Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 06.02.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 6.02.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 6/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 18/18

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 1/19

"Sl. list APV" 2/19

"Sl. list grada Beograda" 131/18

"Sl. list grada Čačka" 22/18

"Sl. gl. grada Jagodina" 19/18

"Sl. list grada Kikinde" 2/19

"Sl. list grada Kragujevca" 1/19

"Sl. list grada Kraljeva" 29/18

"Sl. list grada Kruševca" 11/18

"Sl. gl. grada Leskovca" 3/19

"Sl. list grada Loznice" 12/18

"Sl. list grada Niša" 91/18

"Sl. list grada Novog Sada" 3/19

"Sl. list grada Pančeva" 32/18

"Sl. gl. grada Požarevca" 12/18

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 31/18

"Sl. list grada Smedereva" 4/18

"Sl. list grada Sombora" 24/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 14/18

"Sl. list grada Subotice" 1/19

"Sl. list grada Užica" 51/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 37/18

"Sl. list grada Vršca" 16/18

"Sl. list grada Zaječara" 45/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 29/18

"Sl. list opština Srema" 34/18

"Sl. list opštine Beočin" 11/18

"Sl. list opštine Inđija" 28/18

"Sl. list CG" 3/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 123/18

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 6/19 od 1. februara 2019. godine

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju lučkog područja luke u Smederevu

Uredba o izmeni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja organizovanog turističkog prometa stranih turista na teritoriji Republike Srbije

Uredba o uslovima za proglašenje linije u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju

Uredba o utvrđivanju lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa u Velikom Gradištu, naselje Ram

Pravilnik o davaocima krvi ili komponenata krvi

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o kvalitetu u oblasti transfuzijske medicine

Pravilnik o načinu obavljanja vanrednog prevoza

Pravilnik o Obrascu obaveštenja i Obrascu saglasnosti primaoca krvi ili komponenata krvi

Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja

Pravilnik o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda

Pravilnik o razvrstavanju vazduhoplova, znacima državne pripadnosti, oznakama registracije i obaveznim natpisima vazduhoplova

Pravilnik o sistemu sledivosti i načinu obaveštenja o ozbiljnoj neželjenoj reakciji, odnosno ozbiljnom neželjenom događaju

Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za vanredni prevoz

Odluka o izmeni Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama

Odluka o izmeni Odluke o izvozu šećera u zemlje Evropske unije

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na digitalizaciji sala u domovima kulture i kulturnim centrima na teritoriji Republike Srbije

Odluka o izmeni Odluke o uvozu cigareta iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi

Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika "Vlasina"

Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za praćenje tokova iz oblasti ekonomskih migracija u Republici Srbiji

Odluka o proglašenju 2019. godine za godinu bezbednosti i zdravlja na radu

Odluka o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju rodne kuće Vladislava Petkovića Disa u Zablaću za znamenito mesto

Rešenje (o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, Ivana Milošević)

Rešenje (o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, Snežana Skorić)

Rešenje (o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, Suzana Nikolić)

Rešenje (o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, Svetlana Sarajlić)

Rešenje (o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, Vladimir Ognjanović)

Rešenje (o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, Zoran Jovanović)

Rešenje (o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, Zoran Prijović)

Rešenje (o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, Živorad Dimitrijević)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-674/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-844/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-846/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-906/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-909/2019)

Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja, organizovanja i funkcionisanja, izgradnje i razvoja Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije", Beograd za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za upravljanje lukama za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali u toku 2019. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap" za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Pošta Srbije" za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Putevi Srbije" za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Srbijagas" Novi Sad za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa Finansijskim planom Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" za 2019. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2019. godinu

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (Milan Nikolić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (Jasmina Milošević)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Miloš Mitrović", Velika Plana (Aleksandar Račić)

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Pregovaračke grupe za obrazovanje i kulturu Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (prof. dr Marija Kuzmanović)

Rešenje o osnivanju Privrednog društva "SPV NIŠAVA" d.o.o. Niš

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja (dr Vesna Rakonjac)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Danka Garić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Jelena Matić Varenica)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Slaviša Tomović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Ivana Vukašinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Marko Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Vojislav Lazarević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Aleksandar Starčević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Višnja Rakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (dr Danijela Urošević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (dr Dragana Vujičić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (dr Vesna Knjeginjić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (Radica Pejčinović Bulajić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (Slađana Đukić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja (Nataša Gudović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca - zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (Nataša Plavšić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Kragujevcu (Danijela Dančetović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Milena Babić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Sanja Gunjić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Suzana Veličković)

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (Milan Nikolić)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za odobravanje upotrebe službenih vozila

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda solidarnosti

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (Jasmina Milošević)

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Pregovaračke grupe za obrazovanje i kulturu Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (prof. dr Tatjana Cvetkovski)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-1000/2019)

Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - nesagorevajući duvan, uvoznika British American Tobacco SEE d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 6/19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - rezani duvan, uvoznika "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 6/19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača British American Tobacco Vranje a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 6/19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 6/19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 6/19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika British American Tobacco SEE d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 6/19)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 18/18 od 17. decembra 2018. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o planu nastave i učenja za sedmi i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 1/19 od 10. januara 2019. godine

Memorandum o razumevanju između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Instituta za visoko diplomatsko i konzularno obrazovanje Ministarstva inostranih poslova Dominikanske Republike

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih i poslova CARICOM Komonvelta Dominike o prijateljstvu i zajedničkoj saradnji

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Grenade o prijateljstvu i zajedničkoj saradnji

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Kipar o saradnji i bilateralnim političkim konsultacijama

Memorandum o razumevanju između Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Kipar o saradnji u oblasti evropskih integracija

Memorandum o razumevanju o pitanjima dijaspore između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Kancelarije komesara u Predsedništvu Republike Kipar

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva prosvete i kulture Republike Kipar

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblastima omladine i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta Arapske Republike Egipat

Sporazum o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede i prehrambene sigurnosti Kraljevine Lesoto

Zajednički komunike o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Antigve i Barbude

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 2/19 od 10. januara 2019. godine

Odluka o osnivanju Gimnazije i stručne škole "Dositej Obradović" u Novom Kneževcu i o ukidanju Gimnazije u Novom Kneževcu i Srednje škole "Dositej Obradović" u Novom Kneževcu

Odluka o osnivanju Gimnazije i stručne škole "Nikola Tesla" u Apatinu i o ukidanju Gimnazije "Nikola Tesla" u Apatinu i srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole u Apatinu

Sporazum o saradnji između Županije Arad (Rumunija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija)

Memorandum o namerama o saradnji između Nižegorodske oblasti (Ruska Federacija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija)

"Sl. list grada Beograda", br. 131/18 od 28. decembra 2018. godine

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Rešenje o iznosu novčanog davanja porodilji, novčanog davanja nezaposlenoj porodilji, novčanog davanja porodilji za prvorođeno dete i novčanog davanja porodilji za trećerođeno dete za 2019. godinu

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u gradskoj opštini Stari grad

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 22/18 od 23. oktobra 2018. godine

Kolektivni ugovor Predškolske ustanove "Radost" Čačak

Kolektivni ugovor za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Moje detinjstvo", Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 19/18 od 23. novembra 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige za poresku 2019. godinu (grad Jagodina)

Odluka o stopi amortizacije na teritoriji grada Jagodine za poresku 2019. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Jagodina

Odluka o visini stopa poreza na imovinu za 2019. godinu (na teritoriji grada Jagodine)

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/19 od 21. januara 2019. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

Rešenje o utvrđivanju cena usluga za izradu urbanističkih akata za 2019. godinu (Gradska uprava grada Kikinde)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite

"Sl. list grada Kraljeva", br. 29/18 od 27. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Kraljeva

Zaključak (o davanju saglasnosti na Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/18 od 1. septembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 3/19 od 17. januara 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 12/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznica

"Sl. list grada Niša", br. 91/18 od 9. oktobra 2018. godine

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Crveni Krst

"Sl. list grada Novog Sada", br. 3/19 od 22. januara 2019. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila

"Sl. list grada Pančeva", br. 32/18 od 26. decembra 2018. godine

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije kompleksa HIP "Petrohemija", HIP "Azotara" i NIS "Rafinerija nafte Pančevo" u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene i dopune Plana detaljne regulacije "GREEN FIELD 1" eko-industrijske zone južno od "Petrohemije" u Pančevu na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 12/18 od 7. decembra 2018. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Komunalne službe"

Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Toplifikacija" Požarevac

Ispravka Statuta Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 31/18 od 24. decembra 2018. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva, stručnih službi i Kabineta predsednika opštine Bogatić (za 2019. godinu)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o finansiranju, načinu rada i uslovima za ostvarivanje prava na besplatan obrok (Narodna kuhinja) na teritoriji grada Smedereva

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta Doma zdravlja "Smederevo" u Smederevu

Plan detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji "Kolari" - levo

"Sl. list grada Sombora", br. 24/18 od 27. decembra 2018. godine

Rešenje o određivanju iznosa prava na roditeljski dodatak za prvorođeno dete i iznosa jednokratne finansijske pomoć za nezaposlene porodilje (grad Sombor)

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra drugog zemljišta za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 14/18 od 21. decembra 2018. godine

Kadrovski plan za organe grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 51/18 od 25. decembra 2018. godine

Odluka o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje trećeg i svakog narednog deteta (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/18 od 27. decembra 2018. godine

Kadrovski plan za 2019. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština: Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 37/18 od 21. decembra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Zavod za urbanizam" Vranje sa Zakonom o javnim

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Vranja

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Vranje

Odluka o izmenama Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Vodovod" Vranje sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - grada Vranja za 2017. godinu

Statut Grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 16/18 od 27. decembra 2018. godine

Pravilnik o postavljanju bašti ispred ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Vršca

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Vršca)

"Sl. list grada Zaječara", br. 45/18 od 17. decembra 2018. godine

Kadrovski plan za 2019. godinu (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 29/18 od 20. decembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2017.

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 34/18 od 29. novembra 2018. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Ruma

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Irig

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Pećinci

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Beočin", br. 11/18 od 11. oktobra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o platama i naknadama funkcionera, službenika na položaju, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

"Sl. list opštine Inđija", br. 28/18 od 28. decembra 2018. godine

Kadrovski plan opštinske uprave opštine Inđija i pravobranilaštva opštine Inđija za 2019. godinu

"Sl. list CG", br. 3/19 od 15. januara 2019. godine

Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 123/18 od 31. decembra 2018. godine

Poslovnik o radu Vlade Republike Srpske