Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156096

Službenih mišljenja: 17820

Sudske prakse: 10366

Modela akata: 951

Obrazaca: 45386

Podzakonskih akata: 116887

Prečišć. tekstova: 34947

Propisa CG: 2308

Propisa R.Srpske: 2842

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 16.11.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 16.11.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 125/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 15/22

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 4/22

"Sl. list APV" 45/22

"Sl. list grada Beograda" 96/22

"Sl. list grada Bora" 34/22

"Sl. list grada Čačka" 21/22

"Sl. gl. grada Jagodina" 15/22

"Sl. list grada Kikinde" 27/22

"Sl. list grada Kragujevca" 30/22

"Sl. list grada Kraljeva" 29/22

"Sl. list grada Kruševca" 15/22

"Sl. gl. grada Leskovca" 30/22

"Sl. list grada Loznice" 9/22

"Sl. list grada Niša" 104/22

"Sl. list grada Novog Sada" 52/22

"Sl. list grada Pančeva" 28/22

"Sl. gl. grada Požarevca" 5/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 12/22

"Sl. list grada Smedereva" 5/22

"Sl. list grada Sombora" 7/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 11/22

"Sl. list grada Subotice" 28/22

"Sl. list grada Užica" 35/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 10/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 18/22

"Sl. list grada Vršca" 12/22

"Sl. list grada Zaječara" 34/22

"Sl. list grada Zrenjanina" 22/22

"Sl. list opština Srema" 28/22

"Sl. list opštine Beočin" 10/22

"Sl. list opštine Inđija" 11/22

"Sl. list CG" 120/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 104/22

"Sl. glasnik BiH" 59/22

"Sl. novine Federacije BiH" 64/22

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 125/22 od 12. novembra 2022. godine

Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu

Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu

Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (RS broj 28)

Odluka o imenovanju zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izboru potpredsednika Narodne skupštine (Vojislav Mihailović)

Odluka o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (RS broj 23)

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (RS broj 24)

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (RS broj 25)

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (RS broj 26)

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (RS broj 29)

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (RS broj 30)

Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama

Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (RS broj 27)

Odluka o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 15/22 od 26. oktobra 2022. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada ostalo - lične usluge

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Tekstilstvo i kožarstvo

Pravilnik o izmeni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Dopuna Kataloga udžbenika za četvrti i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za drugi i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za drugi razred i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za prvi razred i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Dopuna Kataloga udžbenika za treći i sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 4/22 od 14. novembra 2022. godine

Opšti sporazum o saradnji između Republike Srbije i Republike Burundi

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomsko-tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o sprovođenju zajedničkih policijskih patrola

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Opšteg sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Republike Burundi

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o pograničnom

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipar o saradnji u oblasti zaštite od katastrofa

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske

"Sl. list APV", br. 45/22 od 26. oktobra 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o postupku pripreme i sadržini Plana razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine 2022-2030. godine

"Sl. list grada Beograda", br. 96/22 od 26. oktobra 2022. godine

Odluka o dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda

Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu (grad Beograd) (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uniformi i oznakama komunalnih milicionara (grad Beograd)

Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

Odluka o izmenama Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

Odluka o izmenama Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Beogradu

Odluka o izmeni i dopunama Odluke o komunalnom redu (grad Beograd)

Odluka o izmeni Odluke o komunalnoj inspekciji (grad Beograd)

Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Beograd) (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu

"Sl. list grada Bora", br. 34/22 od 23. septembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora

"Sl. list grada Čačka", br. 21/22 od 21. oktobra 2022. godine

Poslovnik o radu Skupštine grada Čačka (prečišćen tekst)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/22 od 7. oktobra 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 27/22 od 10. oktobra 2022. godine

Kadrovski plan Gradske uprave grada Kikinde za 2022. godinu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 30/22 od 23. septembra 2022. godine

Zaključak o davanju saglasnosti na Antidiskriminacioni kodeks - kodeks Ravnopravnosti (sa Antidiskriminacionim kodeksom - kodeksom Ravnopravnosti)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 29/22 od 14. oktobra 2022. godine

Odluka o izmenama Odluke o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 15/22 od 9. jula 2022. godine

Pravilnik o utvrđivanju kategorija osoba sa invaliditetom koje mogu da koriste jedinstvenu invalidsku parking kartu na javnim parkiralištima (grad Kruševac)

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 30/22 od 17. oktobra 2022. godine

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Medveđa (U PRIMENI: od 1. januara 2023. godine)

"Sl. list grada Loznice", br. 9/22 od 23. septembra 2022. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 104/22 od 21. oktobra 2022. godine

Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Niša (Republika Srbija) i grada Bizerte (Republika Tunis)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 52/22 od 26. oktobra 2022. godine

Rešenje o izboru Gradonačelnika, zamenika Gradonačelnika i članova Gradskog veća Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 28/22 od 18. oktobra 2022. godine

Odluka (o utvrđivanju cena vode za sve kategorije potrošača i cena otpadne vode za sve kategorije potrošača, JKP "Vodovod i kanalizacija" Pančevo)

Odluka o dopuni Odluke o poslovnom, magacinskom prostoru i zidanim garažama grada Pančeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu grada Pančeva

Odluka o izmenama Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova, odnosno javnih ustanova koje obavljaju delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja na teritoriji grada Pančeva

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o preradi i distribuciji vode (grad Pančevo)

Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite za teritoriju grada Pančeva

Odluka o promeni cena za usluge parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva (JKP "Higijena" Pančevo)

Odluka o promeni cena za vršenje komunalnih usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada (JKP "Higijena" Pančevo)

Odluka o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode (JKP "Grejanje" Pančevo)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Grejanje" Pančevo o utvrđivanju cene grejanja i sanitarne tople vode broj: 10/1015-11 od 26.08.2022. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena", Pančevo, broj: 4460/125-3 od 25.08.2022. godine, o promeni cena za vršenje komunalnih usluga sakupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena", Pančevo, broj: 4460/125-4, od 25.08.2022. godine, o promeni cena za usluge parkiranja na posebnim parkiralištima na teritoriji grada Pančeva

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Pančevo o utvrđivanju cena vode za sve kategorije potrošača i cena otpadne vode za sve kategorije potrošača broj: 5-1/2 t. 2 od 11.04.2022. god.

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 5/22 od 11. aprila 2022. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca

Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Toplifikacija" Požarevac

Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Požarevac

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 12/22 od 24. maja 2022. godine

Pravilnik o koeficijentima za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u organima Grada Šapca

Pravilnik o platama, naknadama plata, naknadama troškova i drugih primanja izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Šapca

Odluka o utvrđivanju minimalnog iznosa naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Šapca

"Sl. list grada Smedereva", br. 5/22 od 29. juna 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara,... (grad Smederevo)

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne… (grad Smederevo)

"Sl. list grada Sombora", br. 7/22 od 5. oktobra 2022. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u organima grada Sombora, Službi za budžetsku inspekciju grada Sombora i Pravobranilaštvu grada Sombora

Predlog Odluke za izdavanje saglasnosti o obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP "Energana" Sombor

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP "Energana" Sombor za grejnu sezonu 2022/23. godine

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 11/22 od 18. jula 2022. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 28/22 od 17. oktobra 2022. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Gradskoj upravi Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 35/22 od 21. jula 2022. godine

Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, … (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 10/22 od 14. septembra 2022. godine

Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu

Odluka o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u gradu Valjevu

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 18/22 od 3. oktobra 2022. godine

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Urbanizam i izgradnja grada Vranja" Vranje

Odluka o promeni Statuta Gradske opštine Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 12/22 od 15. septembra 2022. godine

Odluka o organizaciji Gradske uprave (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 34/22 od 14. oktobra 2022. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 22/22 od 29. septembra 2022. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 28/22 od 10. oktobra 2022. godine

Odluka o organizaciji Opštinske uprave (Srem)

"Sl. list opštine Beočin", br. 10/22 od 9. avgusta 2022. godine

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 11/22 od 29. avgusta 2022. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom vodovodu (opština Inđija)

Odluka o izmenama i dopunama Statuta opštine Inđija

Rešenje o korišćenju mobilnih telefona u službene svrhe za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 120/22 od 31. oktobra 2022. godine

Odluka o donošenju Statuta Instituta za standardizaciju Crne Gore

Statut Instituta za standardizaciju Crne Gore

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 104/22 od 25. oktobra 2022. godine

Odluka Ustavnog suda broj U-67/21 (odnosi se na Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja vojnih evidencija)

"Sl. glasnik BiH", br. 59/22 od 2. septembra 2022. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

"Sl. novine Federacije BiH", br. 64/22 od 12. avgusta 2022. godine

Zakon o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine