Trenutno u Ekspertu

Propisa: 125960

Službenih mišljenja: 16396

Sudske prakse: 9318

Modela akata: 853

Obrazaca: 36868

Podzakonskih akata: 93433

Prečišć. tekstova: 28427

Propisa CG: 1855

Propisa R.Srpske: 2252

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 10.06.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 10.06.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 39/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 5/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 6/19

"Sl. list APV" 21/19

"Sl. list grada Beograda" 34/19

"Sl. list grada Čačka" 6/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 4/19

"Sl. list grada Kikinde" 9/19

"Sl. list grada Kragujevca" 8/19

"Sl. list grada Kraljeva" 10/19

"Sl. list grada Kruševca" 1/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 10/19

"Sl. list grada Loznice" 1/19

"Sl. list grada Niša" 14/19

"Sl. list grada Novog Sada" 24/19

"Sl. list grada Pančeva" 9/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 6/19

"Sl. list grada Smedereva" 2/19

"Sl. list grada Sombora" 2/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/19

"Sl. list grada Subotice" 1/19

"Sl. list grada Užica" 4/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 5/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 9/19

"Sl. list grada Vršca" 1/19

"Sl. list grada Zaječara" 10/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 7/19

"Sl. list opština Srema" 10/19

"Sl. list opštine Beočin" 14/18

"Sl. list opštine Inđija" 6/19

"Sl. list CG" 27/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 26/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 39/19 od 6. juna 2019. godine

Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21 Novi Sad - Ruma - Šabac i državnog puta I reda br. 19 Šabac-Loznica

Pravilnik o tehničkim zahtevima za hemijske dodatke betonu, mlaznom betonu, malteru i injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2019. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2019. godinu

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 5/19 od 27. maja 2019. godine

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti osnovne škole

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje

Pravilnik o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 6/19 od 23. maja 2019. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva za ljudske resurse Mađarske o saradnji u oblastima omladine i sporta

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Bugarske, Vlade Republike Grčke i Vlade Rumunije o osnivanju Inicijalnog organizacionog komiteta za podnošenje zajedničkih kandidatura za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2028. i ...

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblastima omladine i sporta između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Gruzije

Memorandum o saradnji između Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i Ministarstva životne sredine i energetike Republike Grčke u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao z

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija), između Vlade...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o saradnji u borbi protiv

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

"Sl. list APV", br. 21/19 od 8. maja 2019. godine

Ispravka Pokrajinske skupštinske odluke o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 34/19 od 16. maja 2019. godine

Zaključak (o odbacivanju predloga grupe građana broj 014-1/19, grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 6/19 od 25. aprila 2019. godine

Statut grada Čačka

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/19 od 27. februara 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Jagodine za kalendarsku 2017. godinu

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Jagodina)

Odluka o obavljanju limo servisa na teritoriji grada Jagodine

Odluka o taksi prevozu na teritoriji grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 9/19 od 5. aprila 2019. godine

Odluka o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 8/19 od 15. marta 2019. godine

Statut grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 10/19 od 15. aprila 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju visine iznosa neprofitne zakupnine (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/19 od 21. januara 2019. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi mesnih zajednica grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 10/19 od 9. aprila 2019. godine

Odluka o prestanku važenja Odluke o obezbeđivanju prava na pomoć u kući građana i normativima i standardima za obavljanje delatnosti (opština Bojnik)

Odluka o taksi prevozu putnika i limo servisu (grad Leskovac)

"Sl. list grada Loznice", br. 1/19 od 23. januara 2019. godine

Statut grada Loznice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Niša", br. 14/19 od 12. marta 2019. godine

Statut opštine Bela Palanka

"Sl. list grada Novog Sada", br. 24/19 od 22. maja 2019. godine

Odluka o uspostavljanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 9/19 od 5. aprila 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Dečja radost" Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/19 od 19. marta 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Doma zdravlja Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 6/19 od 27. marta 2019. godine

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Vladimirci)

Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Vladimirci

Odluka o šestoj izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Vladimirci

Statut opštine Vladimirci

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/19 od 8. aprila 2019. godine

Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 2/19 od 12. februara 2019. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada (grad Sombor)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Sombora

Odluka o održavanju spoljnih delova zgrada na teritoriji grada Sombora

Odluka o postavljanu spomen ploče Lidiji Kolar

Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade (grad Sombor)

Statut grada Sombora

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u Gradskoj upravi grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/19 od 22. marta 2019. godine

Statut grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 1/19 od 18. januara 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa jednokratne novčane pomoći trudnicama na teritoriji Grada Subotice iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu

Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta Grada za 2019. godinu (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 4/19 od 7. februara 2019. godine

Statut grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 5/19 od 26. marta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva...

Statut grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 9/19 od 10. aprila 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Vladičin Han

"Sl. list grada Vršca", br. 1/19 od 5. marta 2019. godine

Odluka o javnim parkiralištima (grad Vršac)

Statut grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 10/19 od 12. aprila 2019. godine

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu na teritoriji Grada Zaječara

Poslovnik Gradskog veća grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 7/19 od 27. marta 2019. godine

Statut grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 10/19 od 29. marta 2019. godine

Statut opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 14/18 od 29. novembra 2018. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 6/19 od 5. marta 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 27/19 od 17. maja 2019. godine

Ispravka Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 25/19 od 30.04.2019)

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 26/19 od 28. marta 2019. godine

Pravilnik o Integralnom inventaru hemikalija