Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 18.04.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 18.04.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 29/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/18

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 2/18

"Sl. list APV" 17/18

"Sl. list grada Beograda" 30/18

"Sl. list grada Čačka" 5/18

"Sl. glasnik grada Jagodina" 3/18

"Sl. list grada Kikinde" 6/18

"Sl. list grada Kragujevca" 7/18

"Sl. list grada Kraljeva" 6/18

"Sl. list grada Kruševca" 2/18

"Sl. gl. grada Leskovca" 1/18

"Sl. list grada Loznice" 3/18

"Sl. list grada Niša" 22/18

"Sl. list grada Novog Sada" 13/18

"Sl. list grada Pančeva" 6/18

"Sl. glasnik grada Požarevca" 16/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 6/18

"Sl. list grada Smedereva" 1/18

"Sl. list grada Sombora" 6/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 1/18

"Sl. list grada Subotice" 6/18

"Sl. list grada Užica" 12/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 1/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 8/18

"Sl. list grada Vršca" 1/18

"Sl. list grada Zaječara" 7/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 3/18

"Sl. list opština Srema" 9/18

"Sl. list opštine Inđija" 3/18

"Sl. list CG" 23/18

"Sl. glasnik Republike Srpske" 29/18

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 29/18 od 13. aprila 2018. godine

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "KROV 2018"

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke "NEDELJA CRVENOG KRSTA"

Uredba o kriterijumima za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u postupku vraćanja oduzete imovine

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2018. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje delatnosti prometa, odnosno dozvolama za korišćenje naročito opasnih hemikalija

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

Pravilnik o neautomatskim vagama

Pravilnik o početnoj obuci kandidata za javne izvršitelje

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Pravilnik o postupanju po zahtevu izvršnog poverioca Komori javnih izvršitelja za određivanje javnog izvršitelja kojem se podnosi predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i ...

Pravilnik o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci

Odluka o bližim uslovima i načinu izdavanja pojedinih dozvola i saglasnosti društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje/reosiguranje

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu

Odluka o izmeni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

Odluka o visini članarine i nadoknada za 2018. godinu (Komora biohemičara Srbije)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0170/17-11)

Rešenje (o oduzimanju dozvole za pružanje platnih usluga platnoj instituciji "UniTransfer d.o.o. Beograd - Stari Grad")

Rešenje (o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti, Milutin Ilić)

Rešenje (o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, Savković (Slavko) Staša)

Rešenje (o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, "TRINIDAD SHORT")

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2935/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-3240/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2932/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-2933/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-3059/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-3171/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-3173/2018)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-3242/2018)

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zaštitu prirode Srbije za 2017. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima Agencije za restituciju po finansijskim izveštajima za 2017. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Statuta Ginekološko-akušerske klinike "Narodni front"

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za skloništa za 2018. godinu

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava (dr Suzana Paunović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija (Branka Sarić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Slavko Kapuran)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku (Zoran Jančić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija (Danijela Maletić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde (Jovan Ćosić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Nina Mitić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Gordana Stamenić)

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Službeni glasnik" (Miloš Popović)

Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja (Anica Marković)

Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja (Goran Savić)

Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja (Nenad Botorić)

Rešenje o razrešenju javnog izvršitelja (Predrag Kocić)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-3478/2018)

Indeksi potrošačkih cena za mart 2018. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 3/18 od 30. marta 2018. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Hemija, nemetali i grafičarstvo

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Šumarstvo i obrada drveta

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nastavnom programu za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 2/18 od 27. marta 2018. godine

Memorandum o razumevanju (za saradnju na prevenciji i rešavanju radnih sporova)

Memorandum o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova i međunarodne saradnje Republike Burundi

Memorandum o razumevanju između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva rada i socijalne politike Republike Bugarske u oblasti rada i socijalne politike

Memorandum o saradnji između Ministarstva finansija Republike Srbije - Uprave za trezor i Državnog trezora Mađarske

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja

Zakon o potvrđivanju Radnog aranžmana između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Agencije Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o saradnji u oblasti sprovođenja zakona

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o sprovođenju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave (Protokol o sprovođenju)

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Turske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge o osnivanju Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mjanmarske Unije o saradnji u oblasti kulture i obrazovanja

"Sl. list APV", br. 17/18 od 29. marta 2018. godine

Pravilnik o dodeli sredstava za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini

Pravilnik o dodeli subvencija za samozapošljavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini

Pravilnik o dodeli subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2018. godini

Pokrajinska skupštinska Odluka o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

"Sl. list grada Beograda", br. 30/18 od 2. aprila 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Lazarevac

Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Turističko-sportske organizacije Čukarica

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela privredne zone istočno od auto-puta Beograd - Novi Sad, Gradska opština Zemun

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kompleks "Virginia", Gradska opština Surčin

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za i fazu prve linije metro sistema

"Sl. list grada Čačka", br. 5/18 od 8. marta 2018. godine

Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu decu (grad Čačak)

Rešenje o utvrđivanju visine jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu u 2018. godini (grad Čačak)

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 3/18 od 9. februara 2018. godine

Pravilnik o pružanju jednokratne novčane pomoći licima sa teritorije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 6/18 od 23. marta 2018. godine

Pravilnik o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata Grada Kikinde

Zaključak (o usvajanju Pravilnika o dodeli sredstava za podsticaj i razvoj mladih talenata Grada Kikinde)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 7/18 od 23. marta 2018. godine

Odluka o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2018. godinu

Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno- poslovnim zgradama na teritoriji grada Kragujevca

"Sl. list grada Kraljeva", br. 6/18 od 22. marta 2018. godine

Odluka o izgradnji vojničke spomen kapele na planini Čemerno

Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Kraljeva

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju minimalnog iznosa naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika (grad Kraljevo)

Odluka o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica u organima grada Kraljeva

Odluka o raspolaganju stanovima u svojini grada Kraljeva koji se dodeljuju kao stambena podrška pod uslovima neprofitnog zakupa

"Sl. list grada Kruševca", br. 2/18 od 31. januara 2018. godine

Pravilnik o kriterijumima i načinu ostvarivanja prava iz oblasti populacione politike grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/18 od 26. januara 2018. godine

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Lebane

"Sl. list grada Loznice", br. 3/18 od 26. marta 2018. godine

Odluka o utvrđivanju minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Loznice

Odluka o utvrđivanju minimalne visine iznosa za tekuće održavanje zgrade na teritoriji grada Loznice

Odluka o utvrđivanju visine iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 22/18 od 16. marta 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (opština Doljevac)

Odluka o minimalnoj visini iznosa za tekuće održavanje zgrada (opština Doljevac)

Odluka o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Doljevac

Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Doljevac

Odluka o utvrđivanju minimalne visine iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade (opština Doljevac)

Odluka o visini iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova zgrade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika na teritoriji opštine Doljevac

"Sl. list grada Novog Sada", br. 13/18 od 2. aprila 2018. godine

Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2018. godinu (grad Novi Sad)

Rešenje o utvrđivanju najvišeg iznosa sredstava za pomoć za opremu korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu, koja se obezbeđuju u budžetu Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 6/18 od 28. marta 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 16/17 od 29. decembra 2017. godine

Kadrovski plan Uprave Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 6/18 od 21. marta 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Koceljeva

Odluka o izmeni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Koceljeva

"Sl. list grada Smedereva", br. 1/18 od 19. februara 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 6/18 od 20. marta 2018. godine

Prve izmene i dopune Kolektivnog ugovora Predškolske ustanove "Vera Gucunja" Sombor

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 1/18 od 23. januara 2018. godine

Odluka o radnom vremenu Apoteke "Sremska Mitrovica"

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 6/18 od 2. marta 2018. godine

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća "Subotica-trans" Subotica (Prečišćeni tekst)

Odluka o postavljanju spomenika Matiji Korvinu (grad Subotica)

Kodeks ponašanja zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Subotice i javnim službama grada (Prečišćeni tekst)

"Sl. list grada Užica", br. 12/18 od 28. februara 2018. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/18 od 9. februara 2018. godine

Odluka o usvajanju Akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima grada Valjeva za period 2018. do 2020. godine

Akcioni plan bezbednosti saobraćaja na putevima grada Valjeva za period od 2018. do 2020. godine

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 8/18 od 2. marta 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti

"Sl. list grada Vršca", br. 1/18 od 14. februara 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu (grad Vršac)

Poslovnik Saveta za zdravlje grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 7/18 od 7. februara 2018. godine

Zaključak (o davanju saglasnosti za verifikaciju obrazovnog profila elektrotehničar informacionih tehnologija u Tehničkoj školi u Zaječaru)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 3/18 od 14. februara 2018. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna i druga javna preduzeća grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 9/18 od 9. marta 2018. godine

Odluka o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Stara Pazova za 2017. godinu

"Sl. list opštine Inđija", br. 3/18 od 14. februara 2018. godine

Rešenje o izmeni Rešenja o korišćenju mobilnih telefona u službene svrhe za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 23/18 od 13. aprila 2018. godine

Uredba o utvrđivanju radnih mjesta, odnosno poslova u organima državne uprave na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 29/18 od 4. aprila 2018. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji i zdravstvenoj knjižici