Trenutno u Ekspertu

Propisa: 142219

Službenih mišljenja: 17233

Sudske prakse: 9951

Modela akata: 911

Obrazaca: 41675

Podzakonskih akata: 105949

Prečišć. tekstova: 32161

Propisa CG: 2124

Propisa R.Srpske: 2609

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 13.06.2022.

NOVO: u bloku "Korisni linkovi" (na naslovnoj strani "Ekspert"-a) pod rb. 4. i 5. izdvojen je Spisak međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju i Spisak međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, koje primenjuje Republika Srbija, u kojima se mogu pronaći korisni podaci u vezi sa tim sporazumima/ugovorima. 

 

Ekspert Internet je ažuriran 13.06.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 65/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 4/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/22

"Sl. list APV" 26/22

"Sl. list grada Beograda" 56/22

"Sl. list grada Čačka" 9/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 5/22

"Sl. list grada Kikinde" 11/22

"Sl. list grada Kragujevca" 19/22

"Sl. list grada Kraljeva" 17/22

"Sl. list grada Kruševca" 12/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 14/22

"Sl. list grada Loznice" 1/22

"Sl. list grada Niša" 49/22

"Sl. list grada Novog Sada" 20/22

"Sl. list grada Pančeva" 8/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/22

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 7/22

"Sl. list grada Smedereva" 4/22

"Sl. list grada Sombora" 5/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/22

"Sl. list grada Subotice" 16/22

"Sl. list grada Užica" 22/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 8/22

"Sl. list grada Vršca" 6/22

"Sl. list grada Zaječara" 14/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 11/22

"Sl. list opština Srema" 12/22

"Sl. list opštine Beočin" 21/21

"Sl. list opštine Inđija" 20/21

"Sl. list CG" 56/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 48/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 65/22 od 3. juna 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Doma zdravlja Surčin

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor zdravstva i socijalne zaštite

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Topličke akademije strukovnih studija

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Negotinskog vinogorja

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-020-00-0185/20-11)

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-020-00-0420/21-11)

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-07-00-0608/19-11)

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Os Tobacco African Queen 200 gr")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Os Tobacco Bonnie n Clyde 200 gr")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Os Tobacco Cleopatra 200 gr")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4165/2022)

Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala privrednog društva "Aerodromi Srbije" d.o.o. Niš u Privredno društvo "Aerodrom Trebinje" d.o.o. Trebinje, Republika Srpska

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2022. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva "Gornji Banat" društvo sa ograničenom odgovornošću, Kikinda, za 2022. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu "Koridori Srbije" d.o.o. Beograd

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode" za 2022. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva "Gornji Banat" društvo sa ograničenom odgovornošću, Kikinda za 2021. godinu

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Nataša Milić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike (Petar Ilić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova (Arno Gujon)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalno osiguranje (Zoran Panović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Zoran Damnjanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (Irena Marković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Miljan Čvoro)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Bojan Petrović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Vladan Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu (Daniela Zlatić Šutić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Aleksandar Adamović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Verica Ječmenica)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane (Predrag Bandić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Vasilija Brocić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Vedrana Ilić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dr Aleksandar Jović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (prof. dr Elma Elfić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (prof. dr Gabrijela Grujić Garić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Natalija Luković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Raša Kojčić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Vesna Laković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike (Zoran Pavlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Jagoda Lazarević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Olivera Jocić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu (Goran Milenković)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova (Miroslav Knežević)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Algazali Alja Husejn Hamad)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4387/2022)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-4391/2022)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Peru, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Buenos Ajresu (Jela Baćović)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Peru, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Buenos Ajresu (Zoran Vujić)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika Borolini exclusive d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 65/22)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 4/22 od 5. maja 2022. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava za ostvarivanje nastavnih planova i programa obrazovanja i vaspitanja za stručne predmete za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju...

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Hidrometeorologija

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Ekonomski tehničar" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Operater osnovnih građevinskih radova" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar bezbednosti železničkog saobraćaja" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Tehničar upravljanja železničkim saobraćajem" (sa Standardom kvalifikacije)

Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije "Transportni tehničar u železničkom saobraćaju" (sa Standardom kvalifikacije)

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/22 od 12. aprila 2022. godine

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, međunarodne trgovine, civilnog vazduhoplovstva i dijaspore Svete Lucije o prijateljstvu i zajedničkoj saradnji

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti protokola između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i saradnje Republike Ekvatorijalne Gvineje

Memorandum o razumevanju o uspostavljanju mehanizma političkih konsultacija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i saradnje Republike Ekvatorijalne Gvineje

Opšti sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabona

Sporazum između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o saradnji u oblasti organske proizvodnje i međusobnom priznavanju sertifikata za organske proizv

Sporazum o saradnji između Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Ambasade Republike Francuske u Srbiji i Francuskog instituta u Srbiji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o povezivanju šema elektronske identifikacije građana Zapadnog Balkana

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu

"Sl. list APV", br. 26/22 od 7. juna 2022. godine

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Carska bara" na životnu sredinu

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Obedska bara" na životnu sredinu

Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Carska bara"

Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Obedska bara"

"Sl. list grada Beograda", br. 56/22 od 30. maja 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela skupštine i drugih organa gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Obrenovac- prečišćen tekst

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Gradske opštine Obrenovac

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

"Sl. list grada Čačka", br. 9/22 od 17. maja 2022. godine

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora JKP "Vodovod" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 5/22 od 20. aprila 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Kabinetu gradonačelnika i Službi interne revizije (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pijacama (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pogrebnim delatnostima (grad Jagodina)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o vodovodu i kanalizaciji (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 11/22 od 30. maja 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 19/22 od 3. juna 2022. godine

Odluka o posebnim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 17/22 od 2. juna 2022. godine

Dopuna Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (grad Kraljevo)

Otkaz Kolektivnog ugovora zaposlenih u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 12/22 od 13. maja 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 14/22 od 14. maja 2022. godine

Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Vodovod" Vlasotince

"Sl. list grada Loznice", br. 1/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 49/22 od 31. maja 2022. godine

Odluka o dopunama Odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradu Nišu

Odluka o upravljanju javnim parkiralištima (grad Niš)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 20/22 od 30. maja 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, ter

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode … (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 8/22 od 25. marta 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo

Izmene Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Pančevo

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/22 od 14. februara 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera poboljšanja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u gradu Požarevcu

Poslovnik Gradske izborne komisije u Požarevcu

Poslovnik o radu Komisije za nadzor (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 7/22 od 28. aprila 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih... (grad Šabac)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po Javnom... (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/22 od 5. maja 2022. godine

Strategija upravljanja rizicima grada Smedereva za period od 2022. godine do 2025. godine

"Sl. list grada Sombora", br. 5/22 od 5. maja 2022. godine

Odluka o drugim izmenama Odluke o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora

Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o dodeljivanju isključivih prava za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/22 od 9. februara 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 16/22 od 27. maja 2022. godine

Pravilnik o radu Komisije za realizaciju mera energetske efikasnosti (grad Subotica)

Odluka o cenama prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju (grad Subotica)

Odluka o cenama prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju (grad Subotica)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika i prtljaga u gradskom saobraćaju (grad Subotica)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama prevoza putnika i prtljaga u prigradskom saobraćaju (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 22/22 od 11. maja 2022. godine

Pravilnik o jednokratnim novčanim pomoćima koje se finansiraju iz budžeta grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/22 od 27. maja 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih… (grad Valjevo)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople… (grad Valjevo)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 8/22 od 5. maja 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,…

"Sl. list grada Vršca", br. 6/22 od 26. aprila 2022. godine

Pravilnik o kriterijumima i procedurama za praćenje realizacije i vrednovanje efekata usluga socijalne zaštite u nadležnosti grada Vršca

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi…

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po…

"Sl. list grada Zaječara", br. 14/22 od 27. aprila 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,… (grad Zaječar)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po Javnom… (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 11/22 od 20. maja 2022. godine

Odluka o izgledu uniforme i oznaka, boji i načinu označavanja vozila i plovila i posebnoj opremi komunalne milicije (grad Zrenjanin)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 12/22 od 21. aprila 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (opština Stara Pazova)

"Sl. list opštine Beočin", br. 21/21 od 24. decembra 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Pravobranilaštvu i Stručnim službama opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 20/21 od 30. decembra 2021. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (na teritoriji opštine Inđija)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (opština Inđija)

Odluka o objavljivanju opštih i drugih akata organa opštine Inđija

Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2022. godinu

"Sl. list CG", br. 56/22 od 27. maja 2022. godine

Odluka o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 48/22 od 27. maja 2022. godine

Pravilnik o dostavljanju podataka i generisanju oznake poslovnog prostora i mjesta prometa

Pravilnik o fiskalnom računu

Pravilnik o odobravanju, upotrebi i registru elemenata elektronskih fiskalnih uređaja