Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 13.05.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 13.05.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 70/20

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 2/20

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/20

"Sl. list APV" 26/20

"Sl. list grada Beograda" 51/20

"Sl. list grada Čačka" 2/20

"Sl. glasnik grada Jagodina" 8/20

"Sl. list grada Kikinde" 2/20

"Sl. list grada Kragujevca" 2/20

"Sl. list grada Kraljeva" 1/20

"Sl. list grada Kruševca" 16/2/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 2/20

"Sl. list grada Loznice" 4/20

"Sl. list grada Niša" 63/19

"Sl. list grada Novog Sada" 12/20

"Sl. list grada Pančeva" 23/20

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/20

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 30/19

"Sl. list grada Smedereva" 6/19

"Sl. list grada Sombora" 5/20

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/20

"Sl. list grada Subotice" 16/20

"Sl. list grada Užica" 8/20

"Sl. glasnik grada Valjeva" 3/20

"Sl. glasnik grada Vranja" 8/20

"Sl. list grada Vršca" 4/20

"Sl. list grada Zaječara" 32/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 6/20

"Sl. list opština Srema" 9/20

"Sl. list opštine Beočin" 11/19

"Sl. list opštine Inđija" 1/20

"Sl. list CG" 35/20

"Sl. glasnik Republike Srpske" 37/20

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 70/20 od 11. maja 2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor narodnih poslanika

Pravilnik o dopunama Pravilnika o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor odbornika

Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 21. jun 2020. godine (prečišćen tekst)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 2/20 od 9. aprila 2020. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja za klasičnu katoličku gimnaziju

Dopuna Kataloga udžbenika za srednje škole

Katalog udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Katalog udžbenika za prvi razred srednje škole - gimnazija i srednje stručne škole (opšteobrazovni predmeti)

Katalog udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/20 od 5. marta 2020. godine

Zakon o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru ...

Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka

Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine

Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj Gori

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih ...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije,

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

"Sl. list APV", br. 26/20 od 10. maja 2020. godine

Odluka o izmeni Odluke o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 51/20 od 10. maja 2020. godine

Odluka o izmeni Odluke o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradskih opština grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 2/20 od 8. februara 2020. godine

Odluka (o određivanju cene časa usluge pomoć u kući, za 2020. godinu, grad Čačak)

Odluka (o utvrđivanju cene dnevnog smeštaja u Prihvatilištu za žrtve nasilja u porodici i nezbrinuta lica, za korisnike koji žive van teritorije grada Čačka, za 2020. godinu)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/20 od 19. marta 2020. godine

Pravilnik o radu zaposlenih u organima Grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 2/20 od 10. marta 2020. godine

Odluka o lokalnom ombudsmanu grada Kikinde

Kadrovski plan za 2020. godinu (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 2/20 od 30. januara 2020. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 1/20 od 8. januara 2020. godine

Rešenje (o utvrđivanju iznosa jednokratne novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva za kalendarsku 2020. godinu)

"Sl. list grada Kruševca", br. 16/2/19 od 26. decembra 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih i postavljenih lica u Službi mesnih zajednica (grad Kruševac)

Odluka o boravišnoj taksi (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Kruševac)

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu za 2017. godinu

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kruševca, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica, Službe budžetske inspekcije i Službe interne revizije za 2020. godinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/20 od 11. februara 2020. godine

Odluka o dopunama Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Crna Trava

"Sl. list grada Loznice", br. 4/20 od 24. februara 2020. godine

Odluka o izmeni Odluke o finansijskoj podršci bračnim parovima i porodici sa decom na teritoriji grada Loznice

Ispravka tehničke greške u "Službenom listu grada Loznice" broj 19/19 i "Službenom listu grada Loznice" broj 21/19

"Sl. list grada Niša", br. 63/19 od 16. avgusta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Niša

Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Niša

"Sl. list grada Novog Sada", br. 12/20 od 10. aprila 2020. godine

Odluka o načinu plaćanja zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada u toku vanrednog stanja

"Sl. list grada Pančeva", br. 23/20 od 10. aprila 2020. godine

Odluka o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća za prevoz putnika "Autotransport - Pančevo" Pančevo sa Zakonom o javnim preduzećima (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/20 od 11. marta 2020. godine

Odluka o izmenama Odluke o određivanju područja mesnih zajednica i naziva ulica i trgova na području Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 30/19 od 30. decembra 2019. godine

Rešenje o javnim parkiralištima (u gradu Šapcu)

"Sl. list grada Smedereva", br. 6/19 od 27. decembra 2019. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2020. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 5/20 od 6. marta 2020. godine

Odluka o šestim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o šestim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/20 od 16. marta 2020. godine

Rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštine grada Sremska Mitrovica, raspisanih za 26. april 2020. godine

"Sl. list grada Subotice", br. 16/20 od 6. aprila 2020. godine

Odluka (o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u svojini grada Subotice za vreme vanrednog stanja)

"Sl. list grada Užica", br. 8/20 od 2. marta 2020. godine

Pravilnik o dodeli besplatnog sedišta za bebe (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/20 od 27. februara 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva...

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 8/20 od 17. marta 2020. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Surdulica

"Sl. list grada Vršca", br. 4/20 od 29. februara 2020. godine

Odluka o komunalnom inspekcijskom nadzoru (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 32/19 od 25. decembra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 6/20 od 23. marta 2020. godine

Odluka (da se za vreme trajanja vanrednog stanja ne primenjuju st. 2, 3. i 4. člana 17. Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina)

"Sl. list opština Srema", br. 9/20 od 27. marta 2020. godine

Odluka o dopunama Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 11/19 od 27. novembra 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 1/20 od 17. januara 2020. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 35/20 od 21. aprila 2020. godine

Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostavljanja statističkih podataka o obavljanju poslova ustupanja zaposlenih, uslovima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja dozvola za rad agenciji za privremeno ustupanje zaposlenih

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 37/20 od 15. aprila 2020. godine

Uredba sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske