Trenutno u Ekspertu

Propisa: 157487

Službenih mišljenja: 17882

Sudske prakse: 10420

Modela akata: 956

Obrazaca: 45612

Podzakonskih akata: 118041

Prečišć. tekstova: 35166

Propisa CG: 2332

Propisa R.Srpske: 2860

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 18.12.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 18.12.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 112/17

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 10/17

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 11/17

"Sl. list APV" 54/17

"Sl. list grada Beograda" 89/17

"Sl. list grada Čačka" 19/17

"Sl. gl. grada Jagodina" 22/17

"Sl. list grada Kikinde" 26/17

"Sl. list grada Kragujevca" 30/17

"Sl. list grada Kraljeva" 26/17

"Sl. list grada Kruševca" 7/17

"Sl. gl. grada Leskovca" 21/17

"Sl. list grada Loznice" 13/17

"Sl. list grada Niša" 114/17

"Sl. list grada Novog Sada" 59/17

"Sl. list grada Pančeva" 31/17

"Sl. glasnik grada Požarevca" 8/17

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 24/17

"Sl. list grada Smedereva" 10/17

"Sl. list grada Sombora" 16/17

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 16/17

"Sl. list grada Subotice" 31/17

"Sl. list grada Užica" 36/17

"Sl. glasnik grada Valjeva" 12/17

"Sl. glasnik grada Vranja" 28/17

"Sl. list grada Vršca" 19/17

"Sl. list grada Zaječara" 38/17

"Sl. list grada Zrenjanina" 30/17

"Sl. list opština Srema" 35/17

"Sl. list opštine Inđija" 23/17

"Sl. list CG" 80/17

"Sl. glasnik Republike Srpske" 109/17

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 112/17 od 15. decembra 2017. godine

Uredba o izmeni Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave

Uredba o minimalnim zahtevima energetske efikasnosti koje moraju da ispunjavaju nova i revitalizovana postrojenja

Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja nege i preventivno-zdravstvene zaštite dece u predškolskoj ustanovi

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

Pravilnik o načinu vanrednog pregleda merila

Pravilnik o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti

Pravilnik o registru licenci za prevoz putnika u drumskom saobraćaju

Odluka Ustavnog suda IUo-126/2016 (odnosi se na Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za ribočuvara, načinu vođenja Registra izdatih licenci, kao i sadržini i načinu vođenja Registra privrednih ribara)

Odluka Ustavnog suda IUo-198/2015 (odnosi se na Pravilnik o ličnoj karti)

Odluka Ustavnog suda IUo-307/2015 (odnosi se na Odluku o javnim parkiralištima, grad Zaječar)

Odluka Ustavnog suda IUo-342/2015 (odnosi se na Odluku o otpisu kamata na dospele obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, grad Leskovac)

Odluka (o obrazovanju Radne grupe za pripremu i organizovanje nagradne igre u robi uslugama pod nazivom "Uzmi račun i pobedi 2018.")

Odluka o cenama zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijarne regulacije i cene pomoćnih usluga za 2018. godinu

Odluka o izmenama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2017. godini

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti

Odluka o matičnom području na teritoriji opštine Srbobran

Odluka o obrazovanju Radne grupe za strateško rešavanje otvorenih pitanja vezanih za banje i banjska lečilišta

Odluka o prestanku sudijske funkcije (dr Aladin Šemović)

Odluka o prestanku sudijske funkcije (Ivan Knežević)

Rešenje (o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime doo koje osniva privredno društvo China Metallurgical Construction Engineering Group Co., Ltd, sadrži naziv "Serbia")

Rešenje (o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva UNIHEM TRADING d.o.o. Privredno društvo za promet Beograd, sadrži naziv Srbija)

Rešenje (o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, "Bond Street" (Gold Selection, 100s))

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2017. godinu

Rešenje o imenovanju direktora Veterinarskog specijalističkog Instituta "Subotica" sa sedištem u Subotici (Laslo Matković)

Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara srpskog dela Zajedničke komisije sa Češkom Republikom

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Moravac", Mrčajevci (Dragica Vujanić)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Parking servis", Čačak (Zoran Blagojević)

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Vodovod", Čačak (Zoran Pantović)

Rešenje o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo (Ranka Vujović)

Rešenje o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Dubravka Zečević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom (Nedeljko Tenjović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom (Žarko Stepanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve (Zorica Anđelković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javne nabavke (dr Predrag Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde (dr Mileta Radojević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora (Radovan Mitrašinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Predrag Đurić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede (Slavica Simić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju (Zoran Bojović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (dr Radomir Tešić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije (Ivan Gerginov)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave (Ivana Antić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane (dr Nenad Miloradović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Dušan Vučković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (dr Nikola Tanić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (prof. dr Viktor Nedović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Vesna Nedeljković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Maja Mandrapa Gašić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Užicu (Savka Mangović )

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Valjevu (Jovanka Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Aleksandra Lazarević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Saša Jurić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Zoran Jakovljević)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo (Ranka Vujović)

Rešenje o razrešenju direktora Veterinarskog specijalističkog instituta "Subotica" sa sedištem u Subotici (Ljubomir Milić)

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, članova i sekretara srpskog dela Mešovite komisije sa Ruskom Federacijom

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, članova i sekretara srpskog dela Zajedničke međuvladine komisije radi staranja o ratnim grobovima sa Slovačkom Republikom

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-12431/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-12432/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-12433/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-12434/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-12472/2017)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-12473/2017)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Eritreji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju (Ivan Živković )

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Burundi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju (Ivan Živković)

Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici San Marino, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Rimu (Ana Hrustanović)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Eritreji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju (Dragan Županjevac)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Burundi, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Najrobiju (Dragan Županjevac)

Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici San Marino, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Rimu (Goran Aleksić)

Indeksi potrošačkih cena za novembar 2017. godine

Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu

Fiskalna strategija za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Kodeks ponašanja članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

Maloprodajne cene duvanskih prerađevina uvoznika "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. Beograd ("Sl. glasnik RS", br. 112/17)

Tarifa naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji koje naplaćuje UFUS AFA ZAŠTITA - Organizacija filmskih autora Srbije

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 10/17 od 14. decembra 2017. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu udžbenika

Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Ispravka Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu i programu za gimnaziju

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 11/17 od 24. novembra 2017. godine

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o osnivanju Mešovitog komiteta za konzularna pitanja

Memorandum o saradnji u oblasti poštanskog i telekomunikacionog saobraćaja između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar - Stara Pazova između Vlade Republike Srbije, koju...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, BJR Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore,...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma o učešću u Srednjeevropskom programu univerzitetske razmene ("CEEPUS III")

"Sl. list APV", br. 54/17 od 6. decembra 2017. godine

Pokrajinska uredba o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u pokrajinskim organima

"Sl. list grada Beograda", br. 89/17 od 29. novembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Zemun

Odluka o izmenama Odluke o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Zemun

Odluka o osnivanju Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun

Uputstvo o izmenama Uputstva o utvrđivanju kriterijuma za odabir prioritetnih objekata javne namene za gašenje kotlarnica, radi priključenja grejnih instalacija objekata na sistem daljinskog grejanja ili na distributivni sistem prirodnog gasa i ...

"Sl. list grada Čačka", br. 19/17 od 27. oktobra 2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac"

Odluka o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje čistoće i pijaca "Komunalac" Čačak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije na potesu kamenolom "Sušica" - Zdravljak

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za planirani aerodrom - Preljina

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 22/17 od 6. oktobra 2017. godine

Odluka o pristupanju grada Jagodine Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade u Republici Srbiji

"Sl. list grada Kikinde", br. 26/17 od 10. novembra 2017. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

Pravilnik o uslovima i postupku dodele novogodišnjih paketića deci grada Kikinde - kutija želja

Pravilnik o utvrđivanju prava na jednokratnu pomoć u naturi grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 30/17 od 24. novembra 2017. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "MALI BAGREMAR"

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskim upravama grada Kragujevca

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANJA SERVIS - 2" u Kragujevcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "SPECIJALIZOVANI SPORTSKI CENTAR HIPODROM"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "DELA RADNE ZONE KRAGUJEVAC I ZONE POSLOVANJA - SERVIS 2" u Kragujevcu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "MALI BAGREMAR"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "SPECIJALIZOVANI SPORTSKI CENTAR

Odluka o visini stope poreza na imovinu (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 26/17 od 22. novembra 2017. godine

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva i Službi za poslove zaštitnika građana grada Kraljeva

"Sl. list grada Kruševca", br. 7/17 od 2. septembra 2017. godine

Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Kruševca

Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva i računovodstvenim politikama (grad Kruševac)

Pravilnik o postupku rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda pasa lutalica na teritoriji grada Kruševca

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima (na teritoriji gada Kruševca)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u lokalnoj samoupravi - Gradu Kruševcu za 2017.

Uputstvo o radu trezora grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/17 od 22. novembra 2017. godine

Poslovnik o radu Opštinskog veća opštine Lebane

"Sl. list grada Loznice", br. 13/17 od 7. septembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama (grad Loznica)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Loznice

Odluka o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima u sistemu javnog sektora grada Loznice za 2017. godinu

"Sl. list grada Niša", br. 114/17 od 8. novembra 2017. godine

Statut Gradske opštine Palilula (Prečišćen tekst)

"Sl. list grada Novog Sada", br. 59/17 od 5. decembra 2017. godine

Odluka o dopuni Odluke o promeni cena parkiranja, uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila (grad Novi Sad)

"Sl. list grada Pančeva", br. 31/17 od 8. decembra 2017. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 8/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o izmeni Odluke o prestanku važenja Odluke o mesnim zajednicama (grad Požarevac)

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca za 2017. godinu

Odluka о opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Požarevca

Poslovnik o radu Žalbene komisije Grada Požarevca

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 24/17 od 14. novembra 2017. godine

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine opštine Koceljeva

Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Koceljeva

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Koceljeva

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu (opština Koceljeva)

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

"Sl. list grada Smedereva", br. 10/17 od 11. oktobra 2017. godine

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 16/17 od 29. novembra 2017. godine

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu (na teritoriji grada Sombora)

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 16/17 od 17. novembra 2017. godine

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u gradskim upravama, Stručnoj službi Skupštine Grada i Gradskom pravobranilaštvu grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 31/17 od 22. novembra 2017. godine

Ispravka Odluke o oglašavanju na teritoriji Grada Subotice

"Sl. list grada Užica", br. 36/17 od 8. novembra 2017. godine

Uputstvo za primenu Odluke o postupku izrade i dostave materijala za Gradsko veće i Skupštinu grada (grad Užice)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/17 od 3. novembra 2017. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim upravama grada Valjeva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama za učešće u radu u organima grada Valjeva i njihovim radnim telima

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Valjeva

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 28/17 od 14. novembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju prosečne tržišne cene kvadratnog metra nepokretnosti na teritoriji opštine Bosilegrad za 2018. godinu

"Sl. list grada Vršca", br. 19/17 od 1. novembra 2017. godine

Odluka o visini naknada za korišćenje opštinskih puteva (grad Vršac)

"Sl. list grada Zaječara", br. 38/17 od 29. septembra 2017. godine

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave Grada Zaječara u 2017. godini

Odluka o ukidanju Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 30/17 od 8. novembra 2017. godine

Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina (Prečišćen tekst)

"Sl. list opština Srema", br. 35/17 od 10. novembra 2017. godine

Odluka o utvrđivanju koeficijenata za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta za 2018. godinu (oština Irig)

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Ruma

"Sl. list opštine Inđija", br. 23/17 od 19. oktobra 2017. godine

Odluka o izmenama Odluke o mesnim zajednicama (opština Inđija)

Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija

"Sl. list CG", br. 80/17 od 1. decembra 2017. godine

Zakon o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 109/17 od 8. decembra 2017. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu