Trenutno u Ekspertu

Propisa: 118641

Službenih mišljenja: 15894

Sudske prakse: 9057

Modela akata: 825

Obrazaca: 34365

Podzakonskih akata: 87983

Prečišć. tekstova: 26691

Propisa CG: 1761

Propisa R.Srpske: 2136

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 05.09.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 5.09.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 85/12

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 10/12

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/12

"Sl. list APV" 22/12

"Sl. l. gr. Beograda" 45/12

"Sl. list grada Novog Sada" 32/12

"Sl. list grada Niša" 60/12

"Sl. list grada Kragujevca" 31/12

"Sl. list grada Čačka" 14/12

"Sl. list grada Kruševca" 1/12

"Sl. list grada Kraljeva" 14/12

"Sl. list grada Užica" 11/12

"Sl. list grada Pančeva" 27/12

"Sl. list grada Zrenjanina" 23/12

"Sl. list grada Sombora" 8/12

"Sl. list grada Smedereva" 9/12

"Sl. list grada Loznice" 12/12

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/12

"Sl. list grada Zaječara" 21/12

"Sl. list grada Subotice" 42/12

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 20/12

"Sl. glasnik grada Požarevca" 9/12

"Sl. glasnik grada Jagodina" 12/12

"Sl. glasnik grada Leskovca" 25/12

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/12

"Sl. list opština Srema" 28/12

"Sl. list opštine Kikinda" 19/12

"Sl. list CG" 42/12

"Sl. glasnik Republike Srpske" 72/12

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 85/12 od 31. avgusta 2012. godine

Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Zakon o izmeni Zakona o javnom beležništvu

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za jesenje radove u poljoprivredi u 2012. godini

Uredba o uslovima i načinu korišćenja subvencija za ratarsku proizvodnju i proizvodnju krompira u 2012. godini

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava i izvoznih poslova u 2012. godini

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica

Odluka (Vlade 05 broj 217-5552/2012, radi obezbeđivanja međunarodne saradnje i pomoći u oblasti zaštite i spasavanja)

Odluka (Vlade 05 broj 401-5551/2012)

Odluka o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

Odluka o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini

Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije (datum dospeća 11. septembar 2013. godine)

Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije (datum dospeća 13. septembar 2013. godine)

Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije (datum dospeća 6. mart 2014. godine)

Odluka o prestanku funkcije sudije porotnika (Dragana Jovićević)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Branimir Jovanović)

Rešenje (o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "L and M Red Label" (100s))

Rešenje o imenovanju člana Odbora za odnose sa inostranstvom (Miroslav Jovanović)

Rešenje o imenovanju člana Odbora za privredu i finansije (Zoran Đorđević)

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Pravosudne akademije (dr Danilo Nikolić)

Rešenje o imenovanju članova - predstavnika Vlade u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije i njihovih zamenika

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju (mr Verica Kalanović)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju (dr Jovan Krkobabić)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan (dr Rasim Ljajić)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju (dr Rasim Ljajić)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju (prof. dr Milan Bačević)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije (prof. dr Žarko Obradović)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Libijom (prof. dr Slavica Đukić Dejanović)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir (Aleksandar Vučić)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom (prof. dr Zorana Mihajlović)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom (mr Verica Kalanović)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran (prof. dr Zorana Mihajlović)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom (mr Mlađan Dinkić)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela srpsko-makedonske Mešovite komisije za ekonomsku saradnju (Goran Knežević)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko (dr Sulejman Ugljanin)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Mađarskom (Goran Knežević)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju (mr Velimir Ilić)

Rešenje o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju sa Republikom Turskom (dr Sulejman Ugljanin)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (Saša Jovanović)

Rešenje o nastavljanju rada na položaju pomoćnika ministra građevinarstva i urbanizma (Aleksandra Damnjanović)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine (Dušan Mrakić)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva i urbanizma (Biljana Matić)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta (Nenad Borovčanin)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta (Predrag Peruničić)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja (dr Srđan Belij)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja (mr Tomislav Šubaranović)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (prof. dr Zoran Mašić)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike (Negovan Stanković)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija (Stefan Lazarević)

Rešenje o postavljenju generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova (Zoran Marković)

Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora - koordinatora Poreske uprave u Ministarstvu finansija i privrede (Dejan Stojanović)

Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora - koordinatora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija i privrede(Milorad Ivšan)

Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo (Darko Radojičić)

Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine (Mirjana Filipović)

Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine (mr Dejan Trifunović)

Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine (prof. dr Petar Stanojević)

Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra građevinarstva i urbanizma (Zorica Čolović Subotić)

Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra kulture i informisanja (Miladin Lukić)

Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (prof. dr Slobodan Stupar)

Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra spoljnih poslova (Goran Aleksić)

Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra spoljnih poslova (Šani Dermaku)

Rešenje o postavljenju sekretara Ministarstva građevinarstva i urbanizma (Ljiljana Milutinović)

Rešenje o prestanku dužnosti člana Visokog službeničkog saveta (Dragan Radulović)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju (mr Verica Kalanović)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju (Dušan Petrović)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan (Vuk Jeremić)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju (Vuk Jeremić)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju (Ivica Dačić)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije (dr Oliver Dulić)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir (Nebojša Ćirić)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom (Milutin Mrkonjić)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Velikom Socijalističkom Narodnom Libijskom Arapskom Džamahirijom (Milutin Mrkonjić)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom (mr Verica Kalanović)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran (dr Rasim Ljajić)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom (Vuk Jeremić)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela srpsko-makedonske Mešovite komisije za ekonomsku saradnju (Dušan Petrović)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko (Dušan Petrović)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Republikom Mađarskom (Bojan Pajtić)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Zajedničke srpsko-bugarske međuvladine komisije za ekonomsku saradnju (Dušan Petrović)

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju sa Republikom Turskom (dr Sulejman Ugljanin)

Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Pravosudne akademije (Slobodan Homen)

Rešenje o prestanku rada na položaju direktora Deviznog inspektorata u Ministarstvu finansija (Dejan Stojanović)

Rešenje o prestanku rada na položaju direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (Aleksandar Prodanović)

Rešenje o prestanku rada na položaju direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (Zoran Mićović)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (Mirjana Tadić)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Milutin Prodanović)

Rešenje o razrešenju članova - predstavnika Vlade i njihovih zamenika u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije

Rešenje o razrešenju direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (Vesna Ćirić)

Rešenje o razrešenju generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova (Vladimir Ćurgus)

Rešenje o razrešenju pomoćnika ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja (Nebojša Janjić)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5508/2012)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 10/12 od 14. avgusta 2012. godine

Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/12 od 2. marta 2012. godine

Zakon o potvrđivanju amandmana na čl. 1. i 18. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora (Unapređenje objekata pravosudnih organa) između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije "Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije II/C"

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Akcionom programu za celoživotno učenje (2007-2013)

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope o finansiranju projekta "Obrazovanje za socijalnu inkluziju"

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Protokola o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u vezi sa davanjem statusa pridruženog članstva kao etape koja prethodi članstvu u CERN-u

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o bezbednosnim procedurama za razmenu i zaštitu tajnih podataka

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Republike Srbije u operacijama Evropske unije za upravljanje krizama, sa izjavama Republike Srbije i država članica Evropske unije o odricanju od...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana u vezi sa Projektom za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu "Nikola Tesla"

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o međusobnoj zaštiti poverljivih informacija i materijala razmenjenih u okviru saradnje u oblasti vojne industrije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo - Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (EPS Projekat za male hidroelektrane) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke "Grad Beograd most na Savi/A, Grad Beograd most na Savi/B i prilazni putevi"

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za prvu fazu Paket projekta KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECTS između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Kineske Export-Import banke kao zajmodavca

"Sl. list APV", br. 22/12 od 24. jula 2012. godine

Odluka o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

Odluka o visini naknade za vršenje funkcije lica koja bira Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 45/12 od 1. avgusta 2012. godine

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Lazarevac (Dragan Alimpijević)

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Lazarevac (Dragan Milinković)

Zaključak o izmeni i dopuni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

"Sl. list grada Novog Sada", br. 32/12 od 23. avgusta 2012. godine

Ispravka Rešenja o Programu investicionih aktivnosti za ustanove kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad

"Sl. list grada Niša", br. 60/12 od 7. avgusta 2012. godine

Dopuna Poslovnika Gradske opštine Pantelej

Prva dopuna Statuta gradske opštine Pantelej

"Sl. list grada Kragujevca", br. 31/12 od 2. avgusta 2012. godine

Odluka (o zaključivanju Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna preduzeća grada Kragujevca)

Program o izmenama i dopuni Programa rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta za 2012. godinu

Program o trećoj izmeni Programa za preventivnu zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda u 2012. godini

"Sl. list grada Čačka", br. 14/12 od 13. jula 2012. godine

Rešenje o izboru gradonačelnika grada Čačka (Vojislav Ilić)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/12 od 1. februara 2012. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Gradskoj upravi grada Kruševca

Pravilnik o kriterijumima za korišćenje sredstava Budžetskog Fonda za populacionu politiku grada Kruševca

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o kriterijumima za korišćenje sredstava Budžetskog Fonda za populacionu politiku grada Kruševca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 14/12 od 27. jula 2012. godine

Rešenje o izboru gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i članova Gradskog veća grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 11/12 od 12. jula 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta (grada Užica)

"Sl. list grada Pančeva", br. 27/12 od 20. jula 2012. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2012. godinu

Rešenje o ovlašćenju za overu obrasca ZIP - Obračun sredstava za isplatu zarada zaposlenih i obrasca PP OD - Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 23/12 od 21. avgusta 2012. godine

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izbor korisnika za dodelu paketa pomoći u hrani za najugroženija domaćinstva izbeglica, izbeglica koje su ukinule status izbeglice zbog prihvatanja državljanstva Republike Srbije i interno raseljenih lica na...

Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Statuta grada Zrenjanina

Rešenje o izboru Gradonačelnika grada Zrenjanina (mr Ivan Bošnjak)

Rešenje o prestanku mandata Gradonačelniku grada Zrenjanina (Goran Knežević)

Ispravka Rešenja o izboru predsednika Skupštine grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 8/12 od 16. jula 2012. godine

Pravilnik o normativima i standardima za pružanje usluge personalne asistencije, kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluge i učešću korisnika i njegovih srodnika u troškovima usluge

Rešenje (o ostvarivanju prava na mesečnu finansijsku pomoć za nezaposlene trudnice i porodilje, sa prebivalištem na teritoriji grada Sombora)

Saglasnost na Odluku o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

Saglasnost na Odluku o obrazovanju cena usluga iznošenja smeća u gradu i naseljenim mestima koje primenjuje JKP "Čistoća" Sombor

Saglasnost na Odluku o obrazovanju cena usluga sahranjivanja i naknade za produžno počivanje koje primenjuje JKP "Čistoća" Sombor

"Sl. list grada Smedereva", br. 9/12 od 5. jula 2012. godine

Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Poslovnik o radu Gradskog veća grada Smedereva (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Loznice", br. 12/12 od 4. juna 2012. godine

Odluka o izboru gradonačelnika grada Loznice (Vidoje Petrović)

Odluka o izboru predsednika Skupštine grada Loznice (Jovan Todorović)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/12 od 31. jula 2012. godine

Odluka o pristupanju izradi Statuta Grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 21/12 od 1. avgusta 2012. godine

Odluka o izmeni Odluke o Gradskoj upravi Grada Zaječara

Odluka o obezbeđivanju dela nadoknade za rad izvršiocima na poslovima protivgradne zaštite na teritoriji grada Zaječara

Odluka o uspostavljanju saradnje (bratimljenju) grada Zaječara i grada Qalqilia iz Države Palestine

"Sl. list grada Subotice", br. 42/12 od 30. jula 2012. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 20/12 od 13. jula 2012. godine

Odluka o drugoj izmeni Statuta opštine Bogatić

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 9/12 od 3. jula 2012. godine

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove Centar za kulturu u Kostolcu

Odluka o izmeni Statuta Ustanove Centar za kulturu Kostolac

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Ustanove Centar za kulturu Kostolac

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 12/12 od 23. avgusta 2012. godine

Program Putovanja delegacije grada Jagodine za Republiku Grčku i Republiku Italiju

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 25/12 od 24. jula 2012. godine

Odluka o vodovodu i kanalizaciji na teritoriji opštine Bojnik

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/12 od 6. jula 2012. godine

Rešenje o izboru gradonačelnika Valjeva (Stanko Terzić)

Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Valjeva (Mihailo Jokić)

Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika Valjeva (Dragoljub Krstić)

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Valjeva (Jovan Lukić)

Rešenje o postavljenju sekretara skupštine grada Valjeva (Aleksandar Janković)

"Sl. list opština Srema", br. 28/12 od 20. jula 2012. godine

Rešenje o izboru Opštinskog veća Opštine Pećinci

Rešenje o izboru predsednika Opštine Pećinci (Sava Čojčić)

Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Pećinci (Nikola Radosavljević)

Rešenje o potvrđivanju odborničkog mandata u Skupštini opštine Pećinci (Đorđe Vučevac)

Rešenje o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Pećinci

Rešenje o razrešenju članova Opštinskog veća opštine Pećinci

Rešenje o razrešenju predsednika Opštine Pećinci (Siniša Vukov)

Rešenje o razrešenju predsednika Skupštine opštine Pećinci (Živko Marković - Bata)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 19/12 od 8. avgusta 2012. godine

Odluka (o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Kikinda, zbog elementarne nepogode)

"Sl. list CG", br. 42/12 od 31. jula 2012. godine

Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema

Pravilnik o načinu i postupku povraćaja više plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 72/12 od 1. avgusta 2012. godine

Zakon o duvanu

Zakon o učeničkom standardu