Trenutno u Ekspertu

Propisa: 158089

Službenih mišljenja: 17912

Sudske prakse: 10432

Modela akata: 957

Obrazaca: 45721

Podzakonskih akata: 118553

Prečišć. tekstova: 35246

Propisa CG: 2343

Propisa R.Srpske: 2867

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 08.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 8.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 131/14

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/14

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 16/14

"Sl. list APV" 45/14

"Sl. list grada Beograda" 88/14

"Sl. list grada Novog Sada" 57/14

"Sl. list grada Niša" 88/14

"Sl. list grada Kragujevca" 37/14

"Sl. list grada Čačka" 10/14

"Sl. list grada Kruševca" 4/14

"Sl. list grada Kraljeva" 24/14

"Sl. list grada Užica" 37/14

"Sl. list grada Pančeva" 24/14

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/14

"Sl. list grada Sombora" 11/14

"Sl. list grada Smedereva" 5/14

"Sl. list grada Loznice" 8/14

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 8/14

"Sl. list grada Zaječara" 47/14

"Sl. list grada Subotice" 34/14

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 22/14

"Sl. glasnik grada Požarevca" 4/14

"Sl. glasnik grada Jagodina" 9/14

"Sl. glasnik grada Leskovca" 20/14

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/14

"Sl. list opština Srema" 22/14

"Sl. list opštine Kikinda" 23/14

"Sl. list opštine Inđija" 11/14

"Sl. list CG" 48/14

"Sl. glasnik Republike Srpske" 86/14

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 131/14 od 3. decembra 2014. godine

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2014. godini

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja socijalne zaštite dece u predškolskoj ustanovi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Pravilnik o načinu rada, sastavu i finansiranju stalne komisije organa starateljstva za popis i procenu vrednosti imovine štićenika

Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Golubac

Odluka o poništavanju Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Kosta Vojinović", Kosovska Mitrovica i oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora JP Sportski centar "Kosta Vojinović", Kosovska ...

Odluka o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice

Rešenje (o razvrstavanju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "COHIBA ROBUSTOS SUPREMOS 2014")

Rešenje (o razvrstavanju i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "RAMON ALLONES - ALLONES SPECIALLY SELECTED")

Rešenje (o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Marlboro Red Code")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-15084/2014)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-15087/2014)

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" za 2014. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti za otvaranje Generalnog konzulata Crne Gore u Republici Srbiji, sa sedištem u Sremskim Karlovcima

Rešenje o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima (R. broj 3177/40-51-02/2014)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju opštine Pećinci", Pećinci (Petrović Miroslav)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog urbanističkog preduzeća "Plan", Šabac (Đorđe Mihailović)

Rešenje o ustupanju, bez naknade, Kliničko-bolničkom centru "Zvezdara", Beograd, stvari oduzetih u postupku terenske kontrole

Rešenje o ustupanju, bez naknade, stvari oduzetih u postupku terenske kontrole (05 broj 404-15016/2014)

Rešenje o ustupanju, bez naknade, stvari oduzetih u postupku terenske kontrole (05 broj 404-15021/2014)

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o otvaranju Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača "Monus" d.o.o. Beograd - Zemun ("Sl. glasnik RS", br. 131/14)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina proizvođača Philip Morris Operations a.d. Niš ("Sl. glasnik RS", br. 131/14)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 131/14)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika JULIETA d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 131/14)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 13/14 od 4. novembra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil tehničar za održavanje objekata

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 16/14 od 26. novembra 2014. godine

Sporazum između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u Programu Evropske unije "Carina 2020"

Zakon o potvrđivanju Drugog amandmana na Ugovor o saradnji između Vlade Republike Srbije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT)

Zakon o potvrđivanju Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu reke Save

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju vozačkih dozvola

"Sl. list APV", br. 45/14 od 5. novembra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 88/14 od 28. novembra 2014. godine

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 kV od postojeće TS 110/35 kV "toplana - Novi Beograd" do područja PPPPN "Beograd na vodi",...

"Sl. list grada Novog Sada", br. 57/14 od 31. oktobra 2014. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o rezervaciji parking-mesta na javnim parkiralištima

Plan generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom

"Sl. list grada Niša", br. 88/14 od 29. oktobra 2014. godine

Odluka (o utvrđivanju cene grejanja, JKP "Gradska toplana" Niš)

Odluka o ceni kod supstitucije osnovnog energenata (JKP "Gradska toplana" Niš)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš o ceni kod supstitucije osnovnog energenta)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš o utvrđivanju cene proizvodnje i isporuke toplotne energije)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 37/14 od 6. novembra 2014. godine

Uputstvo za postupanje po zahtevima poreskih obveznika za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

"Sl. list grada Čačka", br. 10/14 od 9. juna 2014. godine

Pravilnik o pomoći za uklanjanje i ublažavanje posledica nastalih prirodnom ili drugom nezgodom

"Sl. list grada Kruševca", br. 4/14 od 18. septembra 2014. godine

Odluka o isplati naknade štete Narodnom univerzitetu u Kruševcu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina na teritoriji grada Kruševca

Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Kruševca

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Narodnog univerziteta u Kruševcu

Zaključak o ispravci greške (u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama)

Zaključak o ispravci greške (u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o pijacama)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/14 od 3. oktobra 2014. godine

Odluka o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih izvornih prihoda grada Kraljeva

Odluka o stavljanju van snage pojedinih odluka Skupštine opštine Kraljevo i Skupštine grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 37/14 od 30. oktobra 2014. godine

Izmene i dopune Poslovnika Skupštine grada Užica

"Sl. list grada Pančeva", br. 24/14 od 14. novembra 2014. godine

Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 28/14 od 30. oktobra 2014. godine

Odluka o pravobranilaštvu grada Zrenjanina

"Sl. list grada Sombora", br. 11/14 od 16. jula 2014. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/14 od 7. oktobra 2014. godine

Odluka o snabdevanju grada Smedereva toplotnom energijom

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradska stambena agencija Smederevo

Prečišćen tekst Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju Smederevo

Poslovnik o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Prečišćen tekst Poslovnika Skupštine grada Smedereva

"Sl. list grada Loznice", br. 8/14 od 2. oktobra 2014. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/14 od 30. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Sremska Mitrovica u svrhu legalizacije objekata i naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije

"Sl. list grada Zaječara", br. 47/14 od 19. novembra 2014. godine

Zaključak o privremenoj obustavi isplate dodatnih oblika zaštite porodilja

"Sl. list grada Subotice", br. 34/14 od 25. septembra 2014. godine

Odluka o Gradskom pravobranilaštvu (Grad Subotica)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata sa teritorije Grada Subotice

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 22/14 od 16. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju (na teritoriji grada Šapca)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave Grada Šapca

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/14 od 15. aprila 2014. godine

Odluka o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/14 od 27. avgusta 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 20/14 od 3. oktobra 2014. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Medveđa

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/14 od 26. septembra 2014. godine

Odluka o dopuni Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja

Odluka o izmenama i dopunama Tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije i izvršenih usluga

Odluka o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 22/14 od 6. oktobra 2014. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju (opština Stara Pazova)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi opštine Stara Pazova

Odluka o oslobađanju obaveze plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (Skupština opštine Stara Pazova)

"Sl. list opštine Kikinda", br. 23/14 od 22. oktobra 2014. godine

Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine (opština Kikinda)

Rešenje o davanju saglasnosti na dopunu cenovnika osnovnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja Javnog preduzeća "Toplana" Kikinda

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/14 od 17. oktobra 2014. godine

Odluka o određivanju Opštinskog veća opštine Inđija kao organa nadležnog za davanje prethodne saglasnosti za upis prava svojine na objektima koji su izgrađeni na površinama javne namene

Odluka o pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 48/14 od 13. novembra 2014. godine

Odluka o prestanku važenja pojedinih podzakonskih propisa iz oblasti platnog prometa u zemlji

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 86/14 od 29. septembra 2014. godine

Pravilnik o načinu pribavljanja dokaza u postupku za sticanje državljanstva Republike Srpske prirođenjem i olakšanim prirođenjem