Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 18.07.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 18.07.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 51/11

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 5/11

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 6/11

"Sl. list APV" 11/11

"Sl. list grada Beograda" 18/11

"Sl. list grada Novog Sada" 21/11

"Sl. list grada Niša" 38/11

"Sl. list grada Kragujevca" 15/11

"Sl. list grada Čačka" 5/11

"Sl. list grada Kruševca" 1/11

"Sl. list grada Kraljeva" 4/11

"Sl. list grada Užica" 4/11

"Sl. list grada Pančeva" 14/11

"Sl. list grada Zrenjanina" 9/11

"Sl. list grada Sombora" 4/11

"Sl. list grada Smedereva" 3/11

"Sl. list grada Loznice" 4/11

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 2/11

"Sl. list grada Zaječara" 11/11

"Sl. list grada Subotice" 32/11

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 10/11

"Sl. glasnik grada Požarevca" 3/11

"Sl. glasnik grada Jagodina" 2/11

"Sl. glasnik grada Leskovca" 11/11

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/11

"Sl. glasnik grada Vranja" 3/11

"Sl. list opština Srema" 17/11

"Sl. list opštine Kikinda" 14/11

"Sl. list CG" 28/11

"Sl. glasnik Republike Srpske" 65/11

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 51/11 od 13. jula 2011. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini

Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana Timočke Krajine

Odluka Ustavnog suda IUo broj 211/2009 (odnosi se na Pravilnika o čuvanju šuma, broj 19/2003-9, koji je doneo Upravni odbor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume")

Odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga modela podrške domaćim prevoznicima koji obavljaju međunarodni prevoz tereta u drumskom saobraćaju, kao izvozno orijentisanoj grani

Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za Beogradski region

Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Južne i Istočne Srbije

Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Kosovo i Metohija

Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Šumadije i Zapadne Srbije

Odluka o osnivanju Regionalnog razvojnog saveta za region Vojvodine

Rešenje (o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv "Srbija", MLEKARA MLADOST DOO KRAGUJEVAC)

Rešenje (o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti - 05 broj 465-5323/2011)

Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd

Rešenje o imenovanju člana Saveta Univerziteta u Beogradu (doc. dr Đorđe Bajec)

Rešenje o imenovanju direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (Siniša Kukić)

Rešenje o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Muzeja nauke i tehnike u Beogradu

Rešenje o nastavljanju rada na položaju sekretara Ministarstva za infrastrukturu i energetiku (Milka Marković)

Rešenje o postavljenju direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku (Slobodan Milošević)

Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije (Ivana Đurić)

Rešenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku (Milenko Rakčević)

Rešenje o postavljenju pomoćnika ministra za infrastrukturu i energetiku (Mirjana Trifunović)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije (Ivan Antonijević)

Rešenje o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva rudarstva i energetike (Goran Petković)

Rešenje o razrešenju člana Saveta Univerziteta u Beogradu (Kosta Popović)

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Muzeja nauke i tehnike u Beogradu

Rešenje o razrešenju pomoćnika ministra za infrastrukturu (Zorica Đerić Stojičić)

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (Siniša Kukić)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5402/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5404/2011-1)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5406/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5465/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5466/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5488/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5526/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5529/2011)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-5530/2011)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 5/11 od 7. juna 2011. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile arhitektonski tehničar i krovopokrivač

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil avio-tehničar

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil elektrotehničar telekomunikacija

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil komercijalista

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil mehatroničar za transportne sisteme aerodroma

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil službenik osiguranja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar mehatronike

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar primarne obrade drveta

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar vazdušnog saobraćaja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje

Pravilnik o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil turistički tehničar

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovne profile poslovni administrator i finansijski administrator

Pravilnik o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil bankarski službenik

Pravilnik o obrazovnim standardima za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja za predmete srpski jezik, matematika i priroda i društvo

Pravilnik o standardima kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 6/11 od 8. jula 2011. godine

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Španije o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije severnoatlantskog pakta o bezbednosti informacija i kodeksa o postupanju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine u oblasti obrazovanja, kulture i sporta

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o regulisanju duga Republike Albanije prema Republici Srbiji

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti kulture, visokog obrazovanja, naučnog istraživanja, prosvete, stručnog usavršavanja, komunikacija, omladine i sporta između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroka

Zakon o potvrđivanju Trgovinskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajt

"Sl. list APV", br. 11/11 od 1. jula 2011. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila

"Sl. list grada Beograda", br. 18/11 od 14. juna 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Pokazatelj rasta potrošačkih cena u maju 2011. godine (grad Beograd)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 21/11 od 30. maja 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće (na teritoriji Grada Novog Sada)

Odluka o izmenama Odluke o mreži dečijih vrtića i osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada

Odluka o izmenama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (na teritoriji Grada Novog Sada)

Odluka o izmenama Odluke o programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Informatika" Novi Sad za 2011. godinu

Odluka o izmeni Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2011. godinu (na teritoriji Grada Novog Sada)

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju i održavanju grobalja i sahranjivanju (na teritoriji Grada Novog Sada)

Odluka o obeležavanju 30. septembra 1911. godine, kao značajnog datuma u istoriji Novog Sada

Odluka o utvrđivanju stopa poreza na imovinu (na teritoriji Grada Novog Sada)

Rešenje o utvrđivanju cene ishrane u boravku i cene užine u osnovnim školama (na teritoriji Grada Novog Sada)

"Sl. list grada Niša", br. 38/11 od 15. juna 2011. godine

Odluka o dopuni Odluke o prazniku, slavi i značajnim datumima Grada Niša

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Slobodne zone Jug

Odluka o javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša

Odluka o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Merošina

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Niša

Odluka o potvrđivanju članstva grada Niša u Stalnoj konferenciji gradova i opština - Savezu gradova i opština Srbije

Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu (na teritoriji gada Niša)

Plan detaljne regulacije 5 ulica u naselju "Donja Vrežina" u Nišu - severno od Ulice knjaževačke

Plan detaljne regulacije dela Ulice nišavske male u Nišu

"Sl. list grada Kragujevca", br. 15/11 od 9. juna 2011. godine

Poslovnik o izmeni Poslovnika o radu Gradskog veća (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Čačka", br. 5/11 od 21. aprila 2011. godine

Odluka (o utvrđivanju iznosa mesečne delimične naknade troškova komunalnih usluga na teritoriji grada Čačka, za 2011. godinu)

"Sl. list grada Kruševca", br. 1/11 od 29. januara 2011. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju kategorija invalida koji mogu besplatno da koriste javna parkirališta (na teritoriji grada Kruševca)

Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu pružanja pravne pomoći građanima na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca

Odluka o organizaciji, delokrugu i radu zaštitnika građana grada Kruševca

Program uređivanja građevinskog zemljišta i ulaganja u komunalne objekte, puteve i drugo za 2011. godinu (na teritoriji grada Kruševca)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 4/11 od 29. marta 2011. godine

Odluka o izmeni Odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima grada Kraljeva

"Sl. list grada Užica", br. 4/11 od 2. marta 2011. godine

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom "Ponikve" u Užicu i obavljanje aerodromskih usluga

"Sl. list grada Pančeva", br. 14/11 od 10. juna 2011. godine

Odluka o izmeni Odluke o porezu na imovinu (na teritoriji grada Pančeva)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 9/11 od 2. juna 2011. godine

Odluka o boravišnoj taksi (na teritoriji grada Zrenjanina)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izgledu uniforme i oznaka, boji i načinu označavanja vozila i plovila i posebnoj opremi komunalne policije (na teritoriji grada Zrenjanina)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (na teritoriji grada Zrenjanina)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama (na teritoriji grada Zrenjanina)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju građevinskog zemljišta i kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost grada Zrenjanina

Odluka o prestanku važenja Odluke o uslovima u pogledu udaljenosti bespravnog objekta od susednog objekta i visine objekta u postupku legalizacije (na teritoriji grada Zrenjanina)

Odluka o ravnopravnosti polova na teritoriji grada Zrenjanina

Izmena i dopuna Programa otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2011. godinu

"Sl. list grada Sombora", br. 4/11 od 4. maja 2011. godine

Rešenje o obrazovanju cena iznošenja smeća u gradu i naseljenim mestima (grad Sombor)

"Sl. list grada Smedereva", br. 3/11 od 29. aprila 2011. godine

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Gradske uprave grada Smedereva

Odluka o uklanjanju objekata (na teritoriji grada Smedereva)

"Sl. list grada Loznice", br. 4/11 od 13. juna 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u svojini Grada Loznice

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji gada Loznice)

Odluka o visini stope poreza na imovinu (na teritoriji grada Loznice)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/11 od 25. marta 2011. godine

Sporazum o izgradnji, upravljanju i korišćenju Regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama grada Šapca i grada Sremske Mitrovice

Zaključak (o prihvatanju Sporazuma o izgradnji, upravljanju i korišćenju Regionalnog sistema za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritorijama grada Šapca i grada Sremske Mitrovice)

"Sl. list grada Zaječara", br. 11/11 od 9. maja 2011. godine

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima narodne kuhinje (na teritoriji grada Zaječara)

Odluka o izmeni Odluke o dodatnoj zaštiti trudnica i porodilja na teritoriji Grada Zaječara

"Sl. list grada Subotice", br. 32/11 od 15. juna 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (na teritoriji grada Subotice)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta (na teritoriji grada Subotice)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 10/11 od 16. maja 2011. godine

Odluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta (na teritoriji opštine Bogatić)

Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o jednokratnoj pomoći porodici za novorođenčad (na teritoriji opštine Bogatić)

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/11 od 10. maja 2011. godine

Odluka o dopunama Odluke o radnom vremenu u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, zanatstvu i drugim uslužnim delatnostima na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine zakupa za poslovni prostor (na teritoriji grada Požarevca)

Odluka o visini stope poreza na imovinu za 2011. godinu (na teritoriji grada Požarevca)

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove "Ljubica Vrebalov" Požarevac

Statut Predškolske ustanove "Ljubica Vrebalov" Požarevac

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 2/11 od 4. aprila 2011. godine

Odluka (o zaključivanju sporazuma - ugovora o zajedničkom prijemu odnosno finansiranju plata za 50 radnika na određeno vreme u Industriji kablova u Jagodini i 50 radnika na određeno vreme u "Jagodinskoj pivari" u Jagodini)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene prevoza putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Jagodina

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 11/11 od 25. maja 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji opštine Vlasotince)

Odluka o utvrđivanju visine poreskih stopa poreza na imovinu za 2011. godinu (na teritoriji opštine Vlasotince)

Odluka o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu (na teritoriji opštine Preševo)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/11 od 13. aprila 2011. godine

Pravilnik o službenoj legitimaciji poreskog inspektora terenske kontrole, inspektora naplate i izvršitelja prinudne naplate izvornih prihoda (na teritoriji grada Valjeva)

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 3/11 od 4. marta 2011. godine

Odluka o izmeni i dopuni odluka kojima su utvrđene novčane kazne za prekršaje

Rešenje o utvrđivanju cena "Službenog glasnika grada Vranja" za 2011. godinu

"Sl. list opština Srema", br. 17/11 od 22. juna 2011. godine

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu (na teritoriji opštine Šid)

Rešenje o utvrđivanju visine tržišne vrednosti nepokretnosti na teritoriji Opštine Šid za određivanje poreza na imovinu za 2011. godinu

"Sl. list opštine Kikinda", br. 14/11 od 15. juna 2011. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi (opština Kikinda)

Rešenje o davanju saglasnosti na cene osnovnih komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća "6. Oktobar" Kikinda za 2011. godinu

"Sl. list CG", br. 28/11 od 10. juna 2011. godine

Zakon o dopuni Zakona o crnogorskom državljanstvu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 65/11 od 28. juna 2011. godine

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja izvještaja o prometu i potrošnji lijekova