Trenutno u Ekspertu

Propisa: 125414

Službenih mišljenja: 16348

Sudske prakse: 9303

Modela akata: 849

Obrazaca: 36637

Podzakonskih akata: 93021

Prečišć. tekstova: 28309

Propisa CG: 1845

Propisa R.Srpske: 2235

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 16.10.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 16.10.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 73/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 14/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 10/19

"Sl. list APV" 40/19

"Sl. list grada Beograda" 82/19

"Sl. list grada Čačka" 13/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 11/19

"Sl. list grada Kikinde" 22/19

"Sl. list grada Kragujevca" 24/19

"Sl. list grada Kraljeva" 24/19

"Sl. list grada Kruševca" 10/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 24/19

"Sl. list grada Loznice" 11/19

"Sl. list grada Niša" 24/19

"Sl. list grada Novog Sada" 43/19

"Sl. list grada Pančeva" 26/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 9/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 11/19

"Sl. list grada Smedereva" 3/19

"Sl. list grada Sombora" 10/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 6/19

"Sl. list grada Subotice" 21/19

"Sl. list grada Užica" 22/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 11/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 21/19

"Sl. list grada Vršca" 10/19

"Sl. list grada Zaječara" 18/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 18/19

"Sl. list opština Srema" 26/19

"Sl. list opštine Beočin" 6/19

"Sl. list opštine Inđija" 18/19

"Sl. list CG" 55/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 68/19

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 73/19 od 11. oktobra 2019. godine

Zakon o alternativnim investicionim fondovima (U PRIMENI: od 20. aprila 2020. godine)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita

Zakon o kontroli državne pomoći (U PRIMENI: od 1. januara 2020. godine)

Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (U PRIMENI: od 20. aprila 2020. godine)

Zakon o računovodstvu (U PRIMENI: od 1. januara 2020. godine)

Zakon o reviziji (U PRIMENI: od 1. januara 2020. godine)

Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta

Pravilnik o dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite

Pravilnik o izmenama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnik o medicinskim kriterijumima, načinu i uslovima za utvrđivanje smrti

Pravilnik o načinu obeležavanja i čuvanja podataka, vođenju dokumentacije i obezbeđenju sledljivosti svih pribavljenih, dobijenih, presađenih i neiskorišćenih ljudskih organa

Pravilnik o načinu pakovanja, označavanja i prevoza ljudskih organa

Pravilnik o republičkoj listi čekanja

Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca pristanka živog davaoca ljudskog organa i sadržaju obrasca opoziva pristanka živog davaoca ljudskog organa

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za biogoriva i biotečnosti (U PRIMENI: od 1. januara 2020. godine)

Odluka (Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje 08/2 broj 022.1-1/56)

Odluka o izmeni Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre

Rešenje (o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti - Sektor za unapređenje ravnopravnosti, Sanja Stanković)

Rešenje o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u septembru 2019. godine

Rešenje o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za oktobar, novembar i decembar 2019. godine

Indeksi potrošačkih cena za septembar 2019. godine

Program za razvoj elektronske trgovine u Republici Srbiji za period 2019-2020. godine

Zaključak (predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-776/2019-1)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 14/19 od 26. septembra 2019. godine

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada ostalo - lične usluge

Dopuna Kataloga Udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 10/19 od 6. septembra 2019. godine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju građana Republike Srbije u Republici Sloveniji

Administrativni sporazum u oblasti reforme javne uprave, upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja u javnoj upravi između ministra državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i ministra za poslove javne uprave i javne račune ...

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti biljnog karantina

Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti visokog obrazovanja između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Saveta za visoko obrazovanje Republike Turske

Memorandum o saradnji (između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ambasade Francuske u Srbiji i Francuskog instituta u Srbiji)

Memorandum o saradnji između Ministarstva pravde Republike Srbije, Javnobeležničke komore Srbije i Visokog saveta javnog beležništva Republike Francuske

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o uzajamnom priznavanju državno priznatih javnih isprava o stečenom nivou obrazovanja izdatih u Republici Srbiji i Mađarskoj

Sporazum o saradnji u oblasti nastave francuskog jezika u obrazovno-vaspitnim ustanovama Republike Srbije

Sporazum o zajedničkim aktivnostima u oblasti osiguranja kvaliteta i priznavanju akreditacija u visokom obrazovanju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Dominikanske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o ukidanju viza na diplomatske i službene pasoše

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, zvaničnih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Surinama o oslobađanju od obaveze pribavljanja viza za nosioce običnih, diplomatskih, službenih i zvaničnih/specijalnih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) - Tabanovce...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju

"Sl. list APV", br. 40/19 od 18. septembra 2019. godine

Pravilnik o upravi u Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni i dopuni Pokrajinske skupštinske odluke o organizovanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad

Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim administrativnim taksama

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 82/19 od 25. septembra 2019. godine

Odluka o ceni za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda (grad Beograd)

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Mladenovac

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Mladenovac

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija"

"Sl. list grada Čačka", br. 13/19 od 13. septembra 2019. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Komunalac" Čačak

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Dom kulture Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis", Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Međuopštinski istorijski arhiv za grad Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Narodni muzej Čačak)

Kolektivni ugovor kod poslodavca (Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 11/19 od 26. jula 2019. godine

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom i održavanju čistoće na površinama javne namene (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 22/19 od 4. septembra 2019. godine

Pravilnik o načinu razvrstavanja i evidenciji osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala u Gradskoj upravi grada Kikinde i indirektnih korisnika budžetskih sredstava

"Sl. list grada Kragujevca", br. 24/19 od 13. septembra 2019. godine

Odluka o boravišnoj taksi (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 24/19 od 23. avgusta 2019. godine

Aneks Kolektivnog ugovora zaposlenih u organima, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/19 od 22. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine grada Kruševca (Prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 24/19 od 7. septembra 2019. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Leskovca

"Sl. list grada Loznice", br. 11/19 od 9. avgusta 2019. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 24/19 od 2. aprila 2019. godine

Odluka o gradskim administrativnim taksama (grad Pirot)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 43/19 od 17. septembra 2019. godine

Odluka o davanju stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u neprofitni zakup kao vid stambene podrške

Odluka o dodeli stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške (grad Novi Sad)

Odluka o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2019/2020. godinu

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije "Gradsko zelenilo" u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Novi Sad)

Odluka o mreži javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji Grada Novog Sada

Odluka o pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške (grad Novi Sad)

Odluka o postavljanju spomen-ploče Jelici Belović Bernadžikovskoj u Novom Sadu

"Sl. list grada Pančeva", br. 26/19 od 12. septembra 2019. godine

Odluka o izmenama Poslovnika Gradskog veća grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 9/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o upravljanju, zaštiti i održavanju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 11/19 od 26. juna 2019. godine

Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za krajnje kupce (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/19 od 24. juna 2019. godine

Pravilnik o utvrđivanju javnog interesa u gradu Smederevu

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Smederevo

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Gradsko stambeno, Smederevo

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Smederevska tvrđava" Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja Smederevo

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Grejanje Smederevo, Smederevo

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Urbanizam Smederevo, Smederevo

Odluka o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o merama za zaštitu stanovništva od buke i određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o rasporedu radnog vremena u oblasti prometa na malo, ugostiteljstva, zanatstva i drugih uslužnih delatnosti u gradu Smederevu

"Sl. list grada Sombora", br. 10/19 od 19. juna 2019. godine

Pravilnik o obavezi članova konkursnih komisija za davanje izjave da nisu u sukobu interesa (grad Sombor)

Rešenje o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora u školskoj 2019/2020. godini

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/19 od 10. maja 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 21/19 od 1. jula 2019. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Subotice (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 22/19 od 25. juna 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu grada Užica za 2019. godinu

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/19 od 19. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 21/19 od 26. avgusta 2019. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Vranja, Republika Srbija i opštine Brod, Republika Srpska

"Sl. list grada Vršca", br. 10/19 od 23. jula 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene (grad Vršac)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 18/19 od 5. septembra 2019. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 18/19 od 26. juna 2019. godine

Odluka o dopunama Odluke o parkiranju vozila (grad Zrenjanin)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Zrenjanina

Odluka o upravljanju grobljima, sahranjivanju i vršenju pogrebnih delatnosti (grad Zrenjanin)

"Sl. list opština Srema", br. 26/19 od 31. jula 2019. godine

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja rizicima u radu organa opštine Stara Pazova za period od 2019-2021. godine (sa Strategijom)

"Sl. list opštine Beočin", br. 6/19 od 17. maja 2019. godine

Odluka o komunalnim delatnostima (opština Beočin)

Odluka o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 18/19 od 22. jula 2019. godine

Odluka o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata (opština Inđija)

Odluka o zboru građana (opština Inđija)

"Sl. list CG", br. 55/19 od 27. septembra 2019. godine

Odluka o izmjenama Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 68/19 od 19. avgusta 2019. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva