Trenutno u Ekspertu

Propisa: 127147

Službenih mišljenja: 16504

Sudske prakse: 9392

Modela akata: 859

Obrazaca: 37225

Podzakonskih akata: 94251

Prečišć. tekstova: 28788

Propisa CG: 1886

Propisa R.Srpske: 2291

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 19.08.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 19.08.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 57/19

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 11/19

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 8/19

"Sl. list APV" 33/19

"Sl. list grada Beograda" 60/19

"Sl. list grada Čačka" 8/19

"Sl. glasnik grada Jagodina" 8/19

"Sl. list grada Kikinde" 16/19

"Sl. list grada Kragujevca" 16/19

"Sl. list grada Kraljeva" 19/19

"Sl. list grada Kruševca" 9/19

"Sl. gl. grada Leskovca" 13/19

"Sl. list grada Loznice" 4/19

"Sl. list grada Niša" 23/19

"Sl. list grada Novog Sada" 33/19

"Sl. list grada Pančeva" 16/19

"Sl. gl. grada Požarevca" 6/19

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 8/19

"Sl. list grada Smedereva" 2/19

"Sl. list grada Sombora" 10/19

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 3/19

"Sl. list grada Subotice" 10/19

"Sl. list grada Užica" 20/19

"Sl. glasnik grada Valjeva" 9/19

"Sl. glasnik grada Vranja" 14/19

"Sl. list grada Vršca" 7/19

"Sl. list grada Zaječara" 16/19

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/19

"Sl. list opština Srema" 16/19

"Sl. list opštine Beočin" 3/19

"Sl. list opštine Inđija" 14/19

"Sl. list CG" 41/19

"Sl. glasnik Republike Srpske" 54/19

 

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 57/19 od 9. avgusta 2019. godine

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija)

Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini

Uredba o kriptobezbednosti i zaštiti od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja

Uredba o naknadi troškova u vezi sa konverzijom i umanjenjem duga

Uredba o pojedinostima postupka i kriterijumima koji se primenjuju za pristup uslugama koje se pružaju u uslužnim objektima

Uredba o prestanku važenja Uredbe o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Pravilnik o dopunama Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima

Pravilnik o izmenama Pravilnika o metodama ispitivanja sorte duvana (Nicotiana tabacum L.) radi priznavanja sorte

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini i načinu postavljanja posebnih oznaka, tabli i signalizacije za označavanje blizine državne granice, graničnog prelaza, radnog vremena graničnog prelaza i područja graničnog prelaza

Pravilnik o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku

Pravilnik o procedurama instrumentalnog letenja

Odluka br. 2019/1 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice (posle pisanih konsultacija) o usvajanju budžeta Transportne zajednice za 2019. godinu

Odluka br. 2019/2 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice (posle pisanih konsultacija između članova Regionalnog upravnog odbora) o direktoru Stalnog sekretarijata Transportne zajednice

Odluka br. 2019/3 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice od 5. juna 2019

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor obrazovanja i vaspitanja

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor industrijskog razvoja

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor ostalih usluga

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor trgovine, ugostiteljstva i turizma

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor društvenih nauka, novinarstva i informisanja

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor informacionih i komunikacionih tehnologija, elektrotehnike, automatike i elektronike

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor poljoprivrede, proizvodnje hrane, šumarstva, ribarstva i veterine

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor poslovne administracije

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor prirodnih nauka, matematike i statistike

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor zdravstva i socijalne zaštite

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor saobraćaja i usluga transporta

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor umetnost i humanizam (humanističke nauke)

Odluka o obrazovanju Stručne zajedničke grupe za koordinaciju i praćenje sprovođenja javnih politika i normativne delatnosti u oblasti reforme javne uprave

Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Merošina i obrazovanju Privremenog organa opštine Merošina

Odluka o standardima stabilnog i sigurnog poslovanja u delu pružanja platnih usluga preko zastupnika

Odluka o utvrđivanju Doma štampe u Beogradu za spomenik kulture

Odluka o utvrđivanju Evangelističke crkve sa pomoćnim zgradama (sveštenički stan i parohijski dom) u Pančevu za spomenik kulture

Odluka o utvrđivanju Mađarske reformatorske crkve u Debeljači za spomenik kulture

Odluka o utvrđivanju Šuvakovog salaša - Klisa u Vrbasu za arheološko nalazište

Rešenje (Direktor Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-012-00-0514/18-11)

Rešenje (Direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0331/18-11)

Rešenje o davanju saglasnosti na pokriće gubitka Javnog preduzeća za aerodromske usluge "Aerodrom Niš", Niš za 2018. godinu

Rešenje o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije "Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće - jačanje kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreće - 2019. godina"

Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone "Vranje" u Vranju

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita (prof. dr Hasan Hanić)

Rešenje o imenovanju članova Odbora za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe

Rešenje o imenovanju članova Odbora za praćenje primene Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Merošina

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Jelica Milovanović" u Beogradu

Rešenje o imenovanju upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu (Ivana Vujić Kominac)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Bojana Tošić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Biljana Petrović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Marina Furtula)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike (Vukadin Vukajlović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom (Jelena Milićević Proroković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Danka Garić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Jelena Matić Varenica)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda (Miljana Kuzmanović Kostić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Ivana Vukašinović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima (Nada Vuković Rakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Marina Živanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija (Dragan Marinković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Dragica Vićentijević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Ivan Aćimović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Marko Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija (Vojislav Lazarević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede (Aleksandar Starčević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Vera Božić Trefalt)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija (Višnja Rakić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Zoran Milošević)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (dr Goran Stamenković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja (Slađana Đukić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja (Nataša Gudović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike (Sanja Mešanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu (Danijela Dančetović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Jasmina Jovanović)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Marinko Čobanin)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Milena Babić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Sanja Gunjić)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu (Suzana Veličković)

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije (Svetlana Velimirović)

Rešenje o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija (Mirjana Pokrajac)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Semeničev (Aleksandr) Igor)

Rešenje o prijemu u državljanstvo Republike Srbije (Vargas Abreu (Vargas Abreu) Melisa Teresa (Melissa Teresa))

Rešenje o razrešenju predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola "Jelica Milovanović" u

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu (Ivana Vujić Kominac)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8028/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8061/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8071/2019)

Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve (05 broj 401-8072/2019)

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 11/19 od 15. avgusta 2019. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi

Pravilnik o izmenama Pravilnika o planu udžbenika

Pravilnik o Opštim standardima postignuća za predmet Srpski kao strani jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih

Pravilnik o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o programu nastave i učenja za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Pravilnik o programu nastave i učenja za predmet Srpski kao strani jezik

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 8/19 od 26. jula 2019. godine

Memorandum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti odbrane od grada u regionu Podrinja

Memorandum o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

Sporazum između ministra omladine i sporta Republike Srbije i ministarke sporta Republike Francuske u oblasti sporta

Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju pristupa finansiranju za agrobiznis sektor u Republici Srbiji uz pomoć Garancije za kreditni portfolio

Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) - Tabanovce (Republika Severna...

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o saradnji u oblasti odbrane

"Sl. list APV", br. 33/19 od 31. jula 2019. godine

Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenih u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

"Sl. list grada Beograda", br. 60/19 od 25. jula 2019. godine

Odluka o čišćenju grafita (grad Beograd)

Odluka o finansiranju troškova četvrtog pokušaja biomedicinski potpomognutog oplođenja (grad Beograd)

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji Grada Beograda

Odluka o izmenama Odluke o komunalnom redu (grad Beograd)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda

Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji Grada Beograda za radnu 2019/2020. godinu

Odluka o promeni Statuta grada Beograda

"Sl. list grada Čačka", br. 8/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o izmenama Odluke o gradskom pravobranilaštvu (grad Čačak)

Odluka o izmenama Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju ustanove Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis"

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije "Industrijska zona - Konjevići"

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/19 od 12. aprila 2019. godine

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 16/19 od 21. juna 2019. godine

Pravilnik o bližem uređivanju postupka praćenja realizacije ugovora u oblasti nabavki (grad Kikinda)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, Stručnim službama i posebnim organizacijama Grada Kikinde

"Sl. list grada Kragujevca", br. 16/19 od 12. juna 2019. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava za korišćenje obeleženog parking mesta na javnim parkiralištima za osobe sa invaliditetom i druga lica (grad Kragujevac)

"Sl. list grada Kraljeva", br. 19/19 od 28. juna 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na kojima se plaća naknada za parkiranje (grad Kraljevo)

"Sl. list grada Kruševca", br. 9/19 od 22. juna 2019. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Kruševca

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 13/19 od 7. juna 2019. godine

Poslovnik Skupštine opštine Bojnik

"Sl. list grada Loznice", br. 4/19 od 10. aprila 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskom veću (grad Loznica)

Odluka o izmenama Odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji (grad Loznica)

Odluka o izmenama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Loznice

"Sl. list grada Niša", br. 23/19 od 1. aprila 2019. godine

Statut opštine Merošina

"Sl. list grada Novog Sada", br. 33/19 od 5. jula 2019. godine

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća Grada Novog Sada

"Sl. list grada Pančeva", br. 16/19 od 12. jula 2019. godine

Odluka o izmeni Statuta grada Pančeva

Odluka o lokalnom ombudsmanu grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/19 od 29. marta 2019. godine

Rešenje o davanju saglasnosti na novi Statut Ustanove Centar za kulturu "Kostolac"

Statut Ustanove Centar za kulturu "Kostolac"

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 8/19 od 12. aprila 2019. godine

Odluka o stavljanju van snage Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika Opštinske uprave opštine Vladimirci

"Sl. list grada Smedereva", br. 2/19 od 8. aprila 2019. godine

Prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva

Prečišćen tekst Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta grada Smedereva

"Sl. list grada Sombora", br. 10/19 od 19. juna 2019. godine

Pravilnik o obavezi članova konkursnih komisija za davanje izjave da nisu u sukobu interesa (grad Sombor)

Rešenje o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora u školskoj 2019/2020. godini

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 3/19 od 22. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica

Statut grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 10/19 od 17. aprila 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 20/19 od 19. juna 2019. godine

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, broj 1296/1)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 9/19 od 10. juna 2019. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 14/19 od 10. juna 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Vranjska Banja

"Sl. list grada Vršca", br. 7/19 od 28. maja 2019. godine

Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Plana detaljne regulacije dela severne industrijske zone u Vršcu na životnu sredinu

"Sl. list grada Zaječara", br. 16/19 od 12. jula 2019. godine

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja (grad Zaječar)

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Gradskoj upravi grada Zaječara

Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju grada Zaječara

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 8/19 od 27. marta 2019. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju praznika grada, nagrada, javnih priznanja i zvanja počasnog građanina grada Zrenjanina

Odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama (grad Zrenjanin)

Odluka o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina (grad Zrenjanin)

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin

"Sl. list opština Srema", br. 16/19 od 24. maja 2019. godine

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Irig

Odluka o Opštinskoj upravi opštine Irig

"Sl. list opštine Beočin", br. 3/19 od 28. februara 2019. godine

Statut opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 14/19 od 7. juna 2019. godine

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Inđija i Pravobranilaštvu opštine Inđija

Odluka o uspostavljanju saradnje između Opštine Inđija, Republika Srbija i grada Pavlovsk, Voronješka oblast, Ruska Federacija

"Sl. list CG", br. 41/19 od 22. jula 2019. godine

Odluka o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 54/19 od 27. juna 2019. godine

Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske

Zakon o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske