Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157376

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10412

Modela akata: 956

Obrazaca: 45598

Podzakonskih akata: 117943

Prečišć. tekstova: 35148

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 10.11.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 10.11.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 123/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 3/22

"Sl. list APV" 45/22

"Sl. list grada Beograda" 96/22

"Sl. list grada Bora" 34/22

"Sl. list grada Čačka" 21/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 15/22

"Sl. list grada Kikinde" 27/22

"Sl. list grada Kragujevca" 30/22

"Sl. list grada Kraljeva" 29/22

"Sl. list grada Kruševca" 15/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 30/22

"Sl. list grada Loznice" 9/22

"Sl. list grada Niša" 104/22

"Sl. list grada Novog Sada" 52/22

"Sl. list grada Pančeva" 28/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 12/22

"Sl. l. grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 7/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 11/22

"Sl. list grada Subotice" 28/22

"Sl. list grada Užica" 35/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 10/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 18/22

"Sl. list grada Vršca" 12/22

"Sl. list grada Zaječara" 34/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 22/22

"Sl. list opština Srema" 28/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 11/22

"Sl. list CG" 120/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 104/22

"Sl. glasnik BiH" 59/22

"Sl. novine Federacije BiH" 64/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 123/22 od 4. novembra 2022. godine

Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Odluka o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Singapuru, Republika Singapur

Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "12. septembar", Bajina Bašta (Dejan Filipović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis", Petrovac na Mlavi (Saša Ranđelović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije "BB TERM", Bajina Bašta (Velimir Radovanović)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija (Kerekeš Jožef)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Emeše Lalić Urban)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Atila Juhas)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu pravde (Mihalj Njilaš)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete (Viček Anamarija)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu sporta (Marko Kešelj)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu turizma i omladine (Uroš Kandić)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za javna ulaganja (Daniel Đivanović)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za javna ulaganja (Miljan Ranđelović)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine (Jakša Robert)

Rešenje o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja (prof. dr Ferenc Vicko)

Rešenje o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Singapuru, Republika Singapur (Kelvin Čeng Ern Li)

Rešenje o postavljenju šefa Kabineta potpredsednika Vlade (Branislav Maričić)

Rešenje o postavljenju šefa Kabineta potpredsednika Vlade (Žarko Mićin)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova (Suzana Bošković Prodanović)

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Pošta Srbije", Beograd

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Suzana Bošković Prodanović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Miljan Ranđelović)

Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u oktobru 2022. godine

Uputstvo za ocenjivanje usklađenosti državne pomoći za istraživanje, razvoj i inovacije

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Centrosinergija d.o.o. Novi Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 123/22)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/22 od 26. oktobra 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Dopuna Kataloga udžbenika za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za drugi razred i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi razred i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 3/22 od 6. jula 2022. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede i agrarne reforme Sirijske Arapske Republike o saradnji u oblasti poljoprivrede

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Indonezije o političkim konsultacijama

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o razmeni iskustava o razvoju i modernizaciji

Memorandum o razumevanju o bilateralnim konsultacijama između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Narodne Republike Bangladeš

Memorandum o razumevanju o političkim konsultacijama između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, saradnje i zajednica Demokratske Republike Sao Tome i Prinsipe

Memorandum o saradnji između Diplomatske akademije "Hose Sesilio del Valje" Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Republike Honduras i Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije o akademskoj saradnji

Okvirni sporazum o saradnji između Republike Srbije i Kneževine Monako

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Okvirnog sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Kneževine Monako

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o graničnim

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima i Aneksa Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i ...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata

"Sl. list APV", br. 45/22 od 26. oktobra 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o postupku pripreme i sadržini Plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine 2022-2030. godine

"Sl. list grada Beograda", br. 96/22 od 26. oktobra 2022. godine

Odluka o dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda

Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu (grad Beograd) (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uniformi i oznakama komunalnih milicionara (grad Beograd)

Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

Odluka o izmenama Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o komunalnom redu (grad Beograd)

Odluka o izmeni Odluke o komunalnoj inspekciji (grad Beograd)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Beograd) (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu

"Sl. list grada Bora", br. 34/22 od 23. septembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora

"Sl. list grada Čačka", br. 21/22 od 21. oktobra 2022. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Čačka (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/22 od 7. oktobra 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 27/22 od 10. oktobra 2022. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2022. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 30/22 od 23. septembra 2022. godine

Zaključak o davanju saglasnosti na Antidiskriminacioni kodeks - kodeks Ravnopravnosti (sa Antidiskriminacionim kodeksom - kodeksom Ravnopravnosti)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 29/22 od 14. oktobra 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 15/22 od 9. jula 2022. godine

Pravilnik o utvrđivanju kategorija osoba sa invaliditetom koje mogu da koriste jedinstvenu invalidsku parking kartu na javnim parkiralištima (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 30/22 od 17. oktobra 2022. godine

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Medveđa (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

"Sl. list grada Loznice", br. 9/22 od 23. septembra 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 104/22 od 21. oktobra 2022. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Niša (Republika Srbija) i grada Bizerte (Republika Tunis)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 52/22 od 26. oktobra 2022. godine

Rešenje o izboru Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i članova Gradskog veća Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 28/22 od 18. oktobra 2022. godine

Odluka (o utvrđivanju cena vode za sve kategorije potrošača i cena otpadne vode za sve kategorije potrošača, JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo)

Odluka o dopuni Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i zidanim garažama grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova, odnosno javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o preradi i distribuciji vode (grad Pančevo)

Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite za teritoriju grada Pančeva

Odluka o promeni cena za usluge parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva (JKP "Higijena" Pančevo)

Odluka o promeni cena za vršenje komunalnih usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada (JKP "Higijena" Pančevo)

Odluka o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode (JKP "Grejanje" Pančevo)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode broj: 10/1015-11 od 26.08.2022. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena", Pančevo, broj: 4460/125-3 od 25.08.2022. godine, o promeni cena za vršenje komunalnih usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena", Pančevo, broj: 4460/125-4, od 25.08.2022. godine, o promeni cena za usluge parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pančevo o utvrđivanju cena vode za sve kategorije potrošača i cena otpadne vode za sve kategorije potrošača broj: 5-1/2 t. 2 od 11.04.2022. god.

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/22 od 11. aprila 2022. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca

Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Toplifikacija" Požarevac

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 12/22 od 24. maja 2022. godine

Pravilnik o koeficijentima za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u organima Grada Šapca

Pravilnik o platama, naknadama plata, naknadama troškova i drugih primanja izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Šapca

Odluka o utvrđivanju minimalnog iznosa naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/22 od 29. juna 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,... (grad Smederevo)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne… (grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 7/22 od 5. oktobra 2022. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima grada Sombora, Službi za budžetsku inspekciju grada Sombora i Pravobranilaštvu grada Sombora

Predlog Odluke za izdavanje saglasnosti o obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP "Energana" Sombor

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP "Energana" Sombor za grejnu sezonu 2022/23. godine

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 11/22 od 18. jula 2022. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 28/22 od 17. oktobra 2022. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 35/22 od 21. jula 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, … (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/22 od 14. septembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu

Odluka o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u gradu Valjevu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 18/22 od 3. oktobra 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Urbanizam i izgradnja grada Vranja" Vranje

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 12/22 od 15. septembra 2022. godine

Odluka o organizaciji Gradske uprave (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 34/22 od 14. oktobra 2022. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 22/22 od 29. septembra 2022. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 28/22 od 10. oktobra 2022. godine

Odluka o organizaciji Opštinske uprave (Srem)

"Sl. list opštine Beočin", br. 10/22 od 9. avgusta 2022. godine

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/22 od 29. avgusta 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom vodovodu (opština Inđija)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Inđija

Rešenje o korišćenju mobilnih telefona u službene svrhe za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 120/22 od 31. oktobra 2022. godine

Odluka o donošenju Statuta Instituta za standardizaciju Crne Gore

Statut Instituta za standardizaciju Crne Gore

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 104/22 od 25. oktobra 2022. godine

Odluka Ustavnog suda broj U-67/21 (odnosi se na Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja vojnih evidencija)

"Sl. glasnik BiH", br. 59/22 od 2. septembra 2022. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

"Sl. novine Federacije BiH", br. 64/22 od 12. avgusta 2022. godine

Zakon o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine