Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 15.03.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 15.03.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 20/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 2/23

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/23

"Sl. list APV" 9/23

"Sl. list grada Beograda" 5/23

"Sl. list grada Bora" 5/23

"Sl. list grada Čačka" 1/23

"Sl. glasnik grada Jagodina" 1/23

"Sl. list grada Kikinde" 3/23

"Sl. list grada Kragujevca" 2/23

"Sl. list grada Kraljeva" 3/23

"Sl. list grada Kruševca" 1/23

"Sl. gl. grada Leskovca" 43/22

"Sl. list grada Loznice" 12/22

"Sl. list grada Niša" 9/23

"Sl. list grada Novog Sada" 7/23

"Sl. list grada Pančeva" 1/23

"Sl. gl. grada Požarevca" 21/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 17/22

"Sl. list grada Smedereva" 8/22

"Sl. list grada Sombora" 3/23

"Sl. l. gr. Sremska Mitrovica" 17/22

"Sl. list grada Subotice" 4/23

"Sl. list grada Užica" 59/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 31/22

"Sl. list grada Vršca" 3/23

"Sl. list grada Zaječara" 2/23

"Sl. list grada Zrenjanina" 2/23

"Sl. list opština Srema" 2/23

"Sl. list opštine Beočin" 16/22

"Sl. list opštine Inđija" 1/23

"Sl. list opštine Šid" 36/22

"Sl. list CG" 15/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 16/23

"Sl. glasnik BiH" 12/23

"Sl. novine Federacije BiH" 9/23

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 20/23 od 10. marta 2023. godine

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "KROV 2023"

Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava o usaglašenosti

Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći koja se dodeljuje učesnicima na tržištu koji obavljaju delatnost u železničkom sektoru

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dodacima ishrani (dijetetski suplementi)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Registru hemikalija

Pravilnik o izmenama Pravilnika o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o zaštiti malih investitora

Pravilnik o izmeni Pravilnika o metodama ispitivanja sorte šećerne repe (Beta vulgaris ssp. altissima var. sacharifera Alef.) radi priznavanja sorte

Pravilnik o metodologiji za proračun ušteda energije koje su rezultat sprovedenih mera energetske efikasnosti (U PRIMENI: od 1. januara 2024. godine)

Pravilnik o uslovima za ispitivanje opasnih i štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje

Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Odluka o obrazovanju Komisije za evidentiranje i odobravanje sredstava za nadoknadu razlike u ceni gasa

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu Republike Srbije

Odluka o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-07-00-0438/21-11)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-2031/2023- 1)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-2033/2023)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2007/2023)

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2023. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije" Beograd za 2023. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Zvezdara, grad Beograd, Republika Srbija i opštine Herceg Novi, Crna Gora

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća "Zavod za udžbenike", Beograd za 2023. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma "Stara planina", Knjaževac za 2023.

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Parka prirode "Mokra Gora" d.o.o. za 2023. godinu

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Arhiva Jugoslavije (prof. dr Goran Vasin)

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" (dr Jelena Protić)

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Vranju

Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Ivanjici (Ljilja Đoković)

Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu (Darko Ristić)

Rešenje o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Užicu (Zoran Popović)

Rešenje o imenovanju direktora Muzeja na otvorenom "Staro selo" Sirogojno (Svetlana Ćaldović Šijaković)

Rešenje o imenovanju direktora Muzeja primenjene umetnosti (Biljana Jotić)

Rešenje o imenovanju direktora Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu (Ivana Maraš Jovanović)

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta društvenih nauka u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za fiziku u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za kukuruz "Zemun Polje" u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke "Vinča" u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za političke studije u Beogradu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za voćarstvo, Čačak

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beočin", Beočin (Srđan Stepanov)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Bojan Živković)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Lazar Popović)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu (Daniela Zlatić Šutić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Branko Lakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini (Marko Antić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Snežana Veličković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Ljiljana Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija (Milorad Radišić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Tanja Radukić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova (Nikolina Milatović Popović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova (Olga Milojević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Dejan Zakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (Vladan Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane (Predrag Bandić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova (Luka Čaušić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu (Goran Milenković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije (Sanda Šimić Stambolić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (Stanija Višekruna)

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Užicu (Zoran Popović)

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu (Ivana Maraš Jovanović)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu (Dragana Bećić)

Rešenje o razrešenju direktora Muzeja na otvorenom "Staro selo" Sirogojno (Svetlana Ćaldović Šijaković)

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta društvenih nauka u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za fiziku u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za kukuruz "Zemun Polje" u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za voćarstvo, Čačak

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika, članova i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu

Rešenje o razrešenju predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za političke studije u Beogradu

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti člana i imenovanju člana Privremenog organa opštine Prizren

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Ivanjici (Ljilja Đoković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu (Darko Ristić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja primenjene umetnosti (Biljana Jotić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Bojan Živković)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Lazar Popović)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu (Daniela Zlatić Šutić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke "Vinča" u Beogradu

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Veselin Kočanović)

Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2023. godinu

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 2/23 od 13. marta 2023. godine

Izmene i dopune Kataloga udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Izmene i dopune Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/23 od 3. marta 2023. godine

Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza (usvojenih na Kongresu Svetskog poštanskog saveza u Abidžanu, 26. avgusta 2021. godine)

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno- tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih...

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom priznavanju programa AEO Uprave carina Ministarstva finansija Republike Srbije i Programa za upravljanje kreditima preduzeća ...

"Sl. list APV", br. 9/23 od 23. februara 2023. godine

Odluka o imenovanju generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (Sandra Stojković)

Odluka o prestanku funkcije generalnog sekretara Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine (Nikola Banjac)

"Sl. list grada Beograda", br. 5/23 od 22. februara 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi Grada Beograda - despot Stefan Lazarević

Odluka o prestanku važenja Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju Sportsko-rekreativnog centra na priobalju Dunava, Gradska opština Grocka

Odluka o projektu "Beogradska kartica" (grad Beograd)

Odluka o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta Grada Beograda

"Sl. list grada Bora", br. 5/23 od 23. februara 2023. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o vrednosti boda za obračun zakupnine poslovnog prostora i garaža (grad Bor)

"Sl. list grada Čačka", br. 1/23 od 2. februara 2023. godine

Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2023. godini (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 1/23 od 30. januara 2023. godine

Pravilnik o korišćenju sredstava reprezentacije (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 3/23 od 1. februara 2023. godine

Odluka o izmeni Odluke o odvođenju atmosferskih voda (grad Kikinda)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 2/23 od 10. februara 2023. godine

Odluka o izmenama Odluke o komunalnom redu (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 3/23 od 24. januara 2023. godine

Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći porodici sa troje i više dece sa teritorije grada Kraljeva za 2023. godinu

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/23 od 12. januara 2023. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Službe budžetske inspekcije grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 43/22 od 30. decembra 2022. godine

Odluka o dopunama Odluke o održavanju čistoće na teritoriji grada Leskovca

Odluka o dopunama Odluke o pijacama (grad Leskovac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Istorijskog arhiva u Leskovcu

"Sl. list grada Loznice", br. 12/22 od 27. decembra 2022. godine

Aneks 1 Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 9/23 od 26. januara 2023. godine

Rešenje o određivanju javnih parkirališta na teritoriji Grada Niša

"Sl. list grada Novog Sada", br. 7/23 od 20. februara 2023. godine

Rešenje (o davanju saglasnosti Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve na obrazac cenovnika usluga taksi prevoza)

"Sl. list grada Pančeva", br. 1/23 od 4. januara 2023. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje Severne industrijsko poslovno- proizvodne zone u Pančevu na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije Celina 7 - Luka Dunav, "Green field 2", Stara Utva i Staklara u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 21/22 od 14. decembra 2022. godine

Kolektivni ugovor o dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Usklađeni dinarski iznosi lokalnih komunalnih taksi za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 17/22 od 30. juna 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 8/22 od 26. decembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama grada Smedereva

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za zaposlene u organima grada Smedereva

Kadrovski plan Gradske uprave grada Smedereva za 2023. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 3/23 od 20. januara 2023. godine

Pravilnik o radu Službe za internu reviziju Grada Sombora

Rešenje (o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Službe za internu reviziju grada Sombora)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 17/22 od 23. decembra 2022. godine

Odluka o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Sremska Mitrovica)

Kadrovski plan organa Grada Sremska Mitrovica za 2023. godinu

"Sl. list grada Subotice", br. 4/23 od 10. februara 2023. godine

Pravilnik o budžetskom računovodstvu i računovodstvenim politikama (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 59/22 od 20. decembra 2022. godine

Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Sevojno za 2023. godinu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/22 od 9. decembra 2022. godine

Poslovnik Skupštine grada Valjeva (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 31/22 od 29. decembra 2022. godine

Kadrovski plan za 2023. godinu (opština Bosilegrad)

"Sl. list grada Vršca", br. 3/23 od 1. marta 2023. godine

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave (Grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 2/23 od 31. januara 2023. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 2/23 od 9. januara 2023. godine

Pravilnik o učeničkim i studentskim stipendijama grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 2/23 od 30. januara 2023. godine

Odluka o izgledu uniforme i oznaka, boji i načinu označavanja vozila i plovila i posebnoj opremi komunalne milicije (opština Ruma)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Ruma

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 16/22 od 16. decembra 2022. godine

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Beočin

Kadrovski plan Opštine Beočin i Pravobranilaštva opštine Beočin za 2023. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 1/23 od 12. januara 2023. godine

Pravilnik o bližem uređenju postupka javne nabavke i nabavke (opština Inđija)

"Sl. list opštine Šid", br. 36/22 od 12. decembra 2022. godine

Kadrovski plan Opštinske uprave, Opštinskog pravobranilaštva i stručnih službi opštine Šid za 2023. godinu

"Sl. list CG", br. 15/23 od 8. februara 2023. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 16/23 od 20. februara 2023. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Zakon o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske

Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti

Zakon o standardizaciji u Republici Srpskoj

"Sl. glasnik BiH", br. 12/23 od 24. februara 2023. godine

Ispravka (Odluke o objavi Okvira profesionalnih objava Međunarodne organizacije vrhovnih revizionih institucija - INTOSAI)

"Sl. novine Federacije BiH", br. 9/23 od 8. februara 2023. godine

Uredba o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju