Trenutno u Ekspertu

Propisa: 142219

Službenih mišljenja: 17233

Sudske prakse: 9951

Modela akata: 911

Obrazaca: 41675

Podzakonskih akata: 105949

Prečišć. tekstova: 32161

Propisa CG: 2124

Propisa R.Srpske: 2609

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 06.06.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 6.06.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 64/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 4/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/22

"Sl. list APV" 23/22

"Sl. list grada Beograda" 53/22

"Sl. list grada Čačka" 9/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 5/22

"Sl. list grada Kikinde" 11/22

"Sl. list grada Kragujevca" 18/22

"Sl. list grada Kraljeva" 15/22

"Sl. list grada Kruševca" 12/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 12/22

"Sl. list grada Loznice" 1/22

"Sl. list grada Niša" 47/22

"Sl. list grada Novog Sada" 19/22

"Sl. list grada Pančeva" 8/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/22

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 7/22

"Sl. list grada Smedereva" 10/21

"Sl. list grada Sombora" 5/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/22

"Sl. list grada Subotice" 16/22

"Sl. list grada Užica" 22/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 4/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 7/22

"Sl. list grada Vršca" 6/22

"Sl. list grada Zaječara" 14/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 11/22

"Sl. list opština Srema" 12/22

"Sl. list opštine Beočin" 21/21

"Sl. list opštine Inđija" 20/21

"Sl. list CG" 52/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 48/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 64/22 od 1. juna 2022. godine

Odluka o imenovanju generalnog sekretara predsednika Republike (Suzana Paunović)

Odluka o imenovanju savetnika predsednika Republike (Dr Verica Lazić)

Odluka o imenovanju savetnika predsednika Republike (Milorad Veljović)

Odluka o imenovanju savetnika predsednika Republike (Nenad Mihailović)

Odluka o imenovanju savetnika predsednika Republike (Suzana Vasiljević)

Odluka o imenovanju savetnika predsednika Republike (Tatjana Jović)

Odluka o imenovanju šefa Kabineta predsednika Republike (Ivica Kojić)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 4/22 od 5. maja 2022. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hidrometeorologija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Ekonomski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Operater osnovnih građevinskih radova" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar bezbednosti železničkog saobraćaja" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar upravljanja železničkim saobraćajem" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Transportni tehničar u železničkom saobraćaju" (sa Standardom kvalifikacije)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/22 od 12. aprila 2022. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, međunarodne trgovine, civilnog vazduhoplovstva i dijaspore Svete Lucije o prijateljstvu i zajedničkoj saradnji

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti protokola između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i saradnje Republike Ekvatorijalne Gvineje

Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i saradnje Republike Ekvatorijalne Gvineje

Opšti sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabona

Sporazum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o saradnji u oblasti organske proizvodnje i međusobnom priznavanju sertifikata za organske proizv

Sporazum o saradnji između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ambasade Republike Francuske u Srbiji i Francuskog instituta u Srbiji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu

"Sl. list APV", br. 23/22 od 25. maja 2022. godine

Pravilnik o službenoj odeći i obući pokrajinskog prosvetnog inspektora

"Sl. list grada Beograda", br. 53/22 od 25. maja 2022. godine

Rešenje o dozvoljenom broju vozila za obavljanje taksi prevoza u gradu Beogradu za 2022. godinu

Program potreba za taksi prevozom u gradu Beogradu za period od 25. maja 2022. godine do 25. maja 2027. godine

"Sl. list grada Čačka", br. 9/22 od 17. maja 2022. godine

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora JKP "Vodovod" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 5/22 od 20. aprila 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pijacama (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pogrebnim delatnostima (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o vodovodu i kanalizaciji (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 11/22 od 30. maja 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 18/22 od 20. maja 2022. godine

Pravilnik o službenoj legitimaciji poreskog inspektora i poreskog izvršitelja u Gradskoj poreskoj upravi (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 15/22 od 18. maja 2022. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Kraljeva (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 12/22 od 13. maja 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 12/22 od 4. maja 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi…

"Sl. list grada Loznice", br. 1/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 47/22 od 27. maja 2022. godine

Izmena Kadrovskog plana Gradske opštine Niška Banja za 2022. godinu

"Sl. list grada Novog Sada", br. 19/22 od 24. maja 2022. godine

Rešenje o usklađivanju minimalne visine iznosa o tekućem održavanju zgrada i minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Novog Sada za 2022. godinu

Rešenje o usklađivanju visine iznosa naknade prinudno postavljenom profesionalnom upravniku za poslove upravljanja zgradom na teritoriji grada Novog Sada za 2022. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 8/22 od 25. marta 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera poboljšanja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u gradu Požarevcu

Poslovnik Gradske izborne komisije u Požarevcu

Poslovnik o radu Komisije za nadzor (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 7/22 od 28. aprila 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih... (grad Šabac)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po Javnom... (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 10/21 od 24. decembra 2021. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe (grad Smederevo)

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Hrast lužnjak - Dolovo"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Hrast lužnjak - Smederevo"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Hrast Platnara"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju spomenika prirode "Karađorđev dud"

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2022. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 5/22 od 5. maja 2022. godine

Odluka o drugim izmenama Odluke o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora

Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o dodeljivanju isključivih prava za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/22 od 9. februara 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 16/22 od 27. maja 2022. godine

Pravilnik o radu Komisije za realizaciju mera energetske efikasnosti (grad Subotica)

Odluka o cenama prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju (grad Subotica)

Odluka o cenama prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju (grad Subotica)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju (grad Subotica)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 22/22 od 11. maja 2022. godine

Pravilnik o jednokratnim novčanim pomoćima koje se finansiraju iz budžeta grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 4/22 od 11. marta 2022. godine

Odluka o izmenama Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 7/22 od 19. aprila 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za…

"Sl. list grada Vršca", br. 6/22 od 26. aprila 2022. godine

Pravilnik o kriterijumima i procedurama za praćenje realizacije i vrednovanje efekata usluga socijalne zaštite u nadležnosti grada Vršca

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi…

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po…

"Sl. list grada Zaječara", br. 14/22 od 27. aprila 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,… (grad Zaječar)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po Javnom… (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 11/22 od 20. maja 2022. godine

Odluka o izgledu uniforme i oznaka, boji i načinu označavanja vozila i plovila i posebnoj opremi komunalne milicije (grad Zrenjanin)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 12/22 od 21. aprila 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Stara Pazova)

"Sl. list opštine Beočin", br. 21/21 od 24. decembra 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Pravobranilaštvu i Stručnim službama opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 20/21 od 30. decembra 2021. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (na teritoriji opštine Inđija)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (opština Inđija)

Odluka o objavljivanju opštih i drugih akata organa opštine Inđija

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2022. godinu

"Sl. list CG", br. 52/22 od 13. maja 2022. godine

Zakon o izmjeni Zakona o državnoj upravi

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 48/22 od 27. maja 2022. godine

Pravilnik o dostavljanju podataka i generisanju oznake poslovnog prostora i mjesta prometa

Pravilnik o fiskalnom računu

Pravilnik o odobravanju, upotrebi i registru elemenata elektronskih fiskalnih uređaja