Trenutno u Ekspertu

Propisa: 124834

Službenih mišljenja: 16297

Sudske prakse: 9266

Modela akata: 845

Obrazaca: 36407

Podzakonskih akata: 92553

Prečišć. tekstova: 28212

Propisa CG: 1833

Propisa R.Srpske: 2231

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 13.01.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 13.01.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 96/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 16/19

"Sl. list APV" 51/19

"Sl. list grada Beograda" 137/19

"Sl. list grada Čačka" 15/19

"Sl. gl. grada Jagodina" 14/19

"Sl. list grada Kikinde" 26/19

"Sl. list grada Kragujevca" 27/19

"Sl. list grada Kraljeva" 32/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 30/19

"Sl. list grada Loznice" 14/19

"Sl. list grada Niša" 44/19

"Sl. list grada Novog Sada" 58/19

"Sl. list grada Pančeva" 32/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 14/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 15/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 22/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 8/19

"Sl. list grada Subotice" 27/19

"Sl. list grada Užica" 32/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 16/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 26/19

"Sl. list grada Vršca" 14/19

"Sl. list grada Zaječara" 28/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 27/19

"Sl. list opština Srema" 32/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 25/19

"Sl. list CG" 73/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 84/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 96/19 od 31. decembra 2019. godine

Uredba o grupaciji Odbrambena industrija Srbije

Pravilnik o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu

Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o izmenama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Pravilnik o izmeni Pravilnika o tehničkim merama i zahtevima koji se odnose na dozvoljene emisione faktore za isparljiva organska jedinjenja koja potiču iz procesa skladištenja i transporta benzina

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora

Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za rad Agencije za privremeno zapošljavanje i polaganje stručnog ispita za rad te agencije

Odluka o izboru predsednika Ustavnog suda (Snežana Marković)

Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine i načinu plaćanja tarifa za usluge iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" (Bojan Ljubisavljević)

Rešenje o imenovanju članova Saveta Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Rešenje o imenovanju članova Saveta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Rešenje o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Kragujevcu

Rešenje o imenovanju direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije (Mirjana Vidarić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Kombrest", Banatski Brestovac (Tatjana Cvetanović)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Omoljica", Omoljica (Marijana Gligorić Ilić)

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vod-kom", Jabuka (Ivana Ivanovski)

Rešenje o imenovanju direktora Veterinarskog specijalističkog instituta "Pančevo" sa sedištem u Pančevu (Slavica Kuša Jelesijević)

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta "Pančevo" sa sedištem u Pančevu

Rešenje o postavljenju na položaj direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde (Dejan Carević)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika ministra pravde (Jelena Deretić)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika ministra pravde (Jovan Ćosić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade (Nebojša Skorić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini (Dragan Vladisavljević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Marko Đurić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javne nabavke (Sandra Damčević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde (dr Mileta Radojević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora (Radovan Mitrašinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde (Vladimir Ćeklić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Ljubinko Sredojević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Slađana Nuhbegović )

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (dr Radomir Tešić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Dejan Đorđević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Zoran Jančić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Duško Marinković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Ljubica Barbulj)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (mr Sonja Lazarević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija (Vesna Strmole)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Marina Miljković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Olivera Durlević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije (Ivan Gerginov)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Branimir Gajić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (dr Dragan Demirović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Filip Šanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja (Ivana Dedić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane (dr Nenad Miloradović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane (Milan Ranković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (prof. dr Irini Reljin)

Rešenje o razrešenju člana i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" u Beogradu

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Informaciono-komunikacione ustanove "Akademska mreža Republike Srbije - AMRES" (Bojan

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" (Tatjana Vukić)

Rešenje o razrešenju članova Saveta Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Rešenje o razrešenju članova Saveta Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Rešenje o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Kragujevcu

Rešenje o razrešenju direktora Veterinarskog specijalističkog instituta "Pančevo" sa sedištem u Pančevu (Vladan Đurković)

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta "Pančevo" sa sedištem u Pančevu

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije (Mirjana Vidarić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde (Dejan Carević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Veselin Milošević)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde (Jelena Deretić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde (Jovan Ćosić)

Rešenje o usklađivanju penzija, vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije, novčanih naknada, naknada pogrebnih troškova i naknada po osnovu invalidnosti od januara 2020. godine

Rešenje o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2020. godini

Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u decembru 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija u 2020. godini

Rešenje o vrednosti opšteg boda od januara 2020. godine

Naredba o izmeni Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja

Ispravka Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Strategija razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020-2025. godine

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - cigara Corrida, uvoznika "Mercata" d.o.o., Novi Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 96/19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - cigara Villa Dominicana, uvoznika "Mercata" d.o.o., Novi Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 96/19)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - cigarilosa, uvoznika "Mercata" d.o.o., Novi Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 96/19)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/19 od 21. oktobra 2019. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u filološkoj gimnaziji

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za obdarene učenike u matematičkoj gimnaziji

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 16/19 od 27. decembra 2019. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta Republike Bugarske o saradnji u oblastima omladine i sporta

Memorandum o razumevanju o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Akademije za diplomatske studije "Mohamed Bin Mubarak Al Kalifa" Kraljevine Bahrein

Memorandum o razumevanju o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Diplomatske akademije Ministarstva za spoljne poslove i mobilnost ljudi Republike Ekvador

Program saradnje u oblasti obrazovanja između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije do 2020. godine

Zajednička deklaracija o uspostavljanju strateškog partnerstva između Republike Srbije i Republike Grčke

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti odbrane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac-Lojane

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju i Administrativnog dogovora za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o uzajamnom priznavanju državno priznatih javnih isprava o stečenom nivou obrazovanja izdatih u Republici Srbiji i Mađarskoj

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Irak o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o zameni i korišćenju vozačkih

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a

"Sl. list APV", br. 51/19 od 4. decembra 2019. godine

Pravilnik o načinu tehničkog održavanja državnih vodnih puteva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Pravilnik o određivanju zimovnika otvorenih za zimovanje domaćih plovila i uslovima za zimovanje, sidrenje i stajanje plovila na državnim vodnim putevima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 137/19 od 27. decembra 2019. godine

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 15/19 od 26. oktobra 2019. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" Čačak

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Umetničke galerije "Nadežda Petrović" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/19 od 15. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 26/19 od 30. oktobra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o boravišnoj taksi (grad Kikinda)

Odluka o obliku i načinu ostvarivanja saradnje Komunalne milicije i inspekcijskih službi grada Kikinde

Odluka o obrazovanju, organizaciji i funkcionisanju Jedinice civilne zaštite opšte namene na teritoriji Grada Kikinde

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 27/19 od 1. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima (grad Kragujevac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (grad Kragujevac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Kragujevca

Odluka o značajnim datumima i praznicima koje Grad Kragujevac obeležava

"Sl. list grada Kraljeva", br. 32/19 od 19. novembra 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji Grada Kraljeva

Zaključak (o davanju saglasnosti na Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Kraljeva)

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 30/19 od 6. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave - Opštini Crna Trava za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 14/19 od 25. oktobra 2019. godine

Ispravka Odluke o mesnim zajednicama (grad Loznica)

"Sl. list grada Niša", br. 44/19 od 13. juna 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora grada Niša za 2017.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Pantelej

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Niška Banja

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske Opštine Pantelej

"Sl. list grada Novog Sada", br. 58/19 od 12. decembra 2019. godine

Ispravka Rešenja o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Novog Sada za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu

"Sl. list grada Pančeva", br. 32/19 od 23. oktobra 2019. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije Kompleksi posebne namene (Celina 11) u Pančevu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za izgradnju dva jednostruka priključna 110 kV dalekovoda za priključenje transformatorske stanice "TS - Pančevo 6" u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 14/19 od 8. oktobra 2019. godine

Statutarna odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Kostolac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 15/19 od 5. avgusta 2019. godine

Izmena kadrovskog plana zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Vladimirci za 2019. godinu

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 22/19 od 13. novembra 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/19 od 19. juna 2019. godine

Kolektivni ugovor za Dom zdravlja Sremska Mitrovica

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim objektima na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o mreži javnih osnovnih škola - prečišćen tekst (grad Sremska Mitrovica)

Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Zaključak (o prihvatanju usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora kod poslodavca - Dom zdravlja Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 27/19 od 10. oktobra 2019. godine

Statut Grada Subotice (prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 32/19 od 20. septembra 2019. godine

Odluka o prenosu udela i osnivačkih prava nad Javnim preduzećem "Aerodrom Ponikve" Užice na Republiku Srbiju

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na građevinskom zemljištu)

Rešenje (o prenosu prava javne svojine Grada Užica u javnu svojinu Republike Srbije, na nepokretnostima)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 16/19 od 4. oktobra 2019. godine

Odluka o dopuni Odluke o dimničarskim uslugama (grad Valjevo)

Odluka o dopuni Odluke o pogrebnoj delatnosti (grad Valjevo)

Odluka o izmenama Metodologije za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja (grad Valjevo)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Odluka o obezbeđivanju javnog osvetljenja (grad Valjevo)

Odluka o određivanju lica nadležnog za overu obračuna sredstava za isplatu zarada zaposlenih u javnim preduzećima čiji je osnivač grad Valjevo, kao i načinu overe obračuna

Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Valjevo)

Odluka o održavanju javnih zelenih površina (grad Valjevo)

Odluka o održavanju ulica i puteva (grad Valjevo)

Odluka o upravljanju javnim parkiralištima (grad Valjevo)

Poslovnik Skupštine grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 26/19 od 13. novembra 2019. godine

Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad odbornika u Skupštini Gradske opštine Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 14/19 od 26. oktobra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 28/19 od 21. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama Poslovnika Gradskog veća grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 27/19 od 1. novembra 2019. godine

Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije iz izvorne nadležnosti grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 32/19 od 1. novembra 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o dodeli stipendija, nagrada i drugih vidova pomoći studentima, učenicima i sportistima sa teritorije Opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Beočin)

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o pribavljanju i raspolaganju stanovima u javnoj svojini opštine Beočin

Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 25/19 od 20. novembra 2019. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Opštinskoj upravi (opština Inđija)

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o naknadama odbornika i članova Opštinskog veća, članova radnih tela Skupštine opštine i radnih tela i komisija koje obrazuje predsednik opštine, Opštinsko veće i načelnik opštinske uprave opštine Inđija

Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu po zonama na teritoriji opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 73/19 od 27. decembra 2019. godine

Zakon o izmjenama Zakona o crnogorskom državljanstvu

Zakon o izmjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 84/19 od 10. oktobra 2019. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici