Trenutno u Ekspertu

Propisa: 124834

Službenih mišljenja: 16297

Sudske prakse: 9266

Modela akata: 845

Obrazaca: 36407

Podzakonskih akata: 92553

Prečišć. tekstova: 28212

Propisa CG: 1833

Propisa R.Srpske: 2231

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 09.09.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 9.09.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 63/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 9/19

"Sl. list APV" 37/19

"Sl. list grada Beograda" 71/19

"Sl. list grada Čačka" 8/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 10/19

"Sl. list grada Kikinde" 16/19

"Sl. list grada Kragujevca" 21/19

"Sl. list grada Kraljeva" 21/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 13/19

"Sl. list grada Loznice" 6/19

"Sl. list grada Niša" 23/19

"Sl. list grada Novog Sada" 37/19

"Sl. list grada Pančeva" 16/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 8/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 8/19

"Sl. list grada Smedereva" 2/19

"Sl. list grada Sombora" 10/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/19

"Sl. list grada Subotice" 21/19

"Sl. list grada Užica" 20/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 17/19

"Sl. list grada Vršca" 8/19

"Sl. list grada Zaječara" 16/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 18/19

"Sl. list opština Srema" 19/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 18/19

"Sl. list CG" 49/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 68/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 63/19 od 4. septembra 2019. godine

Uredba o načinu ostvarivanja saradnje u pogledu uspostavljanja i organizacije međunarodnih teretnih koridora za konkurentni prevoz robe i utvrđivanje pravila za odabir, organizaciju, upravljanje i indikativno planiranje ulaganja u teretne koridore

Uredba o utvrđivanju Programa mera u slučaju kada je ugrožena sigurnost snabdevanja energijom i energentima - Krizni plan

Pravilnik o bližim uslovima i načinu obavljanja uvoza i izvoza ljudskih ćelija i tkiva

Pravilnik o bližim uslovima i načinu obezbeđivanja i sprovođenja sledljivosti ljudskih ćelija i tkiva

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i kadra za rad registra davalaca matičnih ćelija hematopoeze

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja, kao i o smernicama u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora

Pravilnik o dopunama Pravilnika o vrsti, nameni i pregledima čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata

Pravilnik o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kategorizaciji vodnih puteva za plovidbu plovila za rekreaciju

Pravilnik o načinu i uslovima za obavljanje poslova dobijanja, testiranja, obrade, očuvanja, skladištenja i distribucije ljudskih ćelija i tkiva, uslovima u pogledu kadra, prostora, opreme, sistema kvaliteta i drugim uslovima koje moraju ispunjavati zdrav

Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih neželjenih događaja i ozbiljnih neželjenih reakcija, načinu vođenja evidencija i izveštavanja

Pravilnik o obrascima sertifikata o bezbednosti za prevoz

Pravilnik o proceni uticaja puta na bezbednost saobraćaja

Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca pristanka i sadržaju obrasca opoziva pristanka živog davaoca ljudskih ćelija i tkiva

Pravilnik o sadržaju obrasca pismenog pristanka primaoca za primenu ljudskih ćelija i tkiva

Pravilnik o vrsti, nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca evidencija i javnih isprava i načinu njihovog vođenja, popunjavanja i izdavanja u predškolskoj ustanovi

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Obrazovno-kulturnog centra "Vuk Karadžić"

Odluka o osnivanju Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija

Rešenje (o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, "HEDON LIFE" d.o.o.

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-8143/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-8253/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-8255/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-8256/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-8306/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-8327/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-8137/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-8138/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-8140/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-8148/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-8149/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-8244/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-8252/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-8254/2019)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-8257/2019)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Belilo", Sremski Karlovci (Radoslav Janković)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Graditelj", Srbobran (Đorđe Radetić)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Bozzo (Paolino) Ferdinando Antonio Rodolfo)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Grinfild (Greenfield) Majkl (Michael) David (David))

Rešenje (o ispravci Rešenja Vlade 05 broj 465-6599/2019 od 4. jula 2019. godine)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Imperial Tobacco SCG d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 63/19)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 13/19 od 29. avgusta 2019. godine

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje plana i programa nastave i učenja u gimnaziji

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole

Dopuna Kataloga udžbenika za srednje škole

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 9/19 od 3. septembra 2019. godine

Izmene i dopune tehničkih propisa koji su sastavni deo Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), koje su navedene u Dodatku C - Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID) 2019

"Sl. list APV", br. 37/19 od 28. avgusta 2019. godine

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika (Broj: 137-151-36/2019-04)

"Sl. list grada Beograda", br. 71/19 od 16. avgusta 2019. godine

Odluka o upravljanju komunalnim, inertnim i neopasnim otpadom (grad Beograd)

Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2019. godinu

Pokazatelj potrošačkih cena u julu 2019. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 8/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o gradskom pravobranilaštvu (grad Čačak)

Odluka o izmenama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju ustanove Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 10/19 od 11. juna 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

"Sl. list grada Kikinde", br. 16/19 od 21. juna 2019. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka praćenja realizacije ugovora u oblasti nabavki (grad Kikinda)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 21/19 od 2. avgusta 2019. godine

Zaključak o obezbeđivanju obaveznih udžbenika za učenike prvog razreda javnih osnovnih škola za školsku 2019/20. godinu (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 21/19 od 15. jula 2019. godine

Poslovnik o radu Gradskog veća grada Kraljeva (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 13/19 od 7. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Bojnik

"Sl. list grada Loznice", br. 6/19 od 6. juna 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 23/19 od 1. aprila 2019. godine

Statut opštine Merošina

"Sl. list grada Novog Sada", br. 37/19 od 30. jula 2019. godine

Odluka o izmeni Cenovnika radova i pružanja usluga iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (JKP "Informatika" Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 16/19 od 12. jula 2019. godine

Odluka o izmeni Statuta grada Pančeva

Odluka o lokalnom ombudsmanu grada Pančeva

Odluka o taksi prevozu putnika na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/19 od 25. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Kostolac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 8/19 od 12. aprila 2019. godine

Odluka o stavljanju van snage Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/19 od 8. aprila 2019. godine

Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 10/19 od 19. juna 2019. godine

Pravilnik o obavezi članova konkursnih komisija za davanje izjave da nisu u sukobu interesa (grad Sombor)

Rešenje o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora u školskoj 2019/2020. godini

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/19 od 10. maja 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 21/19 od 1. jula 2019. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Subotice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 20/19 od 19. juna 2019. godine

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, broj 1296/1)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/19 od 10. juna 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 17/19 od 15. jula 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 8/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o mreži javnih osnovnih škola sa sedištem na teritoriji grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 16/19 od 12. jula 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Zaječar)

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Gradskoj upravi grada Zaječara

Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 18/19 od 26. juna 2019. godine

Odluka o upravljanju grobljima, sahranjivanju i vršenju pogrebnih delatnosti (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 19/19 od 25. juna 2019. godine

Odluka o građevinskom zemljištu u javnoj svojini Opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 18/19 od 22. jula 2019. godine

Odluka o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata (opština Inđija)

Odluka o zboru građana (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 49/19 od 23. avgusta 2019. godine

Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 37/16 (odnosi se na Zakon o elektronskim komunikacijama)

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 68/19 od 19. avgusta 2019. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva