Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 11.05.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 11.05.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 45/16

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 5/16

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/16

"Sl. list APV" 25/16

"Sl. list grada Beograda" 31/16

"Sl. list grada Čačka" 7/16

"Sl. glasnik grada Jagodina" 4/16

"Sl. list grada Kikinde" 3/16

"Sl. list grada Kragujevca" 15/16

"Sl. list grada Kraljeva" 9/16

"Sl. list grada Kruševca" 1/16

"Sl. glasnik grada Leskovca" 8/16

"Sl. list grada Loznice" 1/16

"Sl. list grada Niša" 38/16

"Sl. list grada Novog Sada" 27/16

"Sl. list grada Pančeva" 9/16

"Sl. glasnik grada Požarevca" 2/16

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/16

"Sl. list grada Smedereva" 2/16

"Sl. list grada Sombora" 4/16

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/16

"Sl. list grada Subotice" 27/16

"Sl. list grada Užica" 9/16

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/16

"Sl. list grada Vršca" 4/16

"Sl. list grada Zaječara" 17/16

"Sl. list grada Zrenjanina" 7/16

"Sl. list opština Srema" 9/16

"Sl. list opštine Inđija" 4/16

"Sl. list CG" 27/16

"Sl. glasnik Republike Srpske" 35/16

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 45/16 od 6. maja 2016. godine

Uredba o izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja privrednog razvoja Podrinja u 2016. godini

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu

Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2016. godinu

Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Međuresornog radnog tela za planiranje, praćenje i koordinaciju politika u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja

Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije (datum dospeća 17. maj 2017. godine)

Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda Ravanica d.o.o. Ćuprija

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje predloga Vladi za izbor i sprovođenje modela strateškog razvoja Akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Biljana Ilić)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Danica Marinković)

Odluka o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 1. januar - 31. decembar 2015. godine

Odluka o visini naknade za izdavanje licence, privremene licence i obnavljanje licence za 2016. godinu (Lekarske komore Srbije)

Odluka o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu

Rešenje (o prestanku rada i imenovanju privremenog izvršitelja za područje Višeg suda u Valjevu i Privrednog suda u Valjevu)

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Bali Halfzware")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Bali Mellow")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Bali Rounded Virginia")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Bali White")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-4174/2016)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4197/2016)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4198/2016)

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2015. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2015. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji obračun Fonda solidarnosti za 2015. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o potvrđivanju sporazuma o saradnji i prijateljstvu između grada Beograda, Republika Srbija i grada Berna, Švajcarska Konfederacija

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i grada Kirchheim unter Teck, Savezna Republika Nemačka

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Nacionalni park Đerdap" za 2016. godinu

Rešenje o izmeni Rešenja o ovlašćenju (br. O4-5/2012)

Rešenje o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 20

Rešenje o prestanku rada na položaju generalnog sekretara Stručne službe Zaštitnika građana (Jasminka Jakovljević)

Rešenje o prestanku sudijske funkcije (Bećiri Sehadin)

Rešenje o prestanku sudijske funkcije (Dubravka Šokorac)

Rešenje o prestanku sudijske funkcije (Jelena Milinović)

Rešenje o prestanku sudijske funkcije (Milica Stajčić)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Gudelj (Luka) Branimir-Ante)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Vrabac (Salih) Adin)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-3875/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-3876/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4112/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4194/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4249/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4250/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4251/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4253/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4254/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4255/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4360/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4372/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4424/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4425/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4536/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4537/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4538/2016)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4539/2016)

Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine

Zaključak (predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-339/2016-1)

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/137 od 26. januara 2016. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/283 od 24. februara 2016. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Uredba Komisije (EU) o sprovođenju broj 2016/302 od 25. februara 2016. godine, u vezi sa svrstavanjem određene robe prema Kombinovanoj nomenklaturi

Lista najvažnijih događaja od posebnog značaja za građane u Republici Srbiji

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 5/16 od 5. maja 2016. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/16 od 12. aprila 2016. godine

Međunarodna konvencija o suzbijanju falsifikovanja novca

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva nacionalne ekonomije Mađarske

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Uprave za turizam i antikvitete Emirata Fudžeira

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o osnivanju Nemačko-srpske privredne komore u Beogradu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Amandmana na Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Evropske okvirne konvencije o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Međunarodne konvencije o suzbijanju falsifikovanja novca, sa pratećim protokolom

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije NATO za podršku (NSPO) o saradnji u oblasti logističke podrške

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnoj zaštiti intelektualne svojine tokom bilateralne vojno-tehničke saradnje

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o osnivanju Nemačko- srpske privredne komore u Beogradu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Vlade Republike Mjanmarske Unije koju predstavlja Ministarstvo odbrane o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 25/16 od 22. aprila 2016. godine

Pokrajinska uredba o izmeni Pokrajinske uredbe o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 31/16 od 14. aprila 2016. godine

Odluka o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji Gradske opštine Mladenovac iz budžeta Gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Čačka", br. 7/16 od 23. marta 2016. godine

Kolektivni ugovor JKP "Vodovod" Čačak

Kolektivni ugovor Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak

Kolektivni ugovor Ustanove za fizičku kulturu SC "Mladost", Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 4/16 od 26. februara 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Jagodina

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (na teritoriji grada Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 3/16 od 6. aprila 2016. godine

Odluka o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 15/16 od 27. aprila 2016. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim i posebnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (na teritoriji grada Kragujevca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 9/16 od 17. marta 2016. godine

Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće "Opštinska stambena agencija" Kraljevo ("Službeni list grada Kraljeva", broj 2/2015 od 28.01.2015. godine)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/16 od 2. marta 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - gradu Kruševcu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 8/16 od 6. aprila 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 1/16 od 4. marta 2016. godine

Odluka o dopuni Odluke o održavanju čistoće, javnih i zelenih površina i zaštiti komunalnih objekata (na teritoriji grada Loznice)

"Sl. list grada Niša", br. 38/16 od 14. aprila 2016. godine

Tarifni sistem u Javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša

"Sl. list grada Novog Sada", br. 27/16 od 28. aprila 2016. godine

Odluka o prodajnoj ceni proizvodnje i isporuke toplote za grejanje prostorija i prodajne cene za utrošenu toplotu za pripremu tople potrošne vode (na teritoriji grada Novog Sada)

"Sl. list grada Pančeva", br. 9/16 od 14. aprila 2016. godine

Odluka o dopuni Odluke o davanju na korišćenje zemljišta za privremeno postavljanje montažnih garaža (na teritoriji grada Pančeva)

Odluka o postavljanju pontona na delu obale i vodnog prostora grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/16 od 26. marta 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Statuta Ustanove Centar za kulturu Kostolac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 5/16 od 17. marta 2016. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Koceljeva

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/16 od 1. marta 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave grada Smedereva za 2015. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 4/16 od 31. marta 2016. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju grada Sombora" Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/16 od 31. marta 2016. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone - izvorište regionalnog vodovoda "Istočni Srem" - "Sava 1" u k.o. Jarak grad Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 27/16 od 26. aprila 2016. godine

Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih lica u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 9/16 od 11. aprila 2016. godine

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije "Prvi partizan" Užice - Bela Zemlja - Ljubanje

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2015. godinu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/16 od 9. marta 2016. godine

Poslovnik Gradske izborne komisije Valjevo

"Sl. list grada Vršca", br. 4/16 od 15. aprila 2016. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskom Javnom pravobranilaštvu Grada Vršca

Pravilnik o upravi u Gradskom javnom pravobranilaštvu (grad Vršac)

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskom javnom pravobranilaštvu grada

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o upravi u gradskom javnom pravobranilaštvu (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 17/16 od 19. aprila 2016. godine

Odluka o obrazovanju Službe za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 7/16 od 4. aprila 2016. godine

Odluka o pijačnom redu (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 9/16 od 30. marta 2016. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Agencija za razvoj opštine Pećinci" Pećinci

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Pećinci za 2015. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 4/16 od 28. marta 2016. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (na teritoriji opštine Inđija)

"Sl. list CG", br. 27/16 od 25. aprila 2016. godine

Pravilnik o načinu izdavanja, upotrebe i sadržini faksimila

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju ministarstava koja imaju državne sekretare

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 35/16 od 28. aprila 2016. godine

Pravilnik o načinu i uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci ovlašćenim revizorima

Pravilnik o načinu utvrđivanja minimalnih suma osiguranja za pokriće od rizika nastupanja štete prouzrokovane neodgovarajućim mišljenjem revizora