Trenutno u Ekspertu

Propisa: 158089

Službenih mišljenja: 17912

Sudske prakse: 10432

Modela akata: 957

Obrazaca: 45721

Podzakonskih akata: 118553

Prečišć. tekstova: 35246

Propisa CG: 2343

Propisa R.Srpske: 2867

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 16.01.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 16.01.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 1/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 16/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 7/22

"Sl. list APV" 51/22

"Sl. list grada Beograda" 108/22

"Sl. list grada Bora" 40/22

"Sl. list grada Čačka" 24/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 21/22

"Sl. list grada Kikinde" 27/22

"Sl. list grada Kragujevca" 33/22

"Sl. list grada Kraljeva" 33/22

"Sl. list grada Kruševca" 18/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 35/22

"Sl. list grada Loznice" 10/22

"Sl. list grada Niša" 129/22

"Sl. list grada Novog Sada" 67/22

"Sl. list grada Pančeva" 28/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 8/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 12/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 9/22

"Sl. l. gr. Sremska Mitrovica" 13/22

"Sl. list grada Subotice" 34/22

"Sl. list grada Užica" 52/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 20/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 26/22

"Sl. list grada Vršca" 13/22

"Sl. list grada Zaječara" 40/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 28/22

"Sl. list opština Srema" 34/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 15/22

"Sl. list opštine Šid" 27/22

"Sl. list CG" 150/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 132/22

"Sl. glasnik BiH" 2/23

"Sl. novine Federacije BiH" 64/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 1/23 od 6. januara 2023. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sadržini elaborata o energetskoj efikasnosti postrojenja za proizvodnju električne energije, postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, sistema za prenos i distribuciju električne...

Odluka Ustavnog suda IUz-11/2020 (odnosi se na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata)

Odluka o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590

Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Plandište

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Broj 014-46-00-0025/2020-08)

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-020-00-0310/21-11)

Rešenje (Direktora Agencije za sprečavanje korupcije, Broj 014-46-00-0260/20-08)

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "7Days Bluber Eyes T 200 g")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "7Days Cold App 200 g")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "7Days Cold Nordpol 200 g")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "7Days E-Va Gun 200 g")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "7Days Exotic Melocuja 200 g")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "7Days Exotic Tangpeah 200 g")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "7Days Honey Death 200 g")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "7Days Passion On Ice 200 g")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "7Days Poppy 200 g")

Rešenje (o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Days Green Slip 200 g")

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalne delatnosti zoohigijene "Zoohigijena Ćuprija", Ćuprija (Goran

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara", Valjevo (Ivan Beljić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Komunalne službe", Požarevac (Marko Marjanović)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Jedinstvo", Bojnik (Dragan Ljubisavljević)

Lista akata o izdavanju, suspenziji ili stavljanju van snage operativnih dozvola u 2022. godini

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 16/22 od 30. decembra 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 7/22 od 28. decembra 2022. godine

Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zakon o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zakon o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Zakon o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o saradnji između Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Instituta za diplomatske studije Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Države Libije

"Sl. list APV", br. 51/22 od 30. novembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o Upravi za zajedničke poslove pokrajinskih organa

Odluka o prestanku rada Službe za budžetsku inspekciju Autonomne pokrajine Vojvodine

"Sl. list grada Beograda", br. 108/22 od 26. decembra 2022. godine

Odluka o budžetu grada Beograda za 2023. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu (grad Beograd)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Odluka o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2023. godini (grad Beograd)

Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

"Sl. list grada Bora", br. 40/22 od 28. novembra 2022. godine

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža (grad Bor)

Odluka o dodeli stambene podrške (grad Bor)

Odluka o izmeni Odluke o kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Bora

"Sl. list grada Čačka", br. 24/22 od 30. novembra 2022. godine

Rešenje o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2022. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni (grad Čačak)

Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Čačka za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 21/22 od 16. decembra 2022. godine

Odluka o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2023. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj podršci porodicama u 2023. godini (grad Jagodina)

Odluka o finansijskoj pomoći u slučaju smrti u 2023. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Jagodine

Odluka o izmenama Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Jagodina)

Odluka o izmenama Odluke o pijacama (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 27/22 od 10. oktobra 2022. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2022. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 33/22 od 4. novembra 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o Gradskom pravobranilaštvu grada Kragujevca

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Centra za razvoj usluga socijalne zaštite "Kneginja Ljubica" Kragujevac

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac

Odluka o određivanju maksimalne spratnosti objekata u postupku ozakonjenja (grad Kragujevac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 33/22 od 30. novembra 2022. godine

Kolektivni ugovor zaposlenih u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju grada Kraljeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju kioska na javnim površinama grada Kraljeva

Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Kraljeva

Odluka o izmeni Odluke o Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva

Odluka o pomoći detetu i učeniku sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (grad Kraljevo)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 18/22 od 10. novembra 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Službi mesnih zajednica, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 35/22 od 24. novembra 2022. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Leskovac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Leskovca

Kadrovski plan Gradske uprave grada Leskovca za 2023. godinu

Kadrovski plan Gradskog pravobranilaštva grada Leskovca za 2023. godinu

"Sl. list grada Loznice", br. 10/22 od 24. oktobra 2022. godine

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 129/22 od 8. decembra 2022. godine

Odluka o utvrđivanju cena parkiranja i uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (JKP "Parking-servis" - Niš)

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena parkiranja i uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila, JKP "Parking-servis" - Niš)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 67/22 od 30. decembra 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju broja učenika i studenata koji ostvaruju pravo na pomoć u školovanju i nominalni iznos pomoći za 2023. godinu (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju cene časa usluge pomoći u kući (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju cene usluge Dnevnog boravka za stara i odrasla lica, u mesečnom iznosu po korisniku (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju iznosa novčane pomoći za prvo dete, novčane pomoći za trojke, novogodišnje novčane pomoći, novogodišnjeg poklona i novčanog poklona povodom dana grada, za 2023. godinu (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 28/22 od 18. oktobra 2022. godine

Odluka (o utvrđivanju cena vode za sve kategorije potrošača i cena otpadne vode za sve kategorije potrošača, JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo)

Odluka o dopuni Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i zidanim garažama grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova, odnosno javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o preradi i distribuciji vode (grad Pančevo)

Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite za teritoriju grada Pančeva

Odluka o promeni cena za usluge parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva (JKP "Higijena" Pančevo)

Odluka o promeni cena za vršenje komunalnih usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada (JKP "Higijena" Pančevo)

Odluka o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode (JKP "Grejanje" Pančevo)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode broj: 10/1015-11 od 26.08.2022. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena", Pančevo, broj: 4460/125-3 od 25.08.2022. godine, o promeni cena za vršenje komunalnih usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena", Pančevo, broj: 4460/125-4, od 25.08.2022. godine, o promeni cena za usluge parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pančevo o utvrđivanju cena vode za sve kategorije potrošača i cena otpadne vode za sve kategorije potrošača broj: 5-1/2 t. 2 od 11.04.2022. god.

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/22 od 15. juna 2022. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 12/22 od 24. maja 2022. godine

Pravilnik o koeficijentima za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u organima Grada Šapca

Pravilnik o platama, naknadama plata, naknadama troškova i drugih primanja izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Šapca

Odluka o utvrđivanju minimalnog iznosa naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/22 od 29. juna 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,... (grad Smederevo)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne… (grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 9/22 od 23. novembra 2022. godine

Odluka o osnivanju Službe za internu reviziju grada Sombora

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju Grada Sombora

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu (grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 13/22 od 30. avgusta 2022. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 34/22 od 1. decembra 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom (na teritoriji Grada Subotice)

"Sl. list grada Užica", br. 52/22 od 24. novembra 2022. godine

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 20/22 od 9. decembra 2022. godine

Poslovnik Skupštine grada Valjeva (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 26/22 od 14. decembra 2022. godine

Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave u Gradskoj opštini Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 13/22 od 29. oktobra 2022. godine

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, …

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu …

Odluka o javnom vodosnabdevanju (grad Vršac)

Odluka o usvajanju Cenovnika toplotne energije (grad Vršac)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Vršca

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora JKP "Drugi oktobar" Vršac o usvajanju Cenovnika toplotne energije

"Sl. list grada Zaječara", br. 40/22 od 28. novembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zaječara

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada Savetnika za zaštitu prava pacijenata (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 28/22 od 30. novembra 2022. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu …

"Sl. list opština Srema", br. 34/22 od 22. novembra 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Ruma

Odluka o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 10/22 od 9. avgusta 2022. godine

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 15/22 od 7. novembra 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list opštine Šid", br. 27/22 od 31. avgusta 2022. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima opštine Šid

"Sl. list CG", br. 150/22 od 30. decembra 2022. godine

Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost

Opšti kolektivni ugovor

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 132/22 od 30. decembra 2022. godine

Zakon o metrologiji u Republici Srpskoj

Zakon o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj

"Sl. glasnik BiH", br. 2/23 od 10. januara 2023. godine

Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama

"Sl. novine Federacije BiH", br. 64/22 od 12. avgusta 2022. godine

Zakon o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine