta 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije (grad Jagodina)

Odluka o organizaciji gradskih uprava grada Jagodine (U PRIMENI OD: 1. januara 2023. godine)

"Sl. list grada Kikinde", br. 21/22 od 8. avgusta 2022. godine

Ispravka Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 28/22 od 2. septembra 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o proširenim i dodatnim pravima finansijske podrške porodici sa decom i meri za ostvarivanje demografske i populacione politike na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o izgradnji i postavljanju spomenika rok grupi "Smak" (grad Kragujevac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o preuzimanju vršenja osnivačkih prava nad Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac

Poslovnik o radu Gradskog veća (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 25/22 od 12. avgusta 2022. godine

Dopuna Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 15/22 od 9. jula 2022. godine

Pravilnik o utvrđivanju kategorija osoba sa invaliditetom koje mogu da koriste jedinstvenu invalidsku parking kartu na javnim parkiralištima (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 19/22 od 28. juna 2022. godine

Odluka o dopunama Odluke o priznanjima i nagradama grada Leskovca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke u Leskovcu

Odluka o obrazovanju mesnih zajednica na teritoriji grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 6/22 od 14. juna 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji (grad Loznica)

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 90/22 od 21. septembra 2022. godine

Odluka o boravišnoj taksi (opština Svrljig)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 41/22 od 16. septembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet Dnevnik)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji grada Novog Sada

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", kao javnog preduzeća

Odluka o postavljanju u Novom Sadu, spomen-obeležja novosadskim jevrejima - učesnicima u Narodnooslobodilačkom pokretu, poginulim u antifašističkoj borbi 1941-1945. godine

"Sl. list grada Pančeva", br. 25/22 od 15. septembra 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskoj službi za budžetsku inspekciju, Službi interne revizije grada Pančeva, Gradskom pravobranilaštvu i Stručnoj službi Lokalnog ombudsmana grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/22 od 11. aprila 2022. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca

Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Toplifikacija" Požarevac

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 7/22 od 28. aprila 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih... (grad Šabac)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po Javnom... (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/22 od 29. juna 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,... (grad Smederevo)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne… (grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 6/22 od 28. jula 2022. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Sombora

Odluka o javnom linijskom prevozu putnika (grad Sombor)

Odluka o obrazovanju cena korišćenja komercijalnih parkirališta i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila koje primenjuje JKP "Parking servis Sombor" Sombor (Prečišćen tekst)

Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje pogonske spremnosti sistema koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o načinu raspolaganja, održavanja i upravljanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Sombora

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o obrazovanju cena korišćenja komercijalnih parkirališta i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila koje primenjuje JKP "Parking servis Sombor" Sombor

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o prvim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje pogonske spremnosti sistema koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

Rešenje o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora u školskoj 2022/23. godini

Rešenje o utvrđivanju najviše prosečne postignute cene po hektaru na teritoriji Zapadnobačkog okruga za agroekonomsku 2021/22. godinu

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 9/22 od 1. juna 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 24/22 od 8. septembra 2022. godine

Odluka o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 35/22 od 21. jula 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, … (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/22 od 14. septembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu

Odluka o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u gradu Valjevu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 15/22 od 25. avgusta 2022. godine

Odluka o načinu obavljanja komunalnih delatnosti - održavanje čistoće na površinama javne namene, upravljanje komunalnim otpadom i održavanje javnih zelenih površina i opšte uređenje (grad Vranje)

Odluka o promeni Poslovnika Skupštine grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 6/22 od 26. aprila 2022. godine

Pravilnik o kriterijumima i procedurama za praćenje realizacije i vrednovanje efekata usluga socijalne zaštite u nadležnosti grada Vršca

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi…

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po…

"Sl. list grada Zaječara", br. 27/22 od 1. avgusta 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 21/22 od 9. septembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju komunalne higijene (grad Zrenjanin)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila (grad Zrenjanin)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o obavljanju komunalne delatnosti dimničarske usluge na teritoriji grada Zrenjanina (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

Odluka o obavljanju komunalne delatnosti obezbeđivanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Zrenjanina (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

Odluka o održavanju javnih zelenih površina na teritoriji grada Zrenjanina (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

"Sl. list opština Srema", br. 25/22 od 12. septembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o vodovodu (opština Ruma)

Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou (opština Ruma)

"Sl. list opštine Beočin", br. 10/22 od 9. avgusta 2022. godine

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/22 od 29. avgusta 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom vodovodu (opština Inđija)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Inđija

Rešenje o korišćenju mobilnih telefona u službene svrhe za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 96/22 od 31. avgusta 2022. godine

Temeljni ugovor između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 93/22 od 21. septembra 2022. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata

Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju