Trenutno u Ekspertu

Propisa: 125960

Službenih mišljenja: 16396

Sudske prakse: 9318

Modela akata: 853

Obrazaca: 36868

Podzakonskih akata: 93433

Prečišć. tekstova: 28427

Propisa CG: 1855

Propisa R.Srpske: 2252

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 08.06.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 8.06.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 80/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/20

"Sl. list APV" 30/20

"Sl. list grada Beograda" 64/20

"Sl. list grada Čačka" 2/20

"Sl. gl. grada Jagodina" 8/20

"Sl. list grada Kikinde" 2/20

"Sl. list grada Kragujevca" 2/20

"Sl. list grada Kraljeva" 1/20

"Sl. list grada Kruševca" 16/2/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 2/20

"Sl. list grada Loznice" 4/20

"Sl. list grada Niša" 20/20

"Sl. list grada Novog Sada" 17/20

"Sl. list grada Pančeva" 23/20

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/20

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 30/19

"Sl. list grada Smedereva" 6/19

"Sl. list grada Sombora" 5/20

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/20

"Sl. list grada Subotice" 16/20

"Sl. list grada Užica" 15/20

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/20

"Sl. glasnik grada Vranja" 8/20

"Sl. list grada Vršca" 4/20

"Sl. list grada Zaječara" 23/20

"Sl. list grada Zrenjanina" 6/20

"Sl. list opština Srema" 10/20

"Sl. list opštine Beočin" 11/19

"Sl. list opštine Inđija" 1/20

"Sl. list CG" 44/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 37/20

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 80/20 od 3. juna 2020. godine

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Barje (sa Prostornim planom)

Pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-020-00-0112/19-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-07-00-0379/17-11)

Rešenje (o imenovanju direktora Javno komunalnog preduzeća "Niskogradnja", Užice, Snežana Milutinović)

Rešenje (o ispunjenosti uslova za obavljanje stručnih poslova veterinarske inspekcije, "VETERINARSKA STANICA AĆIMOVIĆ - OBRENOVAC DOO, PREDUZEĆE ZA PRUŽANJE USLUGA U VETERINARSTVU OBRENOVAC")

Rešenje (o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Tatjana Prijić)

Rešenje (o prestanku rada na položaju šefice Kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Antigoni Andonov)

Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone "Zrenjanin" u Zrenjaninu

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine

Rešenje o izmeni Dopunskog rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine

Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u maju 2020. godine

Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine (sa Akcionim planom)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/20 od 22. maja 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za učenike sedmog i osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja sa posebnim sposobnostima za matematiku

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole

Dopuna Kataloga udžbenika za treći i četvrti razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Katalog udžbenika za drugi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/20 od 5. marta 2020. godine

Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru ...

Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka

Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih ...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije,

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 30/20 od 21. maja 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2019/2020. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 64/20 od 26. maja 2020. godine

Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Palilula, koji su raspisani za 21. jun 2020. godine

"Sl. list grada Čačka", br. 2/20 od 8. februara 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, stručnim službama i gradskom pravobranilaštvu grada Čačka

Odluka (o određivanju cene časa usluge pomoć u kući, za 2020. godinu, grad Čačak)

Odluka (o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u Prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici i nezbrinuta lica, za korisnike koji žive van teritorije grada Čačka, za 2020. godinu)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/20 od 19. marta 2020. godine

Pravilnik o radu zaposlenih u organima Grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/20 od 10. marta 2020. godine

Odluka o lokalnom ombudsmanu grada Kikinde

Kadrovski plan za 2020. godinu (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 2/20 od 30. januara 2020. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 1/20 od 8. januara 2020. godine

Rešenje (o utvrđivanju iznosa jednokratne novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva za kalendarsku 2020. godinu)

"Sl. list grada Kruševca", br. 16/2/19 od 26. decembra 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Službi mesnih zajednica (grad Kruševac)

Odluka o boravišnoj taksi (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu za 2017. godinu

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije za 2020. godinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/20 od 11. februara 2020. godine

Odluka o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 4/20 od 24. februara 2020. godine

Odluka o izmeni Odluke o finansijskoj podršci bračnim parovima i porodici sa decom na teritoriji grada Loznice

Ispravka tehničke greške u "Službenom listu grada Loznice" broj 19/19 i "Službenom listu grada Loznice" broj 21/19

"Sl. list grada Niša", br. 20/20 od 3. marta 2020. godine

Poslovnik Gradske izborne komisije (grad Niš)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 17/20 od 22. maja 2020. godine

Odluka o promeni cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 23/20 od 10. aprila 2020. godine

Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport - Pančevo" Pančevo sa Zakonom o javnim preduzećima (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/20 od 11. marta 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o određivanju područja mesnih zajednica i naziva ulica i trgova na području Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 30/19 od 30. decembra 2019. godine

Rešenje o javnim parkiralištima (u gradu Šapcu)

Rešenje o zoniranju javnih parkirališta (na teritoriji grada Šapca)

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/19 od 27. decembra 2019. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2020. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 5/20 od 6. marta 2020. godine

Odluka o šestim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o šestim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/20 od 16. marta 2020. godine

Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštine grada Sremska Mitrovica, raspisanih za 26. april 2020. godine

"Sl. list grada Subotice", br. 16/20 od 6. aprila 2020. godine

Odluka (o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u svojini grada Subotice za vreme vanrednog stanja)

"Sl. list grada Užica", br. 15/20 od 24. marta 2020. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/20 od 27. februara 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva...

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 8/20 od 17. marta 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 4/20 od 29. februara 2020. godine

Odluka o komunalnom inspekcijskom nadzoru (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 23/20 od 13. maja 2020. godine

Rešenje (o ovlašćivanju Turističke organizacije grada Zaječara za prijem prijava i vođenje evidencije nekategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 6/20 od 23. marta 2020. godine

Odluka (da se za vreme trajanja vanrednog stanja ne primenjuju st. 2, 3. i 4. člana 17. Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina)

"Sl. list opština Srema", br. 10/20 od 22. aprila 2020. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta (opština Pećinci)

"Sl. list opštine Beočin", br. 11/19 od 27. novembra 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 1/20 od 17. januara 2020. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 44/20 od 14. maja 2020. godine

Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 28/18 (odnosi se na Zakon o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno- garantnim poslovima)

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 37/20 od 15. aprila 2020. godine

Uredba sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske