Trenutno u Ekspertu

Propisa: 158089

Službenih mišljenja: 17912

Sudske prakse: 10432

Modela akata: 957

Obrazaca: 45721

Podzakonskih akata: 118553

Prečišć. tekstova: 35246

Propisa CG: 2343

Propisa R.Srpske: 2867

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 10.07.2024.

Ekspert Internet je ažuriran 10.07.2024. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 58/24

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 7/24

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 3/24

"Sl. list APV" 30/24

"Sl. list grada Beograda" 88/24

"Sl. list grada Bora" 21/24

"Sl. list grada Čačka" 7/24

"Sl. gl. grada Jagodina" 5/24

"Sl. list grada Kikinde" 9/24

"Sl. list grada Kragujevca" 20/24

"Sl. list grada Kraljeva" 21/24

"Sl. list grada Kruševca" 5/24

"Sl. gl. grada Leskovca" 19/24

"Sl. list grada Loznice" 7/24

"Sl. list grada Niša" 61/24

"Sl. list grada Novog Sada" 34/24

"Sl. list grada Pančeva" 12/24

"Sl. gl. grada Požarevca" 4/24

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 9/24

"Sl. list grada Smedereva" 3/24

"Sl. list grada Sombora" 4/24

"Sl. l. gr. Sremska Mitrovica" 8/24

"Sl. list grada Subotice" 10/24

"Sl. list grada Užica" 28/24

"Sl. glasnik grada Valjeva" 13/24

"Sl. glasnik grada Vranja" 14/24

"Sl. list grada Vršca" 3/24

"Sl. list grada Zaječara" 14/24

"Sl. list grada Zrenjanina" 4/24

"Sl. list opština Srema" 12/24

"Sl. list opštine Beočin" 3/24

"Sl. list opštine Inđija" 7/24

"Sl. list opštine Šid" 9/24

"Sl. list CG" 58/24

"Sl. glasnik Republike Srpske" 59/24

"Sl. glasnik BiH" 18/24

"Sl. novine Federacije BiH" 13/24

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 58/24 od 5. jula 2024. godine

Uredba o utvrđivanju Programa podrške jačanju kapaciteta poslodavaca uključenih u dualno obrazovanje u 2024. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture u 2024. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u 2024. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podrške za razvoj preduzetništva žena na selu u 2024. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2024. godini

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za preduzetništvo žena i žena samohranih roditelja u 2024. godini

Uredba o utvrđivanju Programa razvojna šansa - linija za prerađivačku industriju u 2024. godini

Uredba o utvrđivanju programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti lova, ribarstva, proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića u 2024. godini

Pravilnik o postupku vansudskog rešavanja spora pred Regulatornim telom za elektronske komunikacije i poštanske usluge (U PRIMENI: od 1. januara 2025. godine)

Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Odluka o broju sudija porotnika u sudovima

Odluka o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za akademije i visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj ...

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

Odluka o naknadama i nagradama sudija porotnika

Odluka o vrstama deviza u kojima se plaćaju republičke administrativne takse kod diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije i o visini kursa dinara za preračunavanje dinarskih iznosa taksi u devize (U PRIMENI: 1. avgusta 2024. godine)

Rešenje (o upisu u Registar uvoznika srodnih proizvoda "SCANDINOVI" D.O.O. Sremska Kamenica)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-6021/2024)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-6023/2024)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-6026/2024)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-6029/2024)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena usluga u unutrašnjem putničkom saobraćaju

Rešenje o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini (02 broj 013-464/24)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Dejanu Jokiću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Draganu Ristiću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Nebojši Đuriću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Nemanji Majdovu)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Željku Dimitrijeviću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Živku Papazu)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportistkinji Adriani Vilagoš)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportistkinji Angelini Topić)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportistkinji Saški Sokolov)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (treneru Bojanu Iliću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (treneru Đerđi Vilagoš)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (treneru Draganu Markoviću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (treneru Dragutinu Topiću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (treneru Jovanu Đukiću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (treneru Ljubiši Majdovu)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (treneru Oliveri Bajs)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (treneru Vladimiru Pajiću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (treneru Vladimiru Pajiću)

Rešenje o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (05 broj 401-6048/2024)

Rešenje o imenovanju direktora Studentskog centra "Priština" sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici (Dragana Antonijević)

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Instituta za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović" (Jelena Dimitrijević)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja žrtava genocida (Bojan Arbutina)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Smederevska Palanka (dr Vladan Benaković)

Rešenje o izmenama Rešenja o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Namibije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sa sedištem u Beogradu

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Isidora Burić)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu kulture (prof. dr Dejan Antić)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (prof. dr Miroslav Trajanović)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane (Mile Jelić)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Zoran Dimitrijević)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu pravde (Miroslav Panić)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete (Jasmin Hodžić)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike (Stefan Srbljanović)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova (Damjan Jović)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu turizma i omladine (Milena Popović)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine (Goran Đaković)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine (Luka Stojanović)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (dr Stana Božović)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Jovana Joksimović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Šabac (dr Mirjana Vasić Ilić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u Ministarstvu rudarstva i energetike (Milan Macura)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Aleksandar Nišavić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (Goran Pejanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova (Nikolina Milatović Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za harmonizaciju propisa i normativne poslove u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Lela Rudić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za izveštavanje i analitičke poslove u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Zlatko Petrović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za međunarodne odnose, domaću saradnju i projekte u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Gordana Mohorović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za procesuiranje prekršaja u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Miroslav Velimanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za žalbe i izvršenja u oblasti pristupa informacijama u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Slavoljupka Pavlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara - Sektor za zaštitu prava lica i prenos podataka o ličnosti u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Natalija Ćetković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastruktura (Aleksandar Banjac)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra informisanja i telekomunikacija (Goran Đurđević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra informisanja i telekomunikacija (Katarina Tomašević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture (Miodrag Ivanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (dr Marina Soković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (Vladimir Radovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane (Predrag Bandić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane (Siniša Radović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Branislav Pejčić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Dušan Vučković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete (Branislav Cvetković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete (doc. dr Aleksandar Jović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete (dr Saša Stojanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete (Milan Đinđić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete (prof. dr Janko Samardžić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (dr Ljiljana Nikšić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra turizma i omladine (Dunja Đenić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnje i spoljne trgovine (Milena Kovačević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnje i spoljne trgovine (Olivera Jocić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnje i spoljne trgovine (Žarko Malinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju (Biljana Rakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju (Danijel Igrec)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju (Marko Ristić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu (Bojan Bogdanov)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu (dr Siniša Perić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu (Goran Milenković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu (Tijana Nešić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Branko Budimir)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Mila Ćipović Gligorić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Miroslav Gačević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Sanda Šimić Stambolić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog (Biljana Marković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Slađana Marković Stojanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Zoran Martinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Zoran Milošević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine (Tatjana Kaluđerović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine (Vanja Mandić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti šefa Kabineta - Kabinet Poverenika u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Dragoslav Đukić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Vojkan Tomić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane (Nebojša Nikolić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za evropske integracije (Miroslava Đurović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za javna ulaganja (Zoran Dizdarević)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Draga Ljočić", Šabac (Dr Jasmina Stanković)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Studentskog centra "Priština" sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici (Dragana Antonijević)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Marina Vidojević)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Šamšulin Andrej i Černjakova Marija)

Rešenje o razrešenju direktora Muzeja žrtava genocida (Dejan Ristić)

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Instituta za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović" (Aleksandar Dujanović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice "Stefan Visoki", Smederevska Palanka (dr Nikola Ristić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u Ministarstvu rudarstva i energetike (Tatjana Stojanović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture (Radovan Jokić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete (doc. dr Aleksandar Jović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete (dr Saša Stojanović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete (Milutin Đurović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete (prof. dr Elma Elfić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete (prof. dr Mina Zirojević Fatić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete (Srđan Brajović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Jovana Joksimović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju (Milan Cvetkov)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju (prof. dr Sandra Grujičić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju (Tijana Radivojević)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6117/2024)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6168/2024)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6170/2024)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6172/2024)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6174/2024)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-6199/2024)

Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u junu 2024. godine

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Burundi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju (Dragan Županjevac)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Letoniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Stokholmu (Dragan Momčilović)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Burundi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju (Čubrilo Martić)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Letoniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Stokholmu (Jelena Čukić Matić)

Spisak srpskih standarda iz oblasti eko-dizajna za mašine za pranje veša u domaćinstvu i mašine za pranje i sušenje veša u domaćinstvu

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 7/24 od 24. juna 2024. godine

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Juvelir umetničkih predmeta" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Komercijalista" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar konzervacije i restauracije" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar obezbeđenja" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar za mikrobiologiju hrane" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Umetnički keramičar - grnčar" (sa Standardom kvalifikacije)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 3/24 od 21. juna 2024. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o saradnji u sprečavanju i kontroli avijarne influence

Memorandum o razumevanju u oblasti sporta između Ministarstva sporta Republike Srbije i Ministarstva kulture, omladine i sporta Gabonske Republike

Protokol o fitosanitarnim uslovima za izvoz svežih borovnica iz Republike Srbije u Narodnu Republiku Kinu između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine

Protokol o inspekcijskim, karantinskim i sanitarnim zahtevima za izvoz suvih šljiva iz Srbije u Kinu između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine

"Sl. list APV", br. 30/24 od 3. jula 2024. godine

Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o platama, naknadi troškova, otpremnini i drugim primanjima postavljenih i zaposlenih lica u organima Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 88/24 od 1. jula 2024. godine

Odluka o budžetu grada Beograda za 2024. godinu

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda

Odluka o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2024. godini (grad Beograd)

"Sl. list grada Bora", br. 21/24 od 3. juna 2024. godine

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Bora

"Sl. list grada Čačka", br. 7/24 od 26. aprila 2024. godine

Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 5/24 od 5. aprila 2024. godine

Pojedinačni kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Predškolskoj ustanovi "Pionir" u Jagodini

"Sl. list grada Kikinde", br. 9/24 od 8. maja 2024. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju prava na subvenciju - energetski vaučer za plaćanje dela energenata za socijalno ugrožena domaćinstva na teritoriji grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 20/24 od 24. aprila 2024. godine

Odluka o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja grada Kragujevca i opština Batočina, Lapovo, Rača, Knić, Topola i Aranđelovac

"Sl. list grada Kraljeva", br. 21/24 od 28. maja 2024. godine

Obaveštenje (o izvršenom evidentiranju dobra pod prethodnom zaštitom - Manastir Žiča sa zaštićenom okolinom)

"Sl. list grada Kruševca", br. 5/24 od 13. marta 2024. godine

Kadrovski plan Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica i Službe interne revizije grada Kruševca za 2024. godinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 19/24 od 30. aprila 2024. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Medveđa

"Sl. list grada Loznice", br. 7/24 od 29. marta 2024. godine

Odluka o usvajanju Kadrovskog plana organa grada Loznice za 2024. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 61/24 od 5. juna 2024. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javnih nabavki i postupka nabavki na koje se zakon ne primenjuje, direktnih korisnika grada Niša

Izmena Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Pirota

"Sl. list grada Novog Sada", br. 34/24 od 27. juna 2024. godine

Rešenje (o odobravanju drugačijeg završetka radnog vremena ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića u periodu od 24. juna 2024. godine do 29. avgusta 2024. godine, na teritoriji grada Novog Sada)

"Sl. list grada Pančeva", br. 12/24 od 17. maja 2024. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji poslova u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova, odnosno javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji poslova u zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 4/24 od 13. aprila 2024. godine

Statut grada Požarevca (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 9/24 od 12. aprila 2024. godine

Odluka o davanju saglasnosti na tekst Povelje o bratimljenju gradova Celje i Šabac

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/24 od 15. marta 2024. godine

Odluka o minimalnoj visini iznosa troškova za tekuće održavanje zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa troškova za ...

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2024. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 4/24 od 19. aprila 2024. godine

Odluka o podizanju, održavanju, premeštanju i uklanjanju umetničkih dela (grad Sombor)

Odluka o stipendiranju studenata sa teritorije grada Sombora

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/24 od 27. maja 2024. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 10/24 od 27. aprila 2024. godine

Odluka o izmeni Poslovnika o radu Izborne komisije Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 28/24 od 12. juna 2024. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Užica, Republika Srbija i grada Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Užica, Republika Srbija i opštine Pljevlja, Crna Gora

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/24 od 14. juna 2024. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskoj upravi grada Valjeva, zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opštine Osečina i službi interne revizije grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 14/24 od 21. juna 2024. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji"

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o izmeni Pravilnika o uslovima za ostvarivanje, načinu i visini solidarne pomoći kod poslodavca za zaposlene u organima grada Vranja i Gradskoj opštini Vranjska banja

"Sl. list grada Vršca", br. 3/24 od 10. aprila 2024. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Vršca, Službe interne revizije, Službe građanskog branioca - ombudsmana i Gradskog pravobranilaštva grada Vršca za 2024. godinu

"Sl. list grada Zaječara", br. 14/24 od 15. maja 2024. godine

Pravilnik o bližem uređenju planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kao i nabavki društvenih i posebnih usluga i praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama i nabavkama na koje se zakon ne primenjuje

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 4/24 od 5. aprila 2024. godine

Pravilnik o uslovima i načinu za sufinansiranje nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina u 2024. godini

"Sl. list opština Srema", br. 12/24 od 17. maja 2024. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna i druga javna preduzeća Opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 3/24 od 22. aprila 2024. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Pravobranilaštvu i stručnim službama opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 7/24 od 29. aprila 2024. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Inđija

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju javnim parkiralištima (Opština Inđija)

"Sl. list opštine Šid", br. 9/24 od 30. aprila 2024. godine

Odluka o dopuni Odluke o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći deci, učenicima i studentima sa teritorije opštine Šid

"Sl. list CG", br. 58/24 od 18. juna 2024. godine

Odluka o dopuni Poslovnika Vlade Crne Gore

Ispravka Zakona o izmjeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 59/24 od 2. jula 2024. godine

Odluka Ustavnog suda U-50/23 (odnosi se na član 346. Porodičnog zakona)

"Sl. glasnik BiH", br. 18/24 od 15. marta 2024. godine

Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (U PRIMENI: od 24. septembra 2024. godine)

"Sl. novine Federacije BiH", br. 13/24 od 16. februara 2024. godine

Zakon o posebnom Registru lica pravomoćno osuđenih za krivična djela protiv polne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine