Trenutno u Ekspertu

Propisa: 156925

Službenih mišljenja: 17857

Sudske prakse: 10389

Modela akata: 954

Obrazaca: 45484

Podzakonskih akata: 117596

Prečišć. tekstova: 35061

Propisa CG: 2318

Propisa R.Srpske: 2848

Poslednja glasila i propisi u Ekspertu od 19.11.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 19.11.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 88/18

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 17/18

"Sl. gl. RS - Međ. ugovori" 14/18

"Sl. list APV" 49/18

"Sl. list grada Beograda" 100/18

"Sl. list grada Čačka" 20/18

"Sl. gl. grada Jagodina" 16/18

"Sl. list grada Kikinde" 27/18

"Sl. list grada Kragujevca" 28/18

"Sl. list grada Kraljeva" 22/18

"Sl. list grada Kruševca" 10/18

"Sl. gl. grada Leskovca" 19/18

"Sl. list grada Loznice" 12/18

"Sl. list grada Niša" 89/18

"Sl. list grada Novog Sada" 46/18

"Sl. list grada Pančeva" 25/18

"Sl. gl. grada Požarevca" 9/18

"Sl. l. gr. Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 21/18

"Sl. list grada Smedereva" 4/18

"Sl. list grada Sombora" 17/18

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 12/18

"Sl. list grada Subotice" 24/18

"Sl. list grada Užica" 39/18

"Sl. glasnik grada Valjeva" 15/18

"Sl. glasnik grada Vranja" 27/18

"Sl. list grada Vršca" 11/18

"Sl. list grada Zaječara" 37/18

"Sl. list grada Zrenjanina" 22/18

"Sl. list opština Srema" 28/18

"Sl. list opštine Beočin" 9/18

"Sl. list opštine Inđija" 22/18

"Sl. list CG" 72/18

"Sl. glasnik Republike Srpske" 104/18

Spisak propisa po poslednjim glasilima koja se nalaze u Ekspertu:

"Sl. glasnik RS", br. 88/18 od 15. novembra 2018. godine

Pravilnik o izgledu, sastavu, veličini i dizajnu znaka pouzdanosti za kvalifikovane usluge od poverenja

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o izmeni Pravilnika o Klasifikaciji osnova privremenog ograničenja prava

Pravilnik o kriterijumima i načinu postupanja u pružanju psihološke pomoći i podrške zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Pravilnik o novoj hrani

Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblastima pod nadzorom tržišne inspekcije

Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

Odluka Ustavnog suda IUz-34/2016 (odnosi se na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova)

Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda br. 27 Loznica-Valjevo-Lazarevac, deonica Iverak-Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd - južni Jadran, deonica Beograd-Požega) na životnu sredinu

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-020-00-0025/18-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-020-00-0104/17-11)

Rešenje (direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-020-00-0121/17-11)

Rešenje (o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, Ivan Stević)

Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku

Indeksi potrošačkih cena za oktobar 2018. godine

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 17/18 od 31. oktobra 2018. godine

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori", br. 14/18 od 31. oktobra 2018. godine

Memorandum o tehničkoj saradnji između Ministarstva finansija Republike Srbije - Uprave za trezor i Federalnog trezora (Trezor Ruske Federacije)

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Protokola o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju

Obaveštenje o datumu stupanja na snagu Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak

"Sl. list APV", br. 49/18 od 10. oktobra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

Odluka o izmeni Odluke o poslanicima u radnom odnosu u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine

Odluka o određivanju organa zaduženog za koordinaciju odgovornih subjekata u sprovođenju aktivnosti iz Pokrajinskog antikorupcijskog plana

"Sl. list grada Beograda", br. 100/18 od 29. oktobra 2018. godine

Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Beogradske elektrane"

"Sl. list grada Čačka", br. 20/18 od 18. septembra 2018. godine

Odluka o izmenama Statuta Javne ustanove "Turistička organizacija Čačka"

Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak sa Zakonom o javnim preduzećima

Odluka o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja "Gradsko zelenilo" Čačak

Aneks I Kolektivnog ugovora Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju "Zračak" Čačak

"Sl. glasnik grada Jagodina", br. 16/18 od 27. septembra 2018. godine

Odluka o dopuni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji grada Jagodine

Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (grad Jagodina)

"Sl. list grada Kikinde", br. 27/18 od 31. oktobra 2018. godine

Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim Grad Kikinda učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja

"Sl. list grada Kragujevca", br. 28/18 od 26. oktobra 2018. godine

Odluka o II rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2018. godinu

"Sl. list grada Kraljeva", br. 22/18 od 24. septembra 2018. godine

Pravilnik o merilima i kriterijumima za utvrđivanje cena usluge i učešća korisnika i srodnika u troškovima pomoći u kući (grad Kraljevo)

Pravilnik o merilima i kriterijumima za utvrđivanje učešća korisnika u ceni usluge personalne asistencije za osobe sa invaliditetom (grad Kraljevo)

Pravilnik o načinu i uslovima pružanja i merilima i kriterijumima za utvrđivanje cene usluge personalne asistencije za osobe sa invaliditetom (grad Kraljevo)

Pravilnik o stanovanju uz podršku za mlade koji se osamostaljuju (grad Kraljevo)

Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge pomoć u kući (grad Kraljevo)

Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima (grad Kraljevo)

Odluka o donošenju izmene Plana generalne regulacije "Jarčujak"

Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za denivelisanu raskrsnicu državnog puta IB reda broj 23 i drugog gradskog prstena

Odluka o donošenju Plana generalne regulacije "Vrba"

Odluka o dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti grada Kraljeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Kraljeva za 2017. godinu

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra lokalnih usluga grada Kraljeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pijacama na teritoriji grada Kraljeva

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju komunalnim otpadom na teritoriji grada Kraljeva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta (grad Kraljevo)

Odluka o izmenama Odluke o naknadama za rad i putnim troškovima odbornika, šefova, zamenika šefova, tehničkih sekretara odborničkih grupa u Skupštini grada Kraljeva, članova radnih tela Skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća grada Kraljeva…

Odluka o obaveznom investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata na teritoriji grada Kraljeva

Odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima i drugim imovinskim pravima u javnoj svojini grada Kraljeva

Zaključak (o obavezi gradskih organa, preduzeća, ustanova i službi čiji je osnivač grad Kraljevo da koriste usluge smeštaja i ishrane Dečjeg odmarališta "Goč" iz Kraljeva prilikom organizovanja turističkih, sportskih, kulturnih i drugih manifestacija)

"Sl. list grada Kruševca", br. 10/18 od 8. juna 2018. godine

Odluka o izradi izmene Plana detaljne regulacije linijskih infrastrukturnih objekata (razvodni gasovod, MRS i distributivna gasovodna mreža) od RGG "Jugoistok" do kućnih merno-regulacionih setova sliva Ribarske reke

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Bagdala 5" u Kruševcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Lipovac 1" u Kruševcu

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije industrijske zone "X" u Kruševcu

Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Zapad 1"

Odluka o izradi Plana generalne regulacije "Zapad 2"

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmene Plana detaljne regulacije linijskih infrastrukturnih objekata (razvodni gasovod, MRS i distributivna gasovodna mreža) od RGG "Jugoistok" do kućnih merno-regulacionih setova sliva Ribarske reke

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Bagdala 5" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Lipovac 1" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije "Zapad 1" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana generalne regulacije "Zapad 2" u Kruševcu na životnu sredinu

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije industrijske zone "X" u Kruševcu na životnu sredinu

"Sl. glasnik grada Leskovca", br. 19/18 od 8. septembra 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Lebane)

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Lebane za 2017.

Odluka o komunalnim delatnostima (na teritoriji opštine Lebane)

Odluka o Komunalnoj inspekciji (opština Lebane)

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Lebane

Odluka o određivanju zona na teritoriji opštine Lebane

Odluka o pijacama (grad Leskovac)

Odluka o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene (opština Lebane)

Odluka o prosečnoj ceni nepokretnosti u zonama u kojima se nalaze nepokretnosti (opština Lebane)

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, diskoteka, objekata brze hrane i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću (opština Lebane)

Odluka o utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine Lebane

Odluka o visini stope poreza na imovinu (opština Lebane)

"Sl. list grada Loznice", br. 12/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Loznica

"Sl. list grada Niša", br. 89/18 od 8. oktobra 2018. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o visini naknada za usluge koje pruža Gradska uprava grada Pirota

"Sl. list grada Novog Sada", br. 46/18 od 31. oktobra 2018. godine

Odluka o prodajnoj ceni proizvodnje i isporuke toplotne energije za grejanje prostorija i prodajne cene za utrošenu toplotnu energiju za pripremu tople potrošne vode (grad Novi Sad)

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju prostora na teritoriji Grada Novog Sada na kojima se izvode psi i mačke radi istrčavanja

"Sl. list grada Pančeva", br. 25/18 od 5. novembra 2018. godine

Aneks I Posebnog kolektivnog ugovora za javna i javno komunalna preduzeća grada Pančeva

"Sl. glasnik grada Požarevca", br. 9/18 od 1. oktobra 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (grad Požarevac)

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc.", br. 21/18 od 13. septembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i posebnim organizacijama Opštine Bogatić

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Vladimirci za 2017. godinu

Odluka o lokalnim administrativnim taksama (opština Vladimirci)

Rešenje o javnim parkiralištima (grad Šabac)

Rešenje o zoniranju javnih parkirališta (grad Šabac)

"Sl. list grada Smedereva", br. 4/18 od 10. avgusta 2018. godine

Pravilnik o izmenama Pravilnika o finansiranju, načinu rada i uslovima za ostvarivanje prava na besplatan obrok (Narodna kuhinja) na teritoriji grada Smedereva

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini grada Smedereva

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu

Prečišćen tekst Statuta Doma zdravlja "Smederevo" u Smederevu

Plan detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji "Kolari" - levo

"Sl. list grada Sombora", br. 17/18 od 11. oktobra 2018. godine

Pravilnik o postavljanju posuda za privremeno odlaganje otpada (grad Sombor)

Ispravka u Rešenju o utvrđivanju najviše prosečne postignute cene po hektaru na teritoriji Zapadnobačkog okruga za agroekonomsku 2017/2018. godinu

"Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 12/18 od 16. oktobra 2018. godine

Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu

Odluka o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji grada Sremska Mitrovica

Odluka o pružanju finansijske podrške porodici za prvorođeno dete iz budžeta grada Sremska Mitrovica

"Sl. list grada Subotice", br. 24/18 od 26. septembra 2018. godine

Odluka o izmenama Odluke o javnim parkiralištima (grad Subotica)

Odluka o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima (grad Subotica)

"Sl. list grada Užica", br. 39/18 od 26. septembra 2018. godine

Obaveštenje (Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo)

"Sl. glasnik grada Valjeva", br. 15/18 od 24. septembra 2018. godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada …

"Sl. glasnik grada Vranja", br. 27/18 od 9. oktobra 2018. godine

Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza grada Vranja - Gradske uprave grada Vranja i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

"Sl. list grada Vršca", br. 11/18 od 16. oktobra 2018. godine

Odluka o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije Grada Vršca

"Sl. list grada Zaječara", br. 37/18 od 20. septembra 2018. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju Interresorne komisije (grad Zaječar)

"Sl. list grada Zrenjanina", br. 22/18 od 31. avgusta 2018. godine

Rešenje o izmenama Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

"Sl. list opština Srema", br. 28/18 od 19. septembra 2018. godine

Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Centralne radne zone opštine Stara Pazova

Odluka o pristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije Centralne radne zone opštine Stara Pazova

"Sl. list opštine Beočin", br. 9/18 od 28. juna 2018. godine

Odluka o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Pravobranilaštvu i stručnim službama opštine Beočin

"Sl. list opštine Inđija", br. 22/18 od 12. oktobra 2018. godine

Strategija upravljanja rizicima opštine Inđija 2018-2021.

"Sl. list CG", br. 72/18 od 13. novembra 2018. godine

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu rada sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik

"Sl. glasnik Republike Srpske", br. 104/18 od 13. novembra 2018. godine

Pravilnik o mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje