Trenutno u Ekspertu

Propisa: 158089

Službenih mišljenja: 17912

Sudske prakse: 10432

Modela akata: 957

Obrazaca: 45721

Podzakonskih akata: 118553

Prečišć. tekstova: 35246

Propisa CG: 2343

Propisa R.Srpske: 2867

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 18.09.2023.

Ekspert Internet je ažuriran 18.09.2023. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 78/23

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 13/23

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 5/23

"Sl. list APV" 35/23

"Sl. list grada Beograda" 60/23

"Sl. list grada Bora" 29/23

"Sl. list grada Čačka" 11/23

"Sl. gl. grada Jagodina" 15/23

"Sl. list grada Kikinde" 16/23

"Sl. list grada Kragujevca" 21/23

"Sl. list grada Kraljeva" 18/23

"Sl. list grada Kruševca" 11/23

"Sl. gl. grada Leskovca" 21/23

"Sl. list grada Loznice" 7/23

"Sl. list grada Niša" 80/23

"Sl. list grada Novog Sada" 39/23

"Sl. list grada Pančeva" 27/23

"Sl. gl. grada Požarevca" 2/23

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 1/23

"Sl. list grada Smedereva" 2/23

"Sl. list grada Sombora" 10/23

"Sl. l. gr. Sremska Mitrovica" 8/23

"Sl. list grada Subotice" 25/23

"Sl. list grada Užica" 28/23

"Sl. glasnik grada Valjeva" 6/23

"Sl. glasnik grada Vranja" 14/23

"Sl. list grada Vršca" 8/23

"Sl. list grada Zaječara" 19/23

"Sl. list grada Zrenjanina" 14/23

"Sl. list opština Srema" 21/23

"Sl. list opštine Beočin" 3/23

"Sl. list opštine Inđija" 9/23

"Sl. list opštine Šid" 6/23

"Sl. list CG" 76/23

"Sl. glasnik Republike Srpske" 77/23

"Sl. glasnik BiH" 47/23

"Sl. novine Federacije BiH" 60/23

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 78/23 od 12. septembra 2023. godine

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini

Uredba o izmeni Uredbe o finansijskom davanju poljoprivrednim gazdinstvima za poljoprivrednu proizvodnju biljnih kultura u 2023. godini

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine

Uredba o izmeni Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu i višnju roda 2022. godine radi izmirenja obaveza prema proizvođačima

Uredba o izmeni Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu

Pravilnik o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 470/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 471/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 472/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 473/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 474/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 475/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 476/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 477/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 478/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 479/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 480/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 481/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 482/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 483/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 484/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 485/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 486/23)

Odluka (Visokog saveta tužilaštva, A broj 487/23)

Odluka o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Aleksi Avramoviću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Bogdanu Bogdanoviću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Boriši Simaniću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Dejanu Davidovcu)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Dušanu Ristiću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Filipu Petruševu)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Marku Brankoviću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Marku Guduriću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Nemanji Baraću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Nikoli Joviću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Nikoli Milutinovu)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Ognjenu Dobriću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Stefanu Joviću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Stefanu Kojiću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Strahinji Stojačiću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Svetisavu Pešiću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (sportisti Vanji Marinkoviću)

Rešenje o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate (treneru Marku Žderu)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8306/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8307/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8330/2023)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8331/2023)

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Mercata VT" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 78/23)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 13/23 od 31. avgusta 2023. godine

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopunama Pravilnika o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o planu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o planu nastave i učenja za sedmi i osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja gimnazije za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 5/23 od 11. septembra 2023. godine

Protokol između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o inspekcijskim, karantinskim i veterinarsko-sanitarnim zahtevima za izvoz meda iz Republike Srbije u Narodnu…

Protokol između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Generalne uprave carina Narodne Republike Kine o karantinskim i sanitarnim uslovima za hranu za kućne ljubimce koja se izvozi iz Republike Srbije u Narodnu…

Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP)

Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Evropske unije, s jedne strane i Republike Srbije, s druge strane, o učešću Republike Srbije u Komponenti za zapošljavanje i socijalne inovacije ("EaSI") Evropskog socijalnog fonda plus (ESF+)

Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropske unije, sa druge strane, o učešću Republike Srbije u Mehanizmu civilne zaštite Unije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o dopuni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije delujući preko i putem Ministarstva finansija za Zajam za politike (PBL) - "Reforma sektora energetike i životne sredine u...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, ...

"Sl. list APV", br. 35/23 od 29. avgusta 2023. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o donošenju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode "Obedska bara" (sa Prostornim planom)

"Sl. list grada Beograda", br. 60/23 od 1. avgusta 2023. godine

Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća za naplatu, logistiku i rukovođenje javnim prevozom putnika u Beogradu "Naplata prevozne usluge Beograd"

Rešenje o imenovanju energetskog menadžera Grada Beograda (Miloš Banjac)

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima (grad Beograd)

"Sl. list grada Bora", br. 29/23 od 24. avgusta 2023. godine

Pravilnik o finansijskoj podršci za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji Grada Bora

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji"

Rešenje o određivanju javnih parkirališta u Gradu Boru na kojima se plaća naknada

"Sl. list grada Čačka", br. 11/23 od 20. jula 2023. godine

Odluka o davanju saglasnosti na izmenu Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak

Odluka o dopuni Odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama (grad Čačak)

Odluka o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu (grad Čačak)

Odluka o izmeni Statuta javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/23 od 19. jula 2023. godine

Pravilnik o prevozu socijalno ugroženih bolesnih lica van teritorije grada Jagodine

"Sl. list grada Kikinde", br. 16/23 od 11. avgusta 2023. godine

Ispravka (tehničke greške u Odluci o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor grada Kikinde)

"Sl. list grada Kragujevca", br. 21/23 od 11. avgusta 2023. godine

Rešenje o utvrđivanju jedinične cene prevoza putnika po pređenom kilometru (vozilokilometru), na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika (Grad Kragujevac)

Zaključak o organizaciji poslova vezanih za uređivanje i izdavanje "Službenog lista grada Kragujevca"

"Sl. list grada Kraljeva", br. 18/23 od 15. juna 2023. godine

Odluka o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu

"Sl. list grada Kruševca", br. 11/23 od 7. avgusta 2023. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji"

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/23 od 11. avgusta 2023. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji" (Grad Leskovac)

Odluka o dodeli pomoći đacima koji polaze u prvi razred (opština Lebane)

"Sl. list grada Loznice", br. 7/23 od 8. avgusta 2023. godine

Odluka o prihvatanju Studije opravdanosti pridruživanja Kolubarskom regionu za upravljanje otpadom grada Loznice i opština Mali Zvornik, Ljubovija i Krupanj (sa Studijom)

"Sl. list grada Niša", br. 80/23 od 24. avgusta 2023. godine

Rešenje o utvrđivanju cena usluga prevoza u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša

Tarifni sistem u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji grada Niša

"Sl. list grada Novog Sada", br. 39/23 od 22. avgusta 2023. godine

Odluka o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 27/23 od 24. avgusta 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Banatsko Novo Selo

Odluka o izmeni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/23 od 20. marta 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Požarevca

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Komunalne službe" Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o određivanju akustičkih zona na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o osnivanju Saveta za rodnu ravnopravnost (grad Požarevac)

Odluka o postavljanju i uklanjanju bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Požarevca

Odluka o uspostavljanju međuopštinske saradnje Grada Požarevca, opštine Petrovac na Mlavi, opštine Veliko Gradište, opštine Kučevo, opštine Žagubice, opštine Malo Crniće i opštine Golubac

Poslovnik o izmenama Poslovnika o radu Žalbene komisije Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 1/23 od 24. februara 2023. godine

Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava za finansiranje potreba u oblasti sporta opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/23 od 11. maja 2023. godine

Odluka o izmenama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 10/23 od 29. juna 2023. godine

Rešenje o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora za školsku 2023/2024. godinu

Rešenje o utvrđivanju najviše prosečne postignute cene po hektaru na teritoriji Zapadnobačkog okruga za agroekonomsku 2022/2023. godinu (Grad Sombor)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 8/23 od 7. jula 2023. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Gradskim upravama i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 25/23 od 15. avgusta 2023. godine

Odluka o pristupanju izradi Srednjoročnog plana Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 28/23 od 11. avgusta 2023. godine

Odluka o izradi, koordinisanju sprovođenja, praćenju i izveštavanju o sprovođenju srednjoročnog plana Grada Užica

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/23 od 4. jula 2023. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opštine Osečina i Službi interne revizije grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 14/23 od 16. avgusta 2023. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji" (Grad Vranje)

"Sl. list grada Vršca", br. 8/23 od 2. juna 2023. godine

Odluka o osnivanju Doma omladine u Vršcu (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Gradske biblioteke Vršac (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju Gradskog muzeja u Vršcu (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju narodnog pozorišta "Sterija" Vršac (prečišćen tekst)

Odluka o osnivanju ustanove "Kulturni centar Vršac" Vršac (prečišćen tekst)

"Sl. list grada Zaječara", br. 19/23 od 13. juna 2023. godine

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 14/23 od 23. juna 2023. godine

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 21/23 od 3. avgusta 2023. godine

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji" (opština Stara Pazova)

"Sl. list opštine Beočin", br. 3/23 od 23. februara 2023. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti

Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou (opština Beočin)

Lokalni antikorupcijski plan (LAP) za opštinu Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 9/23 od 18. avgusta 2023. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija

Izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Inđija i Pravobranilaštva opštine Inđija za 2023. godinu

"Sl. list opštine Šid", br. 6/23 od 7. aprila 2023. godine

Odluka o pokretanju postupka pripajanja Javnog komunalnog preduzeća "Javna rasveta, usluge i održavanje" Šid Javnom preduzeću "Zavod za urbanizam" Šid

"Sl. list CG", br. 76/23 od 27. jula 2023. godine

Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 2/23 i 4/23 (odnosi se na Zakon o Predsjedniku Crne Gore)

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 77/23 od 31. avgusta 2023. godine

Rješenje o utvrđivanju Liste registrovanih sredstava za zaštitu bilja

"Sl. glasnik BiH", br. 47/23 od 7. jula 2023. godine

Odluka kojom se sprečava stupanje na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske

Odluka o izmjeni Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

"Sl. novine Federacije BiH", br. 60/23 od 9. avgusta 2023. godine

Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine