Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 06.10.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 6.10.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 83/15

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 18/15

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 17/15

"Sl. list APV" 39/15

"Sl. list grada Beograda" 54/15

"Sl. list grada Novog Sada" 42/15

"Sl. list grada Niša" 70/15

"Sl. list grada Kragujevca" 31/15

"Sl. list grada Čačka" 13/15

"Sl. list grada Kruševca" 2/15

"Sl. list grada Kraljeva" 17/15

"Sl. list grada Užica" 21/15

"Sl. list grada Pančeva" 23/15

"Sl. list grada Zrenjanina" 20/15

"Sl. list grada Sombora" 8/15

"Sl. list grada Smedereva" 5/15

"Sl. list grada Loznice" 4/15

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/15

"Sl. list grada Zaječara" 33/15

"Sl. list grada Subotice" 22/15

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 14/15

"Sl. glasnik grada Požarevca" 7/15

"Sl. glasnik grada Jagodina" 11/15

"Sl. glasnik grada Leskovca" 17/15

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/15

"Sl. list opština Srema" 19/15

"Sl. list opštine Kikinda" 21/15

"Sl. list opštine Inđija" 11/15

"Sl. list CG" 48/15

"Sl. glasnik Republike Srpske" 79/15

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 83/15 od 3. oktobra 2015. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama Zakona o hipoteci

Uredba o izmenama Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini

Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima

Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke

Pravilnik o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

Pravilnik o sadržini internog plana za hitne intervencije u ranžirnim stanicama

Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca

Pravilnik o visini takse za izdavanje odobrenja za rad žičare i o visini takse za izdavanje odobrenja za rad specifične vučne instalacije

Pravilnik o visini takse za profesionalno priznavanje stranih visokoškolskih isprava

Odluka (o utvrđivanju redovne stope tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica za 2016. godinu)

Odluka o izboru predsednika, članova i zamenika Izborne komisije Državnog veća tužilaca

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Koviljka Đačić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Tanja Nešić Tomović)

Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice

Rešenje (o ovlašćenju za ispitivanje otpada, Elektrotehnički institut Nikola Tesla a.d. Beograd)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Direkcija za urbanizam i izgradnju", Kruševac (Vojkan Tutulić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca (Milan Marošanin)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za informisanje "Radio televizija Inđija", Inđija (Radoslav Kovačević)

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za informisanje "Radio televizija Inđija", Inđija (Cvijetko Tadić)

Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2015. godine

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Hrvatskoj (Mira Nikolić)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 18/15 od 11. septembra 2015. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geodezija i građevinarstvo

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 17/15 od 3. septembra 2015. godine

Konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) Dodatak C - Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i vlade Sjedinjenih Američkih

"Sl. list APV", br. 39/15 od 16. septembra 2015. godine

Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

Pravilnik o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje nabavke mašina i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje obrazovnih programa/projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje (Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj)

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje programa/projekata u oblasti nauke i tehnološkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje programa/projekata u oblasti visokog obrazovanja udruženja studenata i nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje radnih mesta istraživača - povratnika iz inostranstva

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina

Pravilnik o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate

Pravilnik o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini

Pravilnik za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu"

"Sl. list grada Beograda", br. 54/15 od 17. septembra 2015. godine

Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Odluka o potvrđivanju Programa saradnje između Grada Beograda (Republika Srbija) i Vlade Moskve (Ruska Federacija) za period 2015-2017.

Rešenje o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

"Sl. list grada Novog Sada", br. 42/15 od 9. septembra 2015. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada

"Sl. list grada Niša", br. 70/15 od 11. septembra 2015. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o nadoknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Svrljig

Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta (na teritoriji opštine Svrljig)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 31/15 od 23. septembra 2015. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o javnim parkiralištima (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Čačka", br. 13/15 od 26. avgusta 2015. godine

Kolektivni ugovor Predškolske ustanove "Moje detinjstvo" Čačak

Kolektivni ugovor Predškolske ustanove "Radost" Čačak

"Sl. list grada Kruševca", br. 2/15 od 26. marta 2015. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca "Direkcija za urbanizam i izgradnju" JP Kruševac

Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Gradska toplana" Kruševac

Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Kruševac" Kruševac

Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Vodovod Kruševac" Kruševac

Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Poslovni centar" Kruševac

Kolektivni ugovor kod poslodavca za Javno preduzeće Radio televizija Kruševac

"Sl. list grada Kraljeva", br. 17/15 od 10. jula 2015. godine

Odluka da se strateška procena uticaja plana detaljne regulacije za izgradnju groblja u Ribnici na životnu sredinu ne izrađuje

Odluka da se strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije za proširenje groblja u Jarčujku na životnu sredinu ne izrađuje

Odluka o čišćenju snega i leda na teritoriji grada Kraljeva

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Groblje u Ribnici - na Bunjačkom brdu" (grad Kraljevo)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Proširenje groblja u Jarčujku"

Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Goč"

Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Tavnik" (grad Kraljevo)

Odluka o izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije "Goč" na životnu sredinu

Odluka o izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije "Tavnik" na životnu sredinu

Odluka o načinu poveravanja prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Kraljeva

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Kraljeva

Odluka o pijacama na teritoriji grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 21/15 od 2. septembra 2015. godine

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Prvi partizan Užice - Bela Zemlja"

"Sl. list grada Pančeva", br. 23/15 od 14. septembra 2015. godine

Odluka o izmeni Statuta Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva" Pančevo

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva" Pančevo

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 20/15 od 7. septembra 2015. godine

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture čiji je osnivač grad Zrenjanin

"Sl. list grada Sombora", br. 8/15 od 17. septembra 2015. godine

Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji grada Sombora

Odluka o petim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (grad Sombor)

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/15 od 7. avgusta 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o snabdevanju grada Smedereva toplotnom energijom

Odluka o izmeni Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji gradske uprave grada Smedereva

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Smederevo)

Prečišćen tekst Odluke o postavljanju privremenih poslovnih objekata (grad Smederevo)

"Sl. list grada Loznice", br. 4/15 od 8. juna 2015. godine

Odluka (o zaključivanju Kolektivnog ugovora Doma zdravlja "Dr Milenko Marin" Loznica)

Odluka (o zaključivanju Kolektivnog ugovora Zdravstvene ustanove "Apoteka Loznica" Loznica)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/15 od 12. juna 2015. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći - subvencije deci, učenicima i studentima sa teritorije grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Zaječara", br. 33/15 od 18. septembra 2015. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Gradskoj upravi grada Zaječara

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka u Gradskoj upravi grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 22/15 od 3. jula 2015. godine

Pravilnik o platama zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice (prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 14/15 od 16. juna 2015. godine

Odluka o većem obimu prava porodici sa decom (grad Šabac)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 7/15 od 2. jula 2015. godine

Odluka o dopuni Odluke o finansiranju dela troškova prevoza učenika srednjih škola na teritoriji grada Požarevca

Poslovnik o izmenama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 11/15 od 10. juna 2015. godine

Pravilnik o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Jagodina

Pravilnik o sastavu, organizaciji i radu nadzornih odbora javnih preduzeća i upravnih i nadzornih odbora ustanova i organizacija na teritoriji grada Jagodine

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Jagodina)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o sastavu, organizaciji i radu nadzornih odbora javnih preduzeća i upravnih i nadzornih odbora ustanova i organizacija na teritoriji grada Jagodine)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Uputstvo o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u gradskim upravama grada Jagodine)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Uputstvo o postupku zaključivanja ugovora)

Rešenje (o davanju saglasnosti Uputstvo o načinu i postupku imenovanja direktora javnih ustanova i službi čiji je osnivač grad Jagodina)

Uputstvo o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u gradskim upravama grada Jagodine

Uputstvo o načinu i postupku imenovanja direktora javnih ustanova i službi čiji je osnivač grad Jagodina

Uputstvo o postupku zaključivanja ugovora (koji zaključuju grad Jagodina i gradske uprave grada Jagodine)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 17/15 od 3. septembra 2015. godine

Odluka o platama izabranih i postavljenih lica u organima opštine Crna Trava

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/15 od 10. jula 2015. godine

Odluka o dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Valjeva

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju hladnjače za voće u delu naseljenog mesta Sušica (grad Valjevo)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom u delu naseljenog mesta Poćuta (grad Valjevo)

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju zatvorenog skladišta - hladnjače u delu naseljenog mesta Sušica (grad Valjevo)

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu u postupku izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju hladnjače za voće u delu naseljenog mesta Sušica (grad Valjevo)

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu u postupku izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom u delu naseljenog mesta Poćuta (grad Valjevo)

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu u postupku izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju zatvorenog skladišta - hladnjače u delu naseljenog mesta Sušica (grad Valjevo)

"Sl. list opština Srema", br. 19/15 od 10. jula 2015. godine

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Agencija za razvoj opštine Pećinci" Pećinci

Odluka o izmeni Statuta opštine Pećinci

Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji opštine Irig

"Sl. list opštine Kikinda", br. 21/15 od 6. jula 2015. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda

Ispravka (Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata)

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/15 od 14. septembra 2015. godine

Odluka o uvođenju nediskriminatorne rodne terminologije u akte svih organa opštine Inđija

Rešenje o pristupanju izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije podsistema za navodnjavanje "Stari Slankamen" i "Novi Slankamen" u opštini Inđija

Ispravka Odluke o izradi Plana detaljne regulacije podsistema za navodnjavanje "Stari Slankamen" i "Novi Slankamen" u opštini Inđija objavljene u "Sl. listu opštine Inđija", br. 4/2014

"Sl. list CG", br. 48/15 od 21. avgusta 2015. godine

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o tajnosti podataka

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 79/15 od 29. septembra 2015. godine

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju