Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 17.05.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 17.05.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 48/21

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/21

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 9/21

"Sl. list APV" 18/21

"Sl. list grada Beograda" 25/21

"Sl. list grada Čačka" 7/21

"Sl. gl. grada Jagodina" 9/21

"Sl. list grada Kikinde" 6/21

"Sl. list grada Kragujevca" 7/21

"Sl. list grada Kraljeva" 15/21

"Sl. list grada Kruševca" 4/21

"Sl. gl. grada Leskovca" 10/21

"Sl. list grada Loznice" 1/21

"Sl. list grada Niša" 30/21

"Sl. list grada Novog Sada" 17/21

"Sl. list grada Pančeva" 9/21

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/21

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 2/21

"Sl. list grada Smedereva" 1/21

"Sl. list grada Sombora" 5/21

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 5/21

"Sl. list grada Subotice" 11/21

"Sl. list grada Užica" 6/21

"Sl. glasnik grada Valjeva" 8/21

"Sl. glasnik grada Vranja" 5/21

"Sl. list grada Vršca" 3/21

"Sl. list grada Zaječara" 9/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/21

"Sl. list opština Srema" 6/21

"Sl. list opštine Beočin" 34/20

"Sl. list opštine Inđija" 1/21

"Sl. list CG" 46/21

"Sl. glasnik Republike Srpske" 32/21

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 48/21 od 13. maja 2021. godine

Uredba o dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2021. godini

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Pravilnik o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva

Odluka (o prestanku funkcije zamenika javnog tužioca, Radoslav Nedeljković)

Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo

Odluka o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

Odluka o obrazovanju Radne grupe za razvoj i uspostavljanje elektronskog sistema eAgrar

Odluka o obrazovanju Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke "Doing Business"

Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu (Milica Živojinović)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4132/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4136/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-4133/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-4134/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti - 05 broj 465-4139/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4129/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4131/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4135/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4137/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4138/2021)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-4248/2021)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Inđija, Republika Srbija i grada Prijedor, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog društva "Bačka" društvo s ograničenom odgovornošću, Vrbas za 2021.

Statut Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Uputstvo o izmeni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19

Uputstvo za izradu i sprovođenje plana integriteta (prečišćen tekst)

Indeksi potrošačkih cena za april 2021. godine

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina - rezani duvan, uvoznika Yala Habibi d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 48/21)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/21 od 13. aprila 2021. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Pravilnik o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj

Pravilnik o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Geodezija i građevinarstvo

Pravilnik o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu

Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju stručnog saradnika u predškolskoj ustanovi i njegovog profesionalnog razvoja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 9/21 od 10. maja 2021. godine

Zakon o potvrđivanju Protokola za izmenu i dopunu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o naučnoj i tehnološkoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja

Zakon o potvrđivanju Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka

"Sl. list APV", br. 18/21 od 14. aprila 2021. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2020/2021. godinu

"Sl. list grada Beograda", br. 25/21 od 16. aprila 2021. godine

Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Strategije razvoja sistema javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda za period do 2033. godine sa presekom 2027. godine

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u martu 2021. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Čačka", br. 7/21 od 3. aprila 2021. godine

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Čačak)

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Čačku

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 9/21 od 1. aprila 2021. godine

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti u 2021. godini (grad Jagodina)

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 6/21 od 30. marta 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kikinde

Odluka o zaštiti poljoprivrednih imanja na teritoriji grada Kikinde

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Gradu Kikindi

"Sl. list grada Kragujevca", br. 7/21 od 26. marta 2021. godine

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 15/21 od 27. aprila 2021. godine

Otkaz Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća "Pijaca" Kraljevo

"Sl. list grada Kruševca", br. 4/21 od 20. marta 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 10/21 od 30. marta 2021. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Vlasotince

Odluka o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji opštine Vlasotince

"Sl. list grada Loznice", br. 1/21 od 30. marta 2021. godine

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Loznici

"Sl. list grada Niša", br. 30/21 od 15. aprila 2021. godine

Odluka o cenama usluge sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada

Rešenje (o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Mediana" Niš o cenama usluge sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 17/21 od 26. aprila 2021. godine

Odluka o pokretanju postupka za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće

Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2021. godinu (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 9/21 od 22. marta 2021. godine

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Glogonj na životnu

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Starčevo na životnu

Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije za područje Severne industrijsko-poslovno-proizvodne zone 3 u Pančevu na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/21 od 11. februara 2021. godine

Odluka o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o izmenama Odluke o Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 2/21 od 11. februara 2021. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o pravu mesnih zajednica na prenos sredstava od poreza na imovinu fizičkih lica i načinu korišćenja ovih i drugih sredstava (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 1/21 od 12. februara 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Prečišćen tekst Statuta Javnog komunalnog preduzeća Parking servis Smederevo

Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u organima grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 5/21 od 13. aprila 2021. godine

Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o dodeljivanju isključivih prava za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje (grad Sombora)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 5/21 od 31. marta 2021. godine

Odluka o odlaganju plaćanja dugovanog poreza u cilju ublažavanja ekonomskih posledica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 (grad Sremska Mitrovica)

"Sl. list grada Subotice", br. 11/21 od 16. aprila 2021. godine

Odluka (o oslobađanju od plaćanja 50% zakupnine sa pripadajućim PDV-om, za poslovne prostore u svojini Grada Subotice, od 01.04.2021. godine do 30.06.2021. godine)

"Sl. list grada Užica", br. 6/21 od 12. februara 2021. godine

Odluka o besplatnom sedištu za bebe (grad Užice)

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u upravi Gradske opštine Sevojno

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 8/21 od 29. aprila 2021. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 5/21 od 7. aprila 2021. godine

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa službenika u Gradskoj upravi grada Vranja

"Sl. list grada Vršca", br. 3/21 od 25. marta 2021. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Grada Vršca

Odluka o izmeni Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom na teritoriji Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 9/21 od 12. februara 2021. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 8/21 od 1. aprila 2021. godine

Rešenje o izmenama Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 6/21 od 12. aprila 2021. godine

Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Beočin", br. 34/20 od 18. decembra 2020. godine

Odluka o lokalnim komunalnim taksama (opština Beočin)

"Sl. list opštine Inđija", br. 1/21 od 27. januara 2021. godine

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 46/21 od 4. maja 2021. godine

Ispravka (Kodeksa notarske etike)

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 32/21 od 13. aprila 2021. godine

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani